archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveydenhuollon muutokset lähtevät terveyshyödyn tavoittelusta

The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective -raportti paikantaa Suomen terveydenhuollon kehittämisen kulmakivet. Se tuo keskusteluihin uusia strategisia näkökulmia terveydenhuollon tulevaisuudesta. Julkaisussa kuvataan ja arvioidaan terveydenhuollon rakenteiden toimintaa siltä pohjalta, miten paljon ne tuottavat terveyttä sekä annetaan suosituksia järjestelmän kehittämiseen.

Julkaistu

The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective  -raportti paikantaa Suomen terveydenhuollon kehittämisen kulmakivet. Se tuo keskusteluihin uusia strategisia näkökulmia terveydenhuollon tulevaisuudesta. Julkaisussa kuvataan ja arvioidaan terveydenhuollon rakenteiden toimintaa siltä pohjalta, miten paljon ne tuottavat terveyttä sekä annetaan suosituksia järjestelmän kehittämiseen.

Nyt julkaistu raportti kytkee liiketoimintastrategi, professori Michael Porterin arvoon perustuvan terveyshyödyn mallin Suomen olosuhteisiin. Tällaisessa uudessa terveydenhuoltojärjestelmässä pelin säännöt on laadittu niin, että kaikkien toimijoiden yhteinen maali on mahdollisimman tehokas terveyden tuottaminen.

Nyt julkaistu raportti kytkee liiketoimintastrategi, professori Michael Porterin arvoon perustuvan terveyshyödyn mallin Suomen olosuhteisiin. Tällaisessa uudessa terveydenhuoltojärjestelmässä pelin säännöt on laadittu niin, että kaikkien toimijoiden yhteinen maali on mahdollisimman tehokas terveyden tuottaminen.

Sitran tuella julkaistun raportin ovat kirjoittaneet Juha Teperi, Michael E. Porter, Lauri Vuorenkoski ja Jennifer F. Baron.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmapäällikkö Juha Teperi on perehtynyt Suomen terveyspalvelujen nykytilanteeseen ja tuloksiin. Hän nostaa muutoksen keskeisiksi tekijöiksi keskittymisen kokonaisuuksien hallintaan, hoitotuloksilla ohjaukseen, teknologian parempaan hyödyntämiseen sekä potilaan aseman vahvistamiseen.

– Ratkaisevaa on se, miten pystymme luomaan Suomeen tulevaisuudessa mahdollisimman tehokkaasti terveyttä tuottavan järjestelmän. Nykyinen toimintatapa, jossa perusterveydenhuoltoa rahoitetaan sekä kuntien että Kelan kautta, vähentää tehokkuutta ja lisää eriarvoisuutta. Perusterveydenhuoltoa on huomattavasti vahvistettava ja painopistettä siirrettävä ennen muuta tehokkaalla tavalla sairauksien hoidosta niiden ehkäisemiseen, Teperi sanoo.

Huomio kokonaisuuksiin

Terveydenhuollon järjestelmää ja sen toimintaa tulee tarkastella kokonaisuutena, jonka tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon terveyttä.

– Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien hoito jakaantuu nykyisin liian monen toimijan vastuulle. Hoidon laatu kärsii ja potilaan saama tuki jää heikoksi. Tarvitaan uusia terveysongelmakohtaisia tapoja toimia. Jatkossa koko hoito ehkäisystä kuntoutukseen tulee toteuttaa yhden strategian, yhden johdon ja yhden budjetin puitteissa, Teperi painottaa.

Terveyshyötyä pitää lisätä erikoistumisen ja kilpailun avulla. Maantieteellisesti organisoitu kuntien omistama palvelujärjestelmä on kyllä tähän saakka mahdollistanut kattavan järjestelmän luomisen koko maahan – ja vieläpä kohtuullisin kustannuksin. Mutta vahvuus kääntyy kuitenkin heikkoudeksi, jos se hidastaa palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja tehokkuuden jatkuvaa kehittämistä.

–Jatkossa esimerkiksi suomalaisten sairaaloiden on keskityttävä vahvuuksiinsa ja samalla parannettava hoidon tuloksia, Teperi jatkaa.

Hoitotuloksiin sidottuja hintoja

– Siirryttäessä ”niputettuun hinnoitteluun” maksetaan yksi kiinteä korvaus koko hoitoprosessista riippuen hoitotuloksesta. Tämä olisi riippumaton käytetyistä yksittäisistä toimenpiteistä. Hoidon tuloksella ohjaus näkyy paitsi tehokkaampina palveluina, myös laadun parantumisena asiakkaalle, Teperi sanoo.

Potilaan roolia on vahvistettava

Raportissa nostetaan esiin myös potilaan rooli ja tietämys oman sairautensa parhaana asiantuntijana, terveytensä vaalijana ja palveluiden käyttäjänä. Potilasta pitää tukea ja hänelle pitää antaa mahdollisuus osallistua hoitotavan ja hoitopaikan valintaan. Hoidon tulokset riippuvat paljolti niistä päätöksistä, joita suomalaiset itse tekevät omista elintavoistaan.

Teknologian parempi hyödyntäminen

Suomen osaamista tietoteknologian ja terveydenhuollon rekistereiden edelläkävijänä ei ole juuri ollenkaan kyetty hyödyntämään palveluita uudistettaessa. Informaatioteknologian käyttöä palvelutuotannon uudistamisessa hidastaa terveydenhuollon järjestämisvastuun pirstaleisuus.

– Tarvitsemme nykyistä vahvempaa kansallista ohjausta ja lisää voimavaroja. Viime vuosina on otettu lupaavia edistysaskeleita, mutta vauhti ei riitä. Nyt tarvitaan laaja-alainen konsensus vahvasta kansallisesta ohjauksesta ja voimavaroista informaatioteknologian hyödyntämiseen, Teperi sanoo.

Kohti käytäntöä

Sitran Terveydenhuollon ohjelman tehtävänä on ollut ja on edelleen etsiä uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi, jotta kansalaiset saisivat parempaa palvelua ja alan toiminta tehostuisi.

– Olemme iloisia, että huippuasiantuntijoiden näkemykset on nyt tuotu mukaan keskusteluun näin selkeällä tavalla. Taloudellisesti kestävän ja tehokkaan terveydenhuollon kehittäminen Suomessa edellyttää tällaisia ennakkoluulottomia lähestymistapoja. Uusi tapa toimia vaatii juuri nyt toimintojen rohkeaa tuulettamista. ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta toteaa.

Lisätietoja

Sitra, Terveydenhuollon ohjelma
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, puh. (09) 6189 9261, etunimi.sukunimi@sitra.fi

STM, Ohjelmapäällikkö Juha Teperi, puh.(09) 160 72414, etunimi.sukunimi@stm.fi

Tutustu raporttiin (PDF) »

Julkaisun tiedot

The Finnish Health Care System: A Value-Based Perspective Juha Teperi, Michael E. Porter, Lauri Vuorenkoski and Jennifer Baron
Sitra Reports 82
ISBN 978-951-563-658-4 (paperback)
ISSN 1457-571X (paperback)
ISBN 978-951-563-659-1 (URL http://www.sitra.fi)
ISSN 1457-5728 (URL http://www.sitra.fi)

Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi. Julkaisu löytyy myös pdf-tallenteena Sitran verkkosivuilta (www.sitra.fi) kohdasta julkaisut.

Mistä on kyse?