archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevien asukkaiden mielipiteitä kartoitettiin Porvoon Skaftkärrissä

Skaftkärrin tuleville asukkaille Porvoossa on tärkeää, että heidän käyttämänsä sähkö on vihreää. Skaftkärrin uutta energiatehokasta asuinaluetta suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon tulevien asukkaiden käsityksiä asumisesta, energian käytöstä ja liikenteestä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Skaftkärrin tuleville asukkaille Porvoossa on tärkeää, että heidän käyttämänsä sähkö on vihreää. Uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettu energia on tärkeää erityisesti naisille. Naiset ovat myös miehiä valmiimpia käyttämään julkista liikennettä. Miehiä kiinnostavat enemmän tekniset laitteet, kuten sähkökäyttöiset ajoneuvot pyrittäessä pienentämään asumisen ja liikkumisen hiilijalanjälkeä. Muun muassa tämä käy ilmi Skaftkärrin energiatehokas kaupunginosa -hankkeessa toteutetusta kyselytutkimuksesta.

Skaftkärrin uutta energiatehokasta asuinaluetta suunniteltaessa pyritään ottamaan huomioon tulevien asukkaiden käsityksiä asumisesta, energian käytöstä ja liikenteestä. Kehitysyhtiö Posintran ja Ammattikorkeakoulu Arcadan keväällä tekemä sähköinen kyselytutkimus suunnattiin asiasta kiinnostuneille kohderyhmille ja se toteutettiin osana Asumisen osaamis­klusterin toimintaa.

Skaftkärr-hankkeen tavoitteena on rakentaa energiatehokas, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Alue suunnitellaan ja kehitetään kansallisestikin merkittävässä pilottihankkeessa, jossa ovat mukana Sitra, Porvoon kaupunki, Porvoon Energia Oy ja Kehitysyhtiö Posintra Oy.

Hankkeen tiedote
skaftkarr.fi

Mistä on kyse?