archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi energialuku avautuu ensi kesän Asuntomessuilla

Tampereella Ensi kesänä Tampereella järjestettävät Asuntomessut toimii suunnannäyttäjänä uusissa energiamääräyksissä. Kaikkien messutalojen E-luvut ja vuotuiset energiakustannukset ovat näkyvästi esillä.

Kirjoittaja

Jarek Kurnitski

Johtava asiantuntija, rakennettu ympäristö ja energia, Avainaluekehitys

Julkaistu

Tampereella Ensi kesänä Tampereella järjestettävät Asuntomessut toimii suunnannäyttäjänä uusissa energiamääräyksissä. Kaikkien messutalojen E-luvut ja vuotuiset energiakustannukset ovat näkyvästi esillä.

Rakentamisen uudet energiamääräykset astuvat voimaan ensi vuoden heinäkuussa. Uudisrakennuksille lasketaan kokonaisenergian käyttöä määrittelevä uusi E-luku eli energialuku. Mitä pienempi E-luku on, sitä energiatehokkaampi rakennus on kyseessä.

Koulutuksella ja informaation jakamisella Asuntomessut ja Sitra pyrkivät  innostamaan rakennuttajia energiatehokkaaseen rakentamiseen. Näkyvästi esillä olevat energiatiedot myös helpottavat messutalojen vertailua. Hyvän E-luvun talo on käyttökustannuksiltaan edullinen ja sen jälleenmyyntiarvo säilyy paremmin.

Rakennuslupa heltiää jatkossa alhaisella energialuvulla

E-luvun käyttöön ottaminen muuttaa rakennuslupien myöntämisperusteita.  Jotta rakennuslupa heltiää, pitää E-luvun olla tarpeeksi alhainen.

Nyt käytössä oleva rakennuksen energiatodistus säilyy, mutta sen asteikko muuttuu. Jatkossa  energialuku auttaa hahmottamaan paremmin talojen välisiä eroja.

Energian tuotantomuoto huomioon

Ensi vuonna voimaan tuleva ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma muuttaa rakentamisen energiatehokkuuden käsittelyä ja laskentaa merkittävästi. Keskeinen muutos on tavassa, jolla rakennuksen energiankulutusta tarkastellaan.

E-luvun laskennassa huomioidaan myös rakennuksen käyttämän energian tuotantomuoto.

Uusiutuvan energian, kuten maalämmön, käyttö tarkoittaa pienempää E-lukua. E-lukua on mahdollista pienentää myös muun muassa hyvällä lämmöneristyksellä ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla.

Yläraja energian kulutukselle

Uudet rakentamismääräykset asettavat rakennuksen kokonaisenergian kulutukselle ylärajan. Energiankulutuksen pitää pysyä sallituissa rajoissa, mutta rakentaja saa suunnitella entistä vapaammin sen, miten tähän päästään.

Sen sijaan, että rakentajalle ladeltaisiin tarkat määräykset lämmöneristeistä ja ilmanvaihdosta, jatkossa panostetaan kokonaisajatteluun. Energiankulutusta tarkastellaan kokonaisuutena: lämmityksen lisäksi myös ilmanvaihto, valaistus ja veden lämmitys vaikuttavat lopputulokseen.  

Mikä on E-luku?

2012 rakentamismääräykset esittävät kokonaisenergiankulutuksen suorituspohjaisella E-luvulla. Se lasketaan rakennukseen ostettavien energioiden ja energiamuotojen kertoimien tulona ja ilmaistaan yksiköllä kWh/m2 vuodessa. Uusi esitystapa jättää keinot vaaditun energiatehokkuuden saavuttamiseksi vapaaksi.

Lisätietoja

Suomen Asuntomessujen markkinointi- ja viestintäjohtaja Kari Salmi p. 0400 350 021  

Mistä on kyse?