archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi ohjelmatyöskentely tuo Sitralle mittavia haasteita

Sitra tavoittelee strategiakaudella 2005-2007 entistä mittavampaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Julkaistu

Lehdistötiedote 22.11.2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra tavoittelee strategiakaudella 2005-2007 entistä mittavampaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Strategian mukaan alkavalla kolmivuotiskaudella koko toiminta ja resurssit keskitetään muutamille valituille painopistealueille. Näillä alueilla Sitra käynnistää ohjelmia, joita ovat innovaatiotoiminnan kehittäminen, terveydenhuolto-ohjelma, Venäjä-osaamisen ja yhteistyön kasvattaminen sekä Intian tarjoamien yhteistyömahdollisuuksien kartoitus.  Sitran hallitus päätti 22.11.2004 pitämässään kokouksessa valita vielä kaksi uutta ohjelma-aluetta: ympäristöteknologian ja ravitsemuksen. Painopistealueita valittaessa on erityistä huomiota kiinnitetty siihen, että Sitran ainutlaatuinen keinovalikoima kasvattaisi mahdollisimman paljon tuottavuutta ja talouskasvua Suomen tulevaisuuden menestyksen rakentamiseksi.  Terveydenhuollon ohjelma Valmistelut terveydenhuollon ohjelman osalta ovat edenneet pisimmälle. Ohjelman tavoitteena on koota yhteen ja löytää luontevat yhteistyökumppanit terveydenhuollosta vastuussa olevien tahojen kanssa paremman hoidon ja entistä tyytyväisempien potilaiden hyväksi. Olennainen osa työtä on niin sanottujen parhaiden käytäntöjen levittäminen. Terveydenhuolto-ohjelman puitteissa halutaan myös kehittää uutta liiketoimintaa soveltamalla uutta teknologiaa terveydenhuoltoon ensin kotimaassa ja myöhemmin kansainvälisillä markkinoilla. Sitran terveydenhuolto-ohjelmaa johtaa Hannu Hanhijärvi, ja Senior Advisoriksi on kutsuttu professori Jussi Huttunen. Terveyden alueen yrityskehitystoiminnasta vastaa toimialajohtaja Vesa Lehtomäki, ja yhteistoiminnasta alan sidosryhmien kanssa vastaa toimialajohtaja Ilmo Parvinen. Yhteistyöyrityksistä vastaa Timo Haikonen. Ohjelman assistentti on Mervi Paajala. Innovaatio-ohjelma Sitran innovaatio-ohjelma tähtää siihen, että Suomesta voitaisiin kehittää maailmanluokan innovaatioympäristö yrityksille ja samalla luoda maasta innovaatiotoiminnan edelläkävijäyhteiskunta. Alkuvaiheessa kartoitetaan maan johtavien asiantuntijoiden kanssa tähän tarvittavat keinot. Sitra on osaltaan varautunut näin syntyvän kehitysohjelman toteuttamiseen. Sitran innovaatio-ohjelmaa johtaa Antti Hautamäki, ja ohjelman Senior Advisoriksi on kutsuttu professori Juhani Kuusi. Ohjelma-assistenttina toimii Anne Törnroos.  Venäjä-ohjelma Ohjelman tavoitteena on edistää Venäjän ja Suomen välistä taloudellista yhteistyötä ja kutsua pääsääntöisesti talouden Venäjä-osaajia luomaan Suomelle Venäjä-strategiaa sekä edesauttaa alihankintayhteistyön rakentamista sekä yritystoiminnan kehittämistä Venäjällä. Sitran Venäjä-ohjelmaa johtaa Maaret Heiskari, joka siirtyy tehtävään Suomalais-Venäläisen Kauppakamarin Moskovan toimiston johdosta. Ohjelman Senior Advisoriksi on kutsuttu toimitusjohtaja Seppo Remes. Ohjelma-assistenttina toimii Tuire Lehikoinen.  Intia-ohjelma Sitran Intia-ohjelman tavoitteena on luoda perusta Suomen paremmalle Intia-osaamiselle. Perusselvitysvaiheessa arvioidaan Intian talouden ja yhteiskunnan nykytila sekä Suomen tähänastiset panostukset Intiaan. Tämän selvityksen pohjalta päätetään jatkotoimista keväällä 2005. Intia-selvitