archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Työryhmä hahmotteli tienviitat kohti uuden sukupolven yhdyskunta- ja liikennepolitiikkaa

Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään palveluna ja hyvinvoinnin lähteenä. Haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä. Suomi tarvitsee toiminnoiltaan ketterän liikennejärjestelmän, joka kykenee vastaamaan käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

Julkaistu

Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään palveluna ja hyvinvoinnin lähteenä. Haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä. Suomi tarvitsee toiminnoiltaan ketterän liikennejärjestelmän, joka kykenee vastaamaan käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Viime kädessä sen tekee mahdolliseksi yhteiskunnan läpäisevä digitaalisuus.

Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu sekä erilaiset liikkumispalvelut varmistavat kansalaisille toimivat arjen matkat ja yrityksille kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön. Näin hahmottelivat tulevaisuutta Liikennerevoluutio-kehitysohjelmaan osallistuneet asiantuntijat.

– Suunnittelun perustana on poliittinen päätös julkisin varoin tarjottavasta matkojen ja kuljetusten palvelutasosta. Tämä toimivuustakuu on julkisen vallan antama palvelulupaus käyttäjille. Uusi, eri toimijat yhdistävä liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun malli sovittaa yhteen maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen toimintaedellytykset sekä etsii keinot, joilla annettu lupaus lunastetaan, toteaa johtaja Juha Kostiainen Sitran Julkishallinnon johtamisohjelmasta.

– Vaativat kotimaiset, julkiset ja yksityiset asiakkaat sekä pitkäkestoiset sopimukset luovat palveluntarjoajille kannustimia innovaatioihin, palveluiden kehittämiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen. Näin syntyy uusia tapoja ratkaista liikkumiseen ja kuljettamiseen liittyviä haasteita ketterästi ja joustavasti, kertoo liikenneneuvos Eeva Linkama, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Liikennerevoluutio-kehitysohjelmassa kehitetään ja kokeillaan uuden sukupolven lähestymistapaa yhdyskunta- ja liikennesuunnitteluun. Monivaiheisen kehitysohjelman ensi vaiheen tuloksena julkaistiin ajatuskartta viitoittamaan tietä tulevaisuuteen.

Kehitysohjelmaa on toteutettu joulukuusta 2010 alkaen yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman, liikenne- ja viestintäministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Liikenneviraston, Trafin, RYM Oy:n, Tivit Oy:n sekä alan toimijoiden kanssa.

Liikennevirasto koordinoi ajatuskarttaa konkretisoivia kokeiluhankkeita. Eri toimijat ovat lupautuneet viemään kehitysohjelmaa eteenpäin. Verkostoa johtaa jatkossa liikenne- ja viestintäministeriö.

Lisätietoja 

Juha Kostiainen, johtaja, Julkishallinnon johtamisohjelma, Sitra 
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. (09) 6189 9473 

Eeva Linkama, liikenneneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö 
etunimi.sukunimi@lvm.fi, puh. (09) 1602 8476

Aineistot

Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta (pdf-tiedosto)
Liikennerevoluution blogisivusto avataan 27.4.2011 klo 14.00. 
Mediatilaisuuden 27.4.2011 esitys (pdf-tiedosto)

Julkishallinnon johtamisohjelma
Julkishallinnon johtamisohjelman tavoitteena on ihmisläheinen ja tehokkaasti toimiva julkishallinto. Ohjelma kehittää ja kokeilee kuntien ja valtionhallinnon kanssa uusia toimintamalleja ja ratkaisuja, joiden myötä asiakkaat, julkishallinnossa työskentelevät ja erilaiset palvelutarjoajat voivat tuoda oman osaamisensa julkisen sektorin uudistamiseen. Kokeiluhankkeiden pohjalta ohjelma rakentaa uutta suomalaista johtamisajattelua yhdessä eri osapuolten kanssa.

Mistä on kyse?