archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveydenhuollon kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnettävä paremmin

Terveydenhuollon uudistamisen tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys, mutta kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnetään huonosti.

Julkaistu

Tekesin, Sitran ja VTT:n yhteinen tiedoteTerveydenhuollon uudistamisen tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys, mutta ala uudistuu hitaasti, koska kehittämishankkeiden tuloksia hyödynnetään huonosti.  Uudistamiseen tähtäävissä projekteissa tietoja ja kokemuksia ei vaihdeta riittävästi. Muualla saatuja tuloksia ei haluta siirtää oman organisaation käyttöön, eikä omien projektien tuloksia levitetä aktiivisesti muiden käyttöön. Aina edes omia tuloksia ei hyödynnetä. Sen lisäksi, että tuloksia hyödynnetään huonosti, eri puolilla on toisistaan tietämättä käynnissä yhtä aikaa samantapaisia kehittämishankkeita. Tehdään päällekkäistä työtä.    Tämä ilmenee  VTT:n, Sitran ja Tekesin julkaisemista kahdesta raportista, joissa tarkastellaan terveydenhuollon uudistamista. Toisessa arvioidaan Tekesin, Sitran ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Pro Viisikko -hankekokonaisuutta. Toinen on OECD:n KISA-hankkeeseen (Knowledge-Intensive Service Activities) liittyvä arvio asiantuntijapalveluiden merkityksestä terveydenhuollossa.   Tavoitteena on tehostaa rahoitettavien projektien tulosten levittämistä Tekesin FinnWell-ohjelma ja Sitran Terveydenhuollon ohjelma ovat olleet käynnissä vasta vajaat kaksi vuotta. Niiden rahoittamista hankkeista ei ole vielä juurikaan tuloksia ja käyttöönottoa päästään arvioimaan ensimmäisten osalta muutaman vuoden sisällä. Raportin VTT:ltä tilanneet rahoittajat ovat kuitenkin halunneet arvioida käyttöönoton ja tulosten hyödyntämisen kulttuuria jo tässä vaiheessa.   Tavoitteena on paitsi tehostaa rahoitettavien projektien tulosten levittämistä, myös herättää laajaa keskustelua, jotta käyttöönottoon kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tekes ja Sitra eivät pysty omilla ohjelmillaan ja rahoittamillaan projekteilla kehittämään terveydenhuollon toimintatapoja, ellei palvelujärjestelmä itse herää asiaan ja ota siitä vastuuta.   Tulosten soveltaminen ja yhteistyö rahoituksen ehtoina   Tekes ja Sitra rahoittavat tutkimuslaitosten ja palveluiden tuottajien lisäksi myös terveydenhuollon teknologiaa kehittävien yritysten tuotekehitystä. Niitä haluttomuus käyttöönottoon ja tulosten levittämiseen ei koske. Ongelmana on se, että pääasiallinen asiakaskunta on terveydenhuollon julkiset palveluntuottajat, joille on vaikea markkinoida uusia tuotteita ja palveluita.   Rahoittajat ovat alkaneet tiivistää yhteistyötään ja tiukentaa rahoituskriteereitään. Rahoituksen ehdoissa korostetaan yhä voimakkaammin tulosten laajaa käytäntöön soveltamista ja toteuttajien välistä yhteistyötä.   Raporttien mukaan tulosten soveltamisen ja käyttöönoton yksi ongelma on se, että terveydenhuollon uudistamiselle asetetut tavoitteet laadun ja tuottavuuden parantamisesta ovat liian yleisluonteisia. Jotta saataisiin aikaan todellista uudistumista, tavoitteiden pitäisi olla konkreettisempia.   Vain tekemällä saadaan tuloksia ja opitaanPulmia on myös päätöksenteossa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin terveydenhuollon tuottaja. Kun niiden pitäisi tehdä rakenteen muuttamispäätöksiä rinnan uuden teknologian käyttöönoton kanssa, uudistukset jäävät usein tekemättä, kun kunnat muutoksen tuoman epävarmuuden vuoksi vaistomaisesti turvaavat vanhat henkilöstörakenteet.   Raportit painottavat oppimisen merkitystä. Vain tekemällä saadaan tuloksia sekä opitaan ja hankitaan uudistamisessa tarvittava muutoskyky. Samalla on huolehdittava, että kokemuksia ja oppeja vaihdetaan aktiivisesti sekä sovelletaan ja toteutetaan myös käytännössä.   Pro Viisikko on ollut rahoittajille tärkeä oppimisprosessi. Tulokset ovat kokonaisuutena arvioituna vielä vaatimattomia, mutta esimerkiksi puhelinneuvonnassa ja nettineuvonnassa on saavutettu hyviä tuloksia. Duodecimin kanssa on esimerkiksi perustettu Internetiin Terveyskirjasto, josta kansalaisten on mahdollista saada luotettavaa ja monipuolista tietoa sairauksista ja niiden hoitamisesta.  

Raportit:   Terveydenhuollon uudistaminen – systeemiset innovaatiot ja asiantuntijapalvelut muutoksen ajureina. Kyseessä on OECD:n KISA-hankkeen (Knowledge-Intensive Service Activities) terveydenhuoltoa koskeva osuus, jossa arvioidaan osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden merkitystä terveydenhuollon innovaatiokyvylle. KISA-raportti » Terveydenhuollon uudistaminen – systeemiset innovaatiot vuorovaikutteisen kehittämisen kohteena. Kyseessä on viiden sairaanhoitopiirin muodostaman Pro Viisikko -hankekokonaisuuden väliarviointi. Pro Viisikossa Etelä-Savon, Etelä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Kotkan kaupunki ja Kymenlaakson sairaanhoitopiiri yhteistyökumppaneineen kehittävät ja pilotoivat vuorovaikutteisia toimintamalleja sekä selvittävät niiden vaikutusta palvelujen saatavuuteen.  Pro Viisikko –raportti »

Lisätietoja  

Professori Niilo Saranummi, VTT, raporttien kirjoittaja: puh. 020 722 3300,
sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi  

Erikoistutkija Sirkku Kivisaari, VTT, raporttien kirjoittaja, puh. 020 722 4252,
sähköposti: etunimi.sukunimi@vtt.fi  

Toimialajohtaja Ilmo Parvinen, Sitran Terveydenhuollon ohjelma, puh. 050 352 1970,
sähköposti: etunimi.sukunimi@sitra.fi  

Ohjelmapäällikkö Kalevi Virta, Tekesin FinnWell-ohjelma, puh. 044 551 5602,
sähköposti: etunimi.sukunimi@navicre.fi  

Teknologiajohtaja Tiina Tanninen-Ahonen, Tekes, puh: 050 5577 894,
sähköposti: etunimi.sukunimi@tekes.fi  

Kansalaisen Terveyskirjasto »www.tekes.fi/finnwell »www.sitra.fi »

Mistä on kyse?