archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Toimintakertomus vuodelta 2009: Sitra tarkensi strategiaansa − talous vakaalla pohjalla

Sitra täsmensi toimintavuonna 2009 strategiaansa ja toimintamalliaan siten, että ne tukevat entistä paremmin Sitran yhteisiä tavoitteita. Päämäärinä ovat kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, Suomen muodostuminen kestävän yhteiskunnan kansainväliseksi esikuvaksi sekä Sitran roolin vahvistaminen näkijänä, uudistajana ja hyvinvointia luovien systeemisten muutosten käynnistäjänä.

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Sitra täsmensi toimintavuonna 2009 strategiaansa ja toimintamalliaan siten, että ne tukevat entistä paremmin Sitran yhteisiä tavoitteita. Päämäärinä ovat kansalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi, Suomen muodostuminen kestävän yhteiskunnan kansainväliseksi esikuvaksi sekä Sitran roolin vahvistaminen näkijänä, uudistajana ja hyvinvointia luovien systeemisten muutosten käynnistäjänä.

– Uskomme vahvasti siihen, että Suomi voi ketteränä, hyvin koulutettuna ja yhteistyökykyisenä maana olla yksi maailman johtavia maita yllä kuvattujen tavoitteiden toteuttamisessa. Kaikki ohjelmamme ja kehityshankkeemme tähtäävät näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, yliasiamies Mikko Kosonen kuvaa.

Kunta- ja Energiaohjelma pääsivät täyteen vauhtiinsa kaikkien hankkeidensa osalta. Näistä esimerkiksi Kuntaohjelman palvelukeskushankkeet ovat herättäneet suurta kiinnostusta kuntakentässä.

Energiaohjelman käynnistämä Low2No-korttelin kehittäminen Helsingin Jätkäsaaressa on suunnannut kiinnostusta ilmastomuutoksen haasteisiin rakentamisessa. Jätkäsaari-hanke on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Koneteollisuuden kasvuohjelman väliraportissa todettiin ohjelman olleen oikealla asialla ja juuri oikeaan aikaan.

Sitra valmisteli vuonna 2009 kahta uutta ohjelmaa: Julkishallinnon johtamisohjelmaa ja Maamerkit-ohjelmaa. Molemmat käynnistyivät vuoden 2010 alussa. Nelivuotisen Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena on auttaa julkishallintoa johtamisen haasteissa sekä luoda ja kokeilla julkishallintoon sopivia uusia johtamis- ja toimintamalleja. Viisivuotinen Maamerkit-ohjelma etsii rohkeasti uusia näkökulmia ja edistää innovatiivista toimintaa maaseudun uusien merkitysten löytymiseksi.

Strategian tarkentamisen yhteydessä Sitra vahvisti keinovalikoimaansa. Ohjelmatoiminnan säilyessä ennallaan Sitran hallitus päätti lisätä systeemisten muutosten mahdollistamista kokeiluhankkeilla ja tiedustelutoiminnalla, kuten ennakoinnilla, selvityksillä ja seminaareilla. Uudistetulla tiedustelutoiminnalla Sitra pyrkii avaamaan uusia näkökulmia ja lisäämään ymmärrystä uusista ilmiöistä ja tärkeimmistä yhteiskunnallisista haasteista.

Sitra käynnisti syksyllä 2009 myös kehitysohjelman Suomen elinvoiman lähteet. Ohjelman tavoitteena on lisätä ymmärrystä käynnissä olevan yhteiskunnallisen murroksen syvyydestä ja sitouttaa vaikuttajat ja päättäjät muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin.

Sitran talous vakaalla pohjalla

Sitran toiminta rahoitetaan peruspääoman ja rahoitustoiminnan tuotoilla. Suotuisina sijoitusvuosina 2003−2007 kertyneiden ylijäämien ansiosta Sitran talous on pysynyt tasapainossa myös viime vuosien laskusuhdanteessa.

Sitran peruspääoman markkina-arvo oli vuoden 2009 lopussa 679,3 miljoonaa euroa. Peruspääoman markkina-arvo on vaihdellut voimakkaasti osakemarkkinoilla tapahtuneiden markkinaliikkeiden takia. Sijoitusomaisuus tuotti vuonna 2009 +14,6 %, kun tuotto edellisenä vuonna oli -19,8 %.

Sitra on hakenut ratkaisuja Suomen kilpailukykyyn ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin myös aktiivisen liiketoiminnan kehittämisen ja sijoitustoiminnan keinoin joko kohdeyrityksissä, rahastoissa tai strategiansa mukaisesti valituilla toimialoilla. Sitran sijoitustoiminnassa ei ole haettu vain tuottoa, vaan sijoituspäätöksillä on edistetty uudenlaisen liiketoiminnan käynnistymistä ja uusien toimintamallien syntymistä sekä näiden kautta uusien kasvualojen luomista Suomeen.

Pitkäjänteisen taloudenhoidon ansiosta Sitra voi jatkaa monipuolista toimintaansa täysimittaisesti myös lähivuosina, mikä on välttämätöntä edessä olevien merkittävien rakennemuutosten edistämiseksi.   

Lisätietoja

Teppo Turkki, viestintäjohtaja, puh. (09) 6189 9497
etunimi.sukunimi@sitra.fiToimintakertomus ja tilinpäätös 2009 (pdf)

Esite (pdf)