archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tietojärjestelmien yhtenäistäminen on potilasturvallisuuden kannalta tärkeä hanke

Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta.

Kirjoittaja

Julkaistu

”Suomen potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusiminen on kansallisesti tärkeä hanke, tuottavuuden, laadun ja potilasturvallisuuden kannalta. Tällä hetkellä epäyhtenäiset tietojärjestelmät hankaloittavat ja hidastavat sairaanhoitoa, turhauttavat lääkäreitä ja potilaita – ja pahimmillaan aiheuttavat vaaratilanteita, jos tärkeää tietoa ei hätätilanteessa ole käytettävissä”, sanoo johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi Sitra aloitti yhdessä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa kaksi vuotta sitten projektin nimeltä Sirius, jonka tarkoitus on auttaa uuden yhtenäisen ja koko maan kattavan potilastietojärjestelmän rakentamisessa. Koko Suomen potilastietojärjestelmäuudistuksen on arvioitu maksavan yhteensä 1,2- 1,8 miljardia euroa kymmenen vuoden kuluessa. Summa sisältää uuden järjestelmän hankintakulut, järjestelmän vaihtamisen, ylläpidon ja henkilökunnan koulutuksen.

”Summa tuntuu suurelta, mutta oikeastaan se on edullinen. Kun ajattelee, että terveydenhuollon kaikki kustannukset ovat tuona aikana noin 180-200 miljardia euroa, tietojärjestelmän uusiminen on summasta vain prosentin verran. Pitkällä aikavälillä uusi järjestelmä säästää rahaa, kun terveydenhuoltohenkilökunnan ei tarvitse kuluttaa aikaa potilastietojen etsimiseen ja lupalappurumbaan,” Kivelä sanoo.

Suomessa ei toistaiseksi ole valtakunnallista järjestelmää, johon olisi koottu tieto kansalaisten terveysasioista ja jota lääkärit voisivat hyödyntää hoitotilanteessa, sen sijaan terveydenhuollossa on käytössä on arviolta tuhansia eri järjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Tieto terveydenhuollon eri toimijoiden välillä kulkee hitaasti ja kankeasti, sillä jokaiselta potilaalta joudutaan pyytämään allekirjoituksella varustettu lupa tiedon etsimiseen.

”Suomen terveydenhuollon työvoimasta merkittävä osa jää eläkkeelle seuraavien kymmenen vuoden aikana, ja samanaikaisesti tarvittavien terveyspalveluiden määrä kasvaa. Tämän vuoksi uusia keinoja terveydenhuollon kehittämiseen tarvitaan myös tietotekniikan puolella”, Kivelä sanoo.

Uuden järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa tiedon saumaton jakaminen eri toimijoiden välillä, tukea ja ohjata lääkäreitä, hoitajia ja muuta henkilökuntaa ja taata hyvä potilasturvallisuus.

Lue lisää Uuden Suomen uutisesta: ”1 800 000 000 €:n hanke: Tämä on Suomen ja Viron ero”

 

Mistä on kyse?