archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevat lääkärit avasivat omaa genomiaan – tämän he oppivat

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta yhdessä Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n kanssa pyrkii vastaamaan kasvavaan terveydenhuollon osaamistarpeeseen kouluttamalla tulevia lääkäreitä.

Kirjoittaja

Mirkka Helkkula

Avustava asiantuntija, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM ovat kouluttaneet kevään aikana 16 ensimmäistä lääkäriopiskelijaa henkilökohtaisen lääketieteen kurssilla. Kurssin vetäjät toivovat, että kansainvälisestikin merkittävä kurssi leviäisi kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin.

Genomitiedon hyödyntäminen sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa yleistyy terveydenhuollossa, mutta harvan lääkärin tiedot ja taidot ovat ajan tasalla geenitestauksesta ja sen hyödyntämisestä potilastyössä.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta yhdessä Suomen molekyylilääketieteen instituutin FIMM:n kanssa pyrkii  vastaamaan tähän kasvavaan terveydenhuollon osaamistarpeeseen kouluttamalla tulevia lääkäreitä. Meilahden kampuksella on päättynyt ensimmäinen, Sitran rahoittama henkilökohtaisen lääketieteen kurssi, joka perehdyttää opiskelijat henkilökohtaisen genomitiedon hyödyntämiseen osana lääkärin työtä.

Kurssin vastaavan opettajan, professori Samuli Ripatin mukaan koulutuksella on keskeinen rooli, kun seuraavan sukupolven genomitietoa jalkautetaan edistämään terveyttä ja räätälöimään hoitoja.

”Kurssilla nyt koulutettavat tulevat lääkärit pääsivät avaamaan omaa genomiaan ja pohtimaan, mitä siitä voi tällä hetkellä tulkita ja mitä ei, ja ennen kaikkea, miten tätä tietoa voitaisiin jo nyt hyödyntää potilaan hoidossa ja tautien ennaltaehkäisyssä,” Ripatti sanoo.

”Osaan nyt ottaa kantaa kaupallisiin geenitesteihin”

Kevään opintojakson aikana opiskelijat saivat testata riskinsä sydän- ja verisuonitauteihin Kardiokompassi-työkalun avulla sekä selvittää omien perintötekijöidensä ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia. Lisäksi opiskelijat tutustuivat biopankkitoimintaan ja tutkimushankkeisiin, jotka pyrkivät edistämään syöpäpotilaiden yksilöllistä hoitoa.

Aiheen ajankohtaisuus ja omien riskien selvittäminen houkutteli valinnaiselle kurssille viidennen vuoden lääketieteen opiskelijan Anni Kärkkäisen. Omien näytteiden tutkiminen on muuten opiskelijoille rutiinia, mutta omaa geneettistä riskitietoaan opiskelijat eivät ole aiemmin tutkineet.

”Geenitesti oli nopea ja helppo tehdä. Sain tietää olevani keskivertosuomalainen, joten se ei herättänyt isoja tunteita. Tottakai tieto piti silti heti jakaa myös perheelleni,” Kärkkäinen kertoo.

Hän uskoo, että terveydenhuollon ammattilaisten on tulevaisuudessa kouluttauduttava tavalla tai toisella henkilökohtaisessa lääketieteessä.

”Vaatii koulutusta ja jatkuvaa alan julkaisujen seuraamista, jotta voisi ymmärtää kaikki hyödyt ja haasteet. Osaan nyt ottaa kantaa kaupallisiin geenitesteihin, joita varmasti tulee eteen jatkossa omassakin potilastyössäni,” Kärkkäinen uskoo.

Koulutus mukana alan muutoksessa

Henkilökohtaisen lääketieteen kurssi tukee terveydenhuollon suurempaa muutosta kohti yksilöllisempää ja ehkäisevämpää terveydenhoitoa. Se tukee myös tekeillä olevan kansallisen genomistrategian tavoitteita, joissa on todettu terveydenhoidon ammattilaisten tarvitsevan lisäkoulutusta genomitiedon hyödyntämiseksi työssään.

”Koko genomin sekvensointi ei ole enää vain tieteellinen kysymys, vaan koko ajan enemmän potilastyön arkea niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tämä kurssi on ensimmäinen yritys ottaa haltuun tätä muutosta,” sanoo dekaani Risto Renkonen Helsingin lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Hän pitää tärkeänä, että kurssi valveuttaa opiskelijoita pohtimaan myös geenitestauksen eettisiä kysymyksiä, kuten geenitestauksen luotettavuutta ja riskitiedon kertomista potilaille.

”Toistaiseksi genomitietoa voidaan käyttää vain joidenkin tautien diagnosoimiseen tai hoitojen yksilöimiseen. Tietoa ja käyttökohteita tulee kuitenkin koko ajan lisää.”

Tiedekunnan opintosuunnitelmasta on varattu paikka henkilökohtaiselle lääketieteen kurssille myös ensi lukuvuonna, toistaiseksi opiskelijoille valinnaisena opintojaksona. Kurssin opettajakaarti toivoo, että  onnistunut kokonaisuus lähtisi myös kansalliseen levitykseen.

Lisätietoa:

Samuli Ripatti, samuli.ripatti(a)helsinki.fi+358 40 567 0826
Risto Renkonen, risto.renkonen(a)helsinki.fi, +358 50 4484704
Tuula Tiihonen, tuula.siihonen(a)www.sitra.fi, +358 29 4618269

Kurssin päätöstilaisuus ja paneelikeskustelu 13.5 – katso lisää täältä.

Mistä on kyse?