archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimintakertomus 2010: Ihmiskeskeisyys ja kestävyys Sitran toiminnan läpileikkaaviksi teemoiksi – pitkäjänteinen taloudenhoito tuottaa tulosta

Sitra kirkasti toimintavuonna 2010 visiotaan ja strategisia tavoitteitaan vastaamaan paremmin ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin. Pitkäjänteisen ja onnistuneen taloudenhoidon seurauksena Sitra kykeni vuoden 2010 aikana jatkamaan toimintaansa täysimittaisesti Suomen talouden epävarmuudesta huolimatta. Vuoden 2010 panostukset olivatkin Sitran osalta kaikkien aikojen suurimpia.

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Sitra kirkasti toimintavuonna 2010 visiotaan ja strategisia tavoitteitaan vastaamaan paremmin ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin. Pitkäjänteisen ja onnistuneen taloudenhoidon seurauksena Sitra kykeni vuoden 2010 aikana jatkamaan toimintaansa täysimittaisesti Suomen talouden epävarmuudesta huolimatta. Vuoden 2010 panostukset olivatkin Sitran osalta kaikkien aikojen suurimpia.  

Sitran vision mukaan Suomi menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Sitran roolina on toimia huomisen menestyvän Suomen rakentajana yhdessä muiden yhteiskunnallisten kehittäjien kanssa.  

– Kansainvälisten megatrendien, kuten globalisaation, ilmastonmuutoksen ja muun muassa ikääntymisen myötä kasvavan julkisen talouden kestävyysvajeen vahvistuminen toimintavuoden aikana loivat lisääntyvää tarvetta Sitran kaltaiselle riippumattomalle näkijälle ja tekijälle, yliasiamies Mikko Kosonen summaa.   

Ihmiskeskeisyys ja kestävyys toiminnan läpileikkaaviksi teemoiksi 

Toimintavuoden aikana Sitrassa käytiin läpi strategiaprosessi, jonka lopputuloksena Sitra kirkasti visiotaan ja strategisia tavoitteitaan. Sisältölähtökohdiltaan vuonna 2009 hyväksytty strategia ja toimintamalli on koettu hyviksi, joten nyt keskityttiin lähinnä täsmennyksiin. Myös toimintamallia ja yhteiskunnallista roolia selkiytettiin ja tarkennettiin.  

Strategisiksi tavoitteiksi nostettiin seuraavat: Sitra uudistaa ajattelua hyvästä elämästä, Sitra etsii yhteiskuntaa uudistavia toimintamalleja, joissa lähtökohtana on ihminen, sekä Sitra vauhdittaa liiketoimintaa, joka tähtää kestävään hyvinvointiin. Koko toiminnan läpileikkaaviksi teemoiksi nousivat näin ihmiskeskeisyys ja kestävyys.  

Ohjelmatoiminnassa Energiaohjelman, Kuntaohjelman ja Koneteollisuuden kasvuohjelman toiminta jatkui vuonna 2010 suunnitelmien mukaisesti. Uusina ohjelmina käynnistyivät maaseudun merkityksistä nimensä saava Maamerkit-ohjelma sekä julkisen hallinnon johtamista kehittävä Julkishallinnon johtamisohjelma. Ohjelmien lisäksi Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä teemoja käsiteltiin kahdessa laajassa kehitysohjelmassa.

Pitkäjänteinen taloudenhoito takaa vakaan toiminnan

Sitra rahoittaa toimintansa pääosin oman peruspääomansa, mutta myös operatiivisen rahoitustoiminnan tuoton turvin. Pitkäjänteisen ja onnistuneen taloudenhoidon seurauksena Sitra kykeni vuoden 2010 aikana jatkamaan toimintaansa täysimittaisesti Suomen talouden epävarmuudesta huolimatta. Vuoden 2010 panostukset olivat Sitran osalta kaikkien aikojen suurimpia.    

Sitra irtautui vuoden aikana kokonaan 10 yrityksestä ja yhdestä yrityksestä osittain. Uudet yrityssijoitukset suunnattiin ohjelmien strategisille kohdealueille. Vuoden aikana Sitra teki ensisijoituksen yhteensä 5 yritykseen. ja vuoden lopussa Sitran salkussa oli 44 yritystä.  

Sitran peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2010 lopussa 697 miljoonaa euroa. Peruspääoman markkina-arvon kehitys seuraa kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden liikkeitä. Sijoitusomaisuus tuotti vuonna 2010 +9,3 %, kun tuotto edellisenä vuonna oli 14,6 %.     

Lisätietoja

Teppo Turkki, johtaja, viestintä, puh. (09) 6189 9497, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 (pdf) »

Mistä on kyse?