uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Sitra vastaa hallitustunnustelijan kysymyksiin – Suomen talous tarvitsee suunnanmuutosta

Sitra painottaa hallitustunnustelija Petteri Orpolle laatimissaan vastauksissa, että Suomen talous tarvitsee merkittäviä muutoksia. Sitran tehtävänä on jo 55 vuotta ollut huomisen menestyvän Suomen rakentaminen.

Julkaistu

Suomalaisten tulevaisuustalo Sitra painottaa vastauksissaan, että keskeisin kaivattu yhteiskunnallinen muutos on talouden uudistaminen ilmastoa ja luontoa vahvistavaksi sekä dataa innovatiivisesti hyödyntäväksi.

Sitra ehdottaa, että Suomi siirtyy pois raaka-aineita tuhlaavasta ”kuluta ja heitä pois” -taloudesta kiertotalouteen, jossa materiaalit ja niihin sitoutunut arvo hyödynnetään aina uudelleen. Kun huomioimme luonnon kantokyvyn ja sen taloudellisen arvon, turvaamme sekä taloudellisen että inhimillisen hyvinvointimme.

On myös otettava loikka datavetoiseen talouteen – data on aikamme arvokkain raaka-aine ja muutokselle on nyt oiva hetki, kun EU on vauhdittamassa asiaa laajalla sääntelypaketilla ja järeällä rahoituksella.

Merkittävien yhteiskunnallisten muutosten tekeminen edellyttää, että kaikille luodaan mahdollisuuksia osallistua uusilla, innostavilla tavoilla yhteiskunnan kehittämiseen sekä oppia uutta elämän kaikissa vaiheissa.

Sitran yliasiamies Jyrki Katainen kannustaa puolueita strategisiin valintoihin, joissa katsotaan yhtä vaalikautta pitemmälle.

”Kriisien keskellä tarvitaan yhteinen näkymä siitä, millaista tulevaisuuden Suomea poliittiset päätöksentekijät tavoittelevat. Ellemme ota tulevaisuuteemme voimakkaimmin vaikuttavia muutoksia vakavasti nyt, ratkaisemme niitä myöhemmin kalliisti ja kriisien kautta”, sanoo Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Muutamia esimerkkejä vastausten keskeisistä viesteistä:

Ilman luontoa ei ole taloutta

Luonto on talouden arvoketjujen alkulähde ja mahdollistaja, siksi sen hyödyntämiselle pitää saada hinta. Niin kauan kuin hintaa ei ole, luonnon kuormittaminen näyttäytyy halpana ja luonnon vahvistaminen kalliina. Tähän meillä ei ole varaa. Siksi Suomessa on toteutettava kestävän kehityksen verouudistus. Sillä vähennetään päästöjä ja vahvistetaan työllisyyttä ja taloutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta unohtamatta. Ja hiilineutraaliustavoitteesta vuodelle 2035 on pidettävä kiinni.

Datatalous niin EU-vaikuttamiseen, hallitusohjelmaan kuin hyvinvointialueillekin

Suomalaisen yhteiskunnan pitää kyetä hyödyntämään aikamme tärkeintä raaka-ainetta, dataa, paremmin kuin muiden maiden. Siksi hallitus tarvitsee ohjelmaansa strategisen teemakokonaisuuden datatalouden kehittämisen turvaamiseksi.

Sitra ehdottaa Suomen EU-vaikuttamistyön keskeisiksi kohteiksi EU:n datastrategian toimeenpanoa sekä tekoälyn hyödyntämisen mahdollistamista.

Data on valjastettava myös työn tuottavuuden parantamiseksi. Esimerkiksi ihmisten sosiaali- ja terveystietojen liikkumista on parannettava ja soteuudistusta pitää jatkaa datan hyödyntämisellä. Luvassa on satojen miljoonien eurojen kustannussäästöt sekä tuhansien terveydenhoitoalan työntekijöiden työpanoksen vapautuminen vaikuttavampaan käyttöön.

Laitetaan kuntoon motivaatio ja mahdollisuudet osallistua

Otetaan nuoret mukaan kehittämään uusia ja innostavia tapoja, joilla he pääsevät vaikuttamaan omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja heille tarjottuihin palveluihin. Harkitaan samalla äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen!

Ehdotamme myös uuden osaamisjärjestelmän luomista. Se tarjoaa mahdollisuuden kaikille oppia uutta, elämän kaikissa vaiheissa. Tämä nostaa suomalaisten osaamistasoa. Sitä tarvitaan talouden ja demokratian merkittävään uudistamiseen.

Näin varmistetaan, että toimivan demokratian mallimaan ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion maineelle on jatkossakin katetta. Kun demokratian tila globaalisti heikkenee, voi Suomi näyttäytyä entistä houkuttelevampana investointikohteena, koska täällä vallitsee korkea luottamus instituutioihin ja yrityksiin, mutta myös ihmisten välillä.

Lue kaikki Sitran vastaukset hallitustunnustelija Petteri Orpolle tästä!

Mistä on kyse?