archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveydenhuollon teknologiayhteistyö USA:han tiivistyy

Tekes ja Sitra yhteisjäseneksi Health Techiin

Julkaistu

Tekes ja Sitra yhteisjäseneksi Health Techiin Tiedote 22.6.2005

Tekes ja Sitra ovat liittyneet yhteisjäseneksi USA:ssa toimivaan HealthTech-organisaatioon. Jäsenyyden kautta suomalaisilla terveydenhuollon teknologian tutkijoilla on mahdollisuus saada käyttöönsä organisaation tuottamia raportteja sekä päästä työskentelemään sen kansainvälisissä työryhmissä. Sopimus on yksivuotinen ja siihen sisältyy optio kahdesta lisävuodesta. HealthTech on San Franciscossa toimiva, voittoa tavoittelematon tutkimus- ja koulutusorganisaatio, joka tuottaa terveydenhuollon kehittämistä ja teknologioita koskevia ennusteita, tutkimuksia ja raportteja. Lisäksi se tarjoaa jäsenilleen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi seminaareja, työpajoja ja verkostoja. HealthTechin jäseninä on 50 terveydenhuollon organisaatioita eri puolilta USA:ta. Suomi on sen ensimmäinen kansainvälinen jäsen. Jäsenyys edistää kansainvälistä verkottumista Teknologian kehittyminen muuttaa terveydenhuoltoa nopeasti, mutta tieto on pirstaleista ja sitä on vaikea saada ja hahmottaa muuten kuin jo markkinoilla olevista laitteista ja järjestelmistä. HealthTechin tavoitteena on auttaa jäsenorganisaatioitaan arvioimaan käytössä olevaa ja tulossa olevaa teknologiaa sekä tekemään teknologiaa koskevia strategisesti tärkeitä päätöksiä. Tekesin FinnWell-ohjelmapäällikkö Kalevi Virta sanoo, että Suomessa on kohdattu tiedon saannissa sama ongelma, joten yhteistyö HealthTechin kanssa hyödyttää meillä käynnissä olevaa terveydenhuollon rakennemuutosta.- FinnWell-ohjelma kannustaa rahoittamiaan projekteja kansainväliseen verkottumiseen. FinnWellin tavoitteena on synnyttää terveydenhuollon innovaatioita kansainvälisille markkinoille, ja USA on valittu yhdeksi kohdealueeksi, joten jäsenyys luo pohjaa myös Pohjois-Amerikan markkinoiden tuntemukselle, Kalevi Virta kertoo. Myös Sitran kannalta avaus on hyvin tärkeä ja keskeinen – Yhteistyöhankkeen avulla Sitran Terveydenhuollon ohjelma rakentaa linkin USA:n terveydenhuollossa tapahtuvaan kehitystyöhön ja siellä käytössä oleviin ja tuleviin parhaisiin prosesseihin ja käytäntöihin. Tarkoituksena ei ole matkia Amerikkalaista järjestelmää vaan esim. vertaisarvioinnin avulla rakentaa Suomeen kansainvälisestikin katsoen korkeatasoisia prosesseja ja palvelutuotteita, jotka oman kokemuksemme kautta voivat aikaan kehittyä myös tuotteiksi vientiä varten, ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi sanoo. Ensimmäinen vireillä oleva suomalainen toimeksianto HealthTechille on arvioida terveydenhuollon tietojärjestelmätuotteidemme tasoa vastaaviin amerikkalaisiin verrattuna.

Lisätietoja

Tekes: Ohjelmapäällikkö Kalevi Virta, FinnWell-ohjelma, puh. 044 551 5602,  sähköposti: kalevi.virta@navicre.com

Teknologia-asiantuntija Riku Mäkelä, Tekes San Jose, puh. +1 408 464 2911, sähköposti: riku.makela@tekes.fi

Sitra:Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi, Terveydenhuollon ohjelma,  puh. 09 6189 9261

Toimialajohtaja Timo Haikonen, Terveydenhuollon ohjelma, puh. 09 6189 9431  

Mistä on kyse?