archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Timo Lindholm siirtyy Sitraan johtamaan uutta talousteemaa

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm alkaa johtaa Sitran talouteen painottuvaa Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit -teemaa.

Julkaistu

”Tarvitsemme uusia, innovatiivisia keinoja julkisten palveluiden tuottamiseksi ja rahoittamiseksi”, sanoo Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Timo Lindholm siirtyy Sitraan johtamaan uutta talouteen painottuvaa Kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit -teemaa.

Sitran yliasiamiehen Mikko Kososen mukaan Suomen talous ja yhteiskunta käyvät vajaateholla, mikä on kallista taloudellisten ja henkisten voimavarojen hukkaamista. Lisäksi yhä kiristyvä kansainvälinen kilpailu ja automaatio uhkaavat vähentää Suomessa olevia työpaikkoja entisestään, mikä heikentää hyvinvointivaltion rahoituspohjaa. Teollisen murroksen kanssa samaan saumaan osuva väestön vanheneminen puolestaan kasaa painetta julkisille palveluille ja niiden rahoitukselle.

”Tarvitsemme ehdottomasti uusia, innovatiivisia keinoja julkisten palveluiden tuottamiseksi ja rahoittamiseksi. Haasteenamme on, että sosiaalinen ja ekologinen arvo konkretisoituu usein vasta vaiheessa, jolloin se on menetetty ja siitä muodostuu kustannus julkiselle sektorille. Kustannusten sijaan meidän tulisi nähdä näiden haasteiden ratkaiseminen investointina”, Kosonen sanoo.

”Näitä kysymyksiä Sitra tulee tarkastelemaan uudessa talousteemassa Timo Lindholmin johdolla. Olen ilahtunut, että saamme Timon myötä Sitraan vahvaa ekonomistin näkemystä”, Kosonen sanoo.

Timo Lindholm aloittaa Sitrassa 1. tammikuuta, jolloin talousteeman toiminta alkaa.

”Sitra on todellinen näköalapaikka ja muista toimijoista erottuva organisaatio. Haluan tuoda sekä omaan työhöni ja Sitran toimintaan uutta kestävän talouden näkökulmaa”, Lindholm sanoo.

Lindholm on ollut Suomen Yrittäjissä vuosina 2009–2013, ensin pääekonomistina ja 2011 alkaen varatoimitusjohtajana. Sitä ennen Lindholm oli pitkään OP-Pohjola-ryhmän palveluksessa ja siellä pääekonomistina 1999–2008.

Suomen tulevaisuusorganisaatio Sitran viimeaikainen toiminta on jakautunut kahteen teemaan. Ekologinen kestävyys -teeman hankkeissa Sitra keskittyy muun muassa luonnonvarojen säästämiseen, resurssiviisauteen ja ilmastonmuutoksen hillintään, Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet –teemassa puolestaan tehdään töitä esimerkiksi sosiaali- ja terveysaiheiden, ikäihmisten ja yhteiskunnalle tärkeiden ict-ratkaisujen, kuten palveluväylän, parissa. Tammikuussa alkava talousteema tulee täydentämään kokonaisuutta.

 


Mistä on kyse?