archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tuore selvitys murtaa terveydenhuollon myyttejä kunnissa

Terveydenhuollon tehokkuus kuntoon prosesseja ja panostuksia uudistamalla ja tarkalla kohdentamisella.

Julkaistu

Terveydenhuollon tehokkuus kuntoon prosesseja ja panostuksia uudistamalla ja tarkalla kohdentamisella

Panostusten tarkka kohdentaminen, poliitikkojen vastuuttaminen, johtamisen laatu ja käytännön päätöksenteon yhtyeentoimivuus ovat avainasioita kuntien terveydenhuollon kehittämisessä. Juuri valmistunut selvitys osoittaa, miten panostusten tarkempi kohdentaminen lisää terveydenhuollon tuottavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta eniten.  

Selvityksen mukaan raha ja resurssien lisäys eivät sinänsä ratkaise terveydenhuollon kehittämisen haasteita. Sen sijaan taloudellisten ja toiminnallisten tekijöiden yhteistyössä tapahtuva realistinen tulosten vertailu tuo merkittävää lisäarvoa sekä terveydenhuollon muutosjohtamiseen että poliittiseen päätöksentekoon. 

Riippuvuussuhteet luultua heikommat

Selvitys murtaa myyttejä sosiaali- ja terveysalan kunnallisten toimintojen keskinäisissä riippuvuussuhteissa: Tukea esimerkiksi sille, että panostukset avopalveluihin automaattisesti keventäisivät laitospalveluiden tarvetta/kustannuksia tai että panostukset vanhusten hoitoon ja hoivaan vähentäisivät erikoissairaanhoidon vanhuskustannuksia, ei selvitys anna. Tällaiset riippuvuussuhteet näyttäisivät olevan huomattavasti oletettua heikommat.
Myyttien murtuminen tarkoittaa myös sitä, että pelkästään resursseja nykyrakenteisiin lisäten eivät kaikkein kipeimmin palveluja tarvitsevat tule välttämättä autetuksi.  

Selvityksessä keskitytään erityisesti siihen, millä tavalla palvelut on toteutettu tai voidaan toteuttaa, kustannukset kurissa pitäen siten, että palvelujen laatu samanaikaisesti säilyy tai jopa parantuu. Selvityksessä ovat mukana erikoissairaanhoito, perusterveydenhuollon vastaanottopalvelut, hammashuolto, ja hoito- ja hoivapalvelut (vanhustenhuolto). Selvitys on ensimmäinen osa kuntien ja Sitran Terveydenhuollon ohjelman yhteistä Maisema-hanketta, jonka päämääränä on selvittää, miten lainmukaiset, riittävät ja laadukkaat terveyspalvelut voidaan tulevaisuudessa toteuttaa.

Selvityksessä mukana muutoshalukkuutta

Selvitys pohjautuu Raision, neljän Turun läntisen kunnan (Naantali, Rymättylä, Merimasku ja Rusko), Vaasan ja Jämsän seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailuun. Selvityksen työvälineenä on käytetty Raision kehittämää tilaaja-tuottajamallia, jonka avulla kunta voi suunnitella, ohjata, toteuttaa ja seurata terveydenhuollon kustannuksiaan. Se toimii samalla kunnan talousarviona ja tilinpäätöksenä, jolloin kustannukset ja palvelujen toteutumisen seuranta ovat aidosti kytkeytyneet yhteen.

Kunta- ja palvelurakenneuudistusten myötä toisaalta velvoitteet palveluiden järjestämisestä sekä terveydenhuollon menojen huolestuttava kasvu toisaalta ohjaavat kuntia hakemaan entistä kustannustehokkaampaa terveydenhuoltoa.

