uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Uudistettu laki tuo muutoksia Sitran hallintorakenteeseen

Tasavallan presidentti vahvisti uudistetun Sitra-lain tänään. Vuodenvaihteessa voimaan astuva laki tuo muutoksia erityisesti Sitran hallintorakenteeseen ja johtamisjärjestelmään.

Kirjoittaja

Julkaistu

Lakimuutoksen myötä Sitralle perustetaan alkuvuodesta 2020 oma, Suomen pankin pankkivaltuutetuista erillinen hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston kokoonpano myös laajenee nykyisestä, jotta riittävä laaja-alaisuus ja parlamentaarisuus toteutuvat.

Lisäksi Sitran hallituksen kokoonpanosääntely muuttuu, ja hallintoneuvoston, hallituksen ja yliasiamiehen välisiä suhteita selkeytetään. Esimerkiksi yliasiamies ei ole enää jatkossa Sitran hallituksen jäsen.

Taustalla parlamentaarisen työryhmän työ

Muutoksen taustalla on Sitran roolia ja tehtäviä alkuvuonna 2019 arvioineen parlamentaarisen työryhmän työ. Ryhmä esitti loppuraportissaan, että nykyinen hallintorakenne ei kaikilta osin vastaa Sitran toiminnallisia tarpeita, ja että rahaston parlamentaarinen ja laaja-alainen ohjaus kaipaa vahvistamista. Työryhmä esitti tältä pohjalta täsmennyksiä Sitraa koskevaan sääntelyyn.

Uudistettu Sitra-laki vahvistettiin tänään 30.12.2019 pidetyssä presidentin esittelyssä. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2020.

Lue lisää:

Mistä on kyse?