archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveydenhuollon teknologia kansainvälistyy vauhdilla

Terveydenhuollon teknologian World of Health IT -konferenssi kokoaa runsaat 2500 osallistujaa yli 50 maasta 3. - 6. marraskuuta Kööpenhaminaan. Suomalaiset ovat mukana viemässä omaa erikoisosaamistaan ja verkostoitumassa alan edelläkävijöiden kanssa.

Julkaistu

Terveydenhuollon teknologian World of Health IT -konferenssi kokoaa runsaat 2500 osallistujaa yli 50 maasta 3. – 6. marraskuuta Kööpenhaminaan. Suomalaiset ovat mukana viemässä omaa erikoisosaamistaan ja verkostoitumassa alan edelläkävijöiden kanssa.

Terveydenhuollon teknologia on yksi innovatiivisimmista ja nopeimmin kehittyvistä teollisuuden toimialoista. Se työllistää noin puoli miljoonaa eurooppalaista ja kasvaa 5 – 6 %:n vuosivauhtia. Terveydenhuollon teknologia edustaa 6 %:n panosta kaikista terveydenhuollon kustannuksista.  

Verkostoituminen kannattaa

Terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittämiselle on selvä tilaus. Sekä valtionhallinto että kunnat kehittävät sähköisiä palveluitaan, samoin yksityinen sektori ja kansalaisjärjestöt. Hankkeet ovat usein laajoja ja edellyttää pieniltä ja keskisuurilta suomalaisilta yrityksiltä erikoisosaamista, verkostoitumista sekä yhteistyön rakentamista kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Tietotekniikan osuus terveydenhuollon rakenteiden ja prosessien uudistamisessa sekä laadun parantamisessa on keskeinen. Toimintatapojen tehostumisen odotetaan tuovan säästöjä kunnille sekä laadukkaampia terveydenhuollon palveluita. Informaatioteknologian hyödyntäminen vahvistaa asiakkaan asemaa myös tiedon hallitsijana ja käyttäjänä.

– Jotta Suomessa pysymme innovaatiokehityksen kärjessä, koulutuksen, infrastruktuurin, lainsäädännön ja kansainvälisten katalysaattoreiden panostusten tulee olla tasapainossa. Sitra ja Tekes ovat osiltaan edistämässä tätä prosessia, toimialajohtaja Timo Haikonen Sitran Terveydenhuollon ohjelmasta kertoo.

Suomalaista erikoisosaamista konferenssissa edustaa mm. sähköinen tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus, sekä näyttöön perustuvan lääketieteellisen tiedon käyttö päätöksentuessa. Suomalaiset ovat tunnettuja myös terveydenhuollon langattomien palveluiden, diagnostiikan ja kuvantamiseen liittyvien ratkaisujen kehittämisessä.

Suomi on edelläkävijä sähköisessä allekirjoituksessa

Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, jossa sähköiset allekirjoitukset toteutetaan osaksi kansallisia ratkaisuja, sairaaloiden ja terveyskeskusten potilaskertomusjärjestelmiä. Sähköisen allekirjoituksen avulla terveydenhuolto voi siirtyä paperittomaan, kustannustehokkaampaan järjestelmään niin kansallisesti kuin paikallisestikin.

Sähköistä allekirjoitusta käytetään reseptien, potilaskertomusten ja muun potilasaineiston allekirjoituksiin. Allekirjoituksella voidaan myös varmistaa, että siirrettäessä potilastietoa sairaaloiden ja kansallisen ratkaisun välillä asiakirjat säilyvät eheinä ja kiistämättöminä.

Avain Technolgies Oy:n on toteuttamassa sähköisen allekirjoituksen ratkaisua sekä Suomen kansalliseen ratkaisuun että merkittävimpiin potilaskertomusjärjestelmiin. Yrityksen toimitusjohtaja Pekka Kuosmanen näkee kansainvälistymisen suureksi mahdollisuudeksi tuotteiden jakelussa ja markkinoinnissa, sillä yhtiön kehittämä tuote perustuu kansainvälisiin standardein ja on helposti käyttöönotettavissa myös Suomen ulkopuolella.

Teknologia tukee ammattilaisia päätöksenteossa

Informaatioteknologian avulla voidaan tukea kansalaisia omaehtoiseen terveyden edistämiseen sekä vuorovaikutukseen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Teknologia tuo myös uusia tapoja tukea ammattilaisten päätöksentekoa. Suomessa ollaan edelläkävijöitä siinä, että terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään sähköinen, tutkimusnäyttöön perustuva lääketieteellinen tieto.

– Keskitymme myös näyttöön perustuvien lääketieteellisten sisältöjen sekä automaattisen päätöksentuen työkalujen, kuten esim. hoitovirheistä automaattisesti ilmestyvien varoitusten kansainväliseen levittämiseen. Mahdollisuuksia löytyy myös Internetin hyödyntämisessä terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvassa täydennyskoulutuksessa, toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecimista sanoo,

Lisätietoja
Sitra, Terveydenhuollon ohjelma
Toimialajohtaja Timo Haikonen
Puh. (09) 6189 943 tai 050 528 2568, etunimi.sukunimi@sitra.fi   

Terveydenhuollon ohjelman viestintä
Elina Antila, Kuule Oy
Puh. 040 548 3838, etunimi.sukunimi@kuule.fi

Mistä on kyse?