uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Tulevaisuusvalta-ohjelman tiimit valittu – 15 kokeilua käynnistyy eri puolilla Suomea

Sitran Tulevaisuusvalta-ohjelman haku herätti runsaasti kiinnostusta. Ohjelmaan valitut tiimit laajentavat tulevaisuusvaltaa omilla kokeiluillaan. 

Kirjoittaja

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Sitran Tulevaisuusvalta-ohjelman tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa Suomessa. Tulevaisuusvalta on valtaa vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Ohjelmaan haettiin tiimejä avoimella haulla ja ohjelmaan haki yhteensä 180 tiimiä.  

”Tiimit olivat kehittäneet toinen toistaan hienompia kokeiluideoita. Oli ilo huomata, miten monenlaisissa organisaatioissa tulevaisuusvallasta ja sen laajentamisesta oli innostuttu. Valitettavasti emme voineet ottaa mukaan ohjelmaan enempää tiimejä. Toivomme kuitenkin, että ideat jäävät elämään”, sanoo Tulevaisuusvalta-ohjelman toinen vetäjä Sanna Rekola

Valintaprosessi oli vaikea. Hakemuksia arvioitiin hakuilmoituksessa esitettyjen valintakriteerien pohjalta. Tärkeä kriteeri oli muun muassa se, että kokeiluhankkeessa ollaan aidosti jonkun relevantin tulevaisuusvaltaan liittyvän ongelman tai mahdollisuuden äärellä ja tehdään perusteltuja toimia tulevaisuusvallan laajentamiseksi, ja että valitut kohderyhmät ovat mukana tekemisessä.

Tärkeänä pidetiin myös sitä, että hakijalla oli vahva omistajuus aiheeseen ja halu juurruttaa oppeja paitsi omaan toimintaan myös jakaa niitä muille. Lisäksi valintoihin vaikutti pyrkimys koota tiimeistä mahdollisimman monipuolinen ja toisiaan täydentävä kokonaisuus, jossa tulevaisuusvaltaa lähestytään monissa eri paikoissa ja monilla eri tavoilla.  

Sitralaisten lisäksi hakemusten käsittelyyn osallistui ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva ryhmä, johon kuuluivat Panu Mäenpää Ihmisoikeusliitosta ja Milttonilta, Maiju Lehto Diakonissalaitokselta ja Aicha Manai Startup Refugeesilta. 

15 erilaista tiimiä valittiin mukaan

Ohjelmaan valittiin viisitoista 2 – 3 hengen tiimiä. Mukana on niin järjestöjä, yrityksiä kuin julkishallinnon toimijoita. Monissa tiimeissä on mukana toimijoita useammasta organisaatiosta. Valitut tiimit saavat Sitralta 10 000 euron rahoituksen omien kokeilujensa toteuttamiseen. 

Kokeiluissa tulevaisuusvaltaa lähestytään innovatiivisilla tavoilla erilaisissa konteksteissa ja niissä kehitetään esimerkiksi työkaluja, toimintamalleja ja oppaita, joiden avulla tulevaisuusvallan laajentaminen voi olla helpompaa myös muille toimijoille.  

”Odotamme innolla, mitä kaikkea kokeiluissa tuleekaan tapahtumaan ja mitä kaikkea niissä opitaan. Uskomme, että Tulevaisuusvalta-ohjelmaan valitut kokeilut auttavat oivaltamaan, että tulevaisuusvallan laajentaminen on käytännössä mahdollista ja kannattavaa. Toivottavasti ne innostavat uusia toimijoita tulevaisuusvallan laajentamiseen. Monissa hankkeissa kehitetään sellaisia käytännön keinoja tulevaisuusvallan laajentamiseen, joita muutkin voivat jatkossa hyödyntää”, kuvailee Tulevaisuusvalta-ohjelman toinen vetäjä Terhi Ylikoski

Ohjelmaan valitut tiimit osallistuvat omien kokeilujensa rinnalla myös Sitran fasilitoimaan yhteiskehittämisprosessiin, jossa etsitään yhdessä toimivia keinoja tulevaisuusvallan laajentamiseen.  

”Olemme kaikki uuden äärellä ja yhdessä voimme löytää hyviä käytäntöjä, joilla tulevaisuusvaltaa voidaan laajentaa”, Ylikoski summaa. 

Mukaan valitut kokeilut:  

 • Elävä Itämeri säätiö ja Soidinsuon tila: Tulevaisuusleiri 
 • FCG Finnish Consulting Group Oy: Tulevaisuuden äänet. Lapset ja nuoret kaavoittajina 
 • Helsingin yliopisto, AGORA-hanke: Valta ja visiot koulutuksen tulevaisuudesta 
 • Innoline, Dialogiakatemia ja Pohjois-Ritaharjun koulu: 100 dialogia tulevaisuuden koulusta – koulussa 
 • Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Eskot ry: Mielekäs tulevaisuus-kokeiluhanke 
 • Kolmas persoona: Hyvinvoinnin tulevaisuusvaltakunta – Virkahenkilön opas moniääniseen tulevaisuustyöhön 
 • Naisasialiitto Unioni ry: Utopiatuokioita lasten kanssa 
 • Parashut Oy: Kudun kuvalehti 
 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Horisontin maalaajat – Lasten ja nuorten Pohjois-Savo 2050 
 • Sateenkaariperheet ja Translasten ja -nuorten perheet: Sukupuolen tulevaisuus 
 • Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela: Avoin dialogi tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnasta strategisten linjausten valmistelussa 
 • Suomen kylät, Kymenlaakson kylät ja Satakylät: KyläVisio – maaseudun ääni tulevaisuuskeskustelussa 
 • Suomen Somalia-Verkosto ry ja MEH ry: Moninaisia kuvia kestävästä tulevaisuudesta 
 • Tulevaisuuspäivä ry: 1001 Tulevaisuusprototyyppiä: Tulevaisuuspäivä 2025 
 • Tuusulan kunta: Moniäänisempi kuntastrategia: Malli aliedustettujen ryhmien osallistamiseen tulevaisuustyössä 

Mistä on kyse?