archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työmatkaliikku­miseen lisää kestävyyttä? Rahoitushaku vuodelle 2017 auki!

Onko sinulla idea, jolla edistää kestävää työmatkaliikkumista? Rahoitushaku on nyt auki.

Julkaistu

Valtava määrä suomalaisia kulkee päivittäin työmatkansa yksin autolla. Kuinka usein jokin muu tapa voisi olla mahdollista, jopa houkuttelevaa?

Liikennevirasto, Sitra, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma avaavat vuodelle 2017 rahoitushaun työpaikkojen liikkumisen ohjauksen T&K-luonteisiin projekteihin. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksin henkilöautolla ajamisen vähentäminen ja kestävien kulkumuotojen suosion kasvattaminen. Ideana on siis kannustaa ihmisiä kestäviin liikkumistottumuksiin. Keinoja on monia. Ne voivat olla esimerkiksi viestintää ja markkinointia tai palvelujen kokeilua ja kehittämistä.

Rahoitushaku työpaikkojen liikkumisen ohjaukseen on nyt auki

Rahoitus on suunnattu uudenlaisten, innovatiivisten toimintamallien kokeilemiseen, soveltamiseen ja kehittämiseen työpaikkojen liikkumisen ohjauksessa. T&K-rahoitusta voivat hakea työpaikkojen liikkumisen ohjauksen kannalta keskeiset toimijat, kuten julkisen ja yksityisen sektorin työnantajat sekä liikkumisen ohjauksen toimijat ja palveluntarjoajat, konsultit, järjestöt ja tutkimuslaitokset. Rahoitus pyritään jakamaan tarkoituksenmukaisesti noin 5-8 projektin kesken. Rahoitusta myönnetään enintään 75 % koko projektin kustannuksista.

Hakuprosessia koordinoi rahoittajien toimeksiannosta Motiva.

Haun teemat ovat

  • Uudet työpaikkojen kestävää liikkumista edistävät rahoitus- ja palveluntarjontamallit
  • Kestävän liikkumisen integrointi nykyisiin toimintamalleihin sekä muutosvaiheisiin
  • Käyttäjälähtöisyys ja kampanjat
  • Alueelliset pilotoinnit ja verkostot.

Rahoitusta voidaan hakea ja myöntää myös näiden teema-alueiden ulkopuoliselle projektille.

Hakemus tulee toimittaa perjantaihin 27.1.2017 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen liikkumisenohjaus(at)motiva.fi.

Hakuilmoitus

Hakuteemojen esittely

Mistä on kyse?