archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimintakertomus vuodelta 2008: Sitra suuntasi toimintaansa Kansallisen innovaatiostrategian hengessä

Toimintavuoden 2008 aikana Sitra tarkensi omaa visiotaan ja strategiaansa niin, että ne jatkossa edistävät mahdollisimman hyvin kansallisessa innovaatiostrategiassa esitettyjä linjauksia.

Julkaistu

Toimintavuoden 2008 aikana Sitra tarkensi omaa visiotaan ja strategiaansa niin, että ne jatkossa edistävät mahdollisimman hyvin kansallisessa innovaatiostrategiassa esitettyjä linjauksia.

– Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky edellyttävät tulevaisuudessa laaja-alaisia ja syvällisiä yhteiskunnallisia muutoksia. Sitran tehtävänä on vauhdittaa näitä muutoksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, yliasiamies Mikko Kosonen kertoo.

Vuosi 2008 oli ohjelmatoiminnassa sekä uuden käynnistämistä että luopumista. Koneteollisuuden kasvuohjelma ja Energiaohjelma käynnistyivät vuoden alussa. Myös Kuntaohjelman valmistelut aloitettiin. Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA ja Intia-ohjelma saatiin tavoitteiden mukaiseen päätökseen. Terveydenhuollon ohjelma jatkoi työtään kansalaisen parhaaksi.

Ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta lisättiin etsimällä eri ohjelmien välisiä synergiaetuja. Vuoden aikana valmistui myös aikaisemmin päättyneiden ohjelmien arviointi. Tulokset osoittivat, että ohjelmissa on tartuttu ajankohtaisiin ja yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin. Arvioinnissa saatuja kehitysehdotuksia vietiin myös käytäntöön. Ohjelmien valmisteluprosessia avattiin ja sidosryhmät otettiin entistä tiiviimmin mukaan valmisteluun. 

Sitran talous pysyi tasapainossa

Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Suotuisten sijoitusvuosien aikana kertyneiden ylijäämien ansiosta Sitran talous pysyy tasapainossa myös laskusuhdanteessa. Pitkäjänteisen taloudenhoidon ansiosta Sitra voi jatkaa toimintaansa lähes täysimittaisesti myös haastavina aikoina.  Laskusuhdanteen mukanaan tuomien akuuttien ongelmien keskelläkin Sitran tehtävänä on edistää Suomen pitkän aikavälin myönteistä kehitystä.

Peruspääoman markkina-arvo laski 626 miljoonaan euroon edellisvuoden 821 miljoonasta eurosta. Lasku johtui lähes yksinomaan osakemarkkinoiden romahduksesta ja sen vaikutuksesta peruspääoman osakesijoitusten markkina-arvoon. Sijoitusomaisuus tuotti -19,8 % vuonna 2008, kun tuotto edellisenä vuonna oli +7,5 %. Vuoden 2008 aikana Sitran rahoi-tuspäätösten määrä oli 35 miljoonaa euroa ja tilikauden alijäämä 101 miljoonaa euroa.

Vuonna 2008 Sitra teki pääoma- ja rahastosijoituksia sekä osallistui kohdeyritysten hallitus-työskentelyyn. Sitra käynnisti uudelleen aktiivisen rahastosijoitustoiminnan suomalaisten yritysten kansainvälistämisen nopeuttamiseksi ja ohjelmatoiminnan tukemiseksi. Vuoden aikana tehtiin kaksi uutta merkittävää rahastosijoitusta tukemaan Energiaohjelmaa ja Kone-teollisuuden kasvuohjelmaa. Yhteensä Sitran pääomasijoitussalkussa oli vuoden lopussa 58 kohdeyritystä ja 36 pääomarahastoa.

Toimintakertomus 2008»

Viestintäjohtaja
Laura Niemi,
puh. 050 373 8602, etunimi.sukunimi@sitra.fi
 
Sitran toimintakertomus ja tilinpäätös 2008 löytyvät myös Sitran Internet-sivuilta kohdasta: Julkaisut.
Kertomuksen voi myös tilata osoitteesta julkaisut@sitra.fi

Mistä on kyse?