– Etsimme niitä käytäntöjä, joiden avulla voidaan parantaa terveydenhuollon tuottavuutta, läpinäkyvyyttä ja laatua. Tässä hankkeessa yhdistyy erinomaisella tavalla Turun läntisten kuntien, Vaasan ja Jämsän seudun halu testata Raision mallin käyttökelpoisuutta sekä, aito kiinnostus hallita terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menoja. Muutoshalukkuus alkaa nyt jo ulottua rakenteellisiin ja tuotannollisiinkin ohjauspäätöksiin, kertoo Sitran Terveydenhuollon ohjelman toimialajohtaja Ilmo Parvinen.

Hyödyt ilmeisiä

– Lähdimme innolla mukaan hankkeeseen, jossa voimme testata käyttämämme mallin toimivuutta myös muissa kunnissa. Samalla saamme arvokasta lisätietoa miten kehittää mallia entistä toimivammaksi työkaluksi terveyspalvelujen tilaamiseen ja tuottamiseen sekä niiden ohjaukseen. Omassa kunnassamme mallin vaikutus kunnan toiminnan laatuun ja vaikuttavuuteen, kustannustehokkuuteen, prosessien toimivuuteen ja johtamiseen on jo nyt merkittävä, Raision kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja, Eero Vaissi kertoo.  

– Malli sopii mielestäni hyvin myös muiden kuntien käyttöön. Kuntien vertailulla, osaamisen jäntevällä käytöllä ja oikein mitoitetuilla resursseilla voidaan kohtuullisen lyhyessä ajassa tuottaa hyötyjä hankkeen kaikille osapuolille. Selvityksen tulosten perusteella voidaan palveluohjauksessa antaa tarpeenmukaisuudelle riittävän suuri paino, eikä kysynnän ja / tai tarjonnan anneta vanhakantaisesti määrätä kehityksen suuntaa tavalla, jossa kustannuskehitys on arvaamatonta ja toiminnan luonne läpinäkymätöntä, Vaissi jatkaa.  

Sitran Terveydenhuollon ohjelmassa etsitään uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi.
– Selvitys tuo arvokasta lisätietoa rajallisten resurssien kohdentamiseen. Terveydenhuollossa on pitkään säästetty, säästämisen sijaan huomio tulisikin keskittää siihen, miten samalla rahalla tehdään enemmän ja paremmin, miten uusia palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoja sekä tilaaja-tuottajamalleja otetaan käyttöön. Tavoitteenamme on ohjelmassa tunnistaa tällaiset toiminnat ja levittää ne valtakunnallisiksi, Sitran Terveydenhuollon ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi sanoo.  

Selvityksen tehneen konsulttiryhmän toimintaa on ohjannut sosiaali- ja terveysjohtaja Eero Vaissi apunaan sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannon toiminnanohjaukseen, johtamiseen ja suunnitteluun erikoistunut konsulttiyritys Nordic Healthcare Group, Raision sosiaali- ja terveyskeskuksen talouspäällikkö Satu Grönlund sekä kuntien edustajat.

Lisätietoa 

Sitra
MAISEMA -hanke
Toimialajohtaja Ilmo Parvinen
Puh. 050 352 1970
etunimi.sukunimi@sitra.fi
 
Terveydenhuollon ohjelma
Ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi
Puh. (09) 6189 9440
etunimi.sukunimi@sitra.fi
  
Raisio
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eero Vaissi
Puh. 0400 780 729
etunimi.sukunimi@raisio.fi
  
Vaasa
Johtava ylilääkäri Markku Sirviö
Puh. 040 544 0575
etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Jämsä
Johtava lääkäri Arto Vesala, Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymä
Puh. 040 514 6926
etunimi.sukunimi@jamsanth.fi

Julkaisun tiedot

Maisema: Loppuraportti Helsinki: Sitra, 2007. 110 s.
Eero Vaissi, Satu Grönlund, Nordic Healthcare Group
ISBN: 978-951-563-569-9
Elektroninen aineisto»

Erikoissairaanhoidon liite Helsinki: Sitra, 2007. 20 s.
Elektroninen aineisto»

Mistä on kyse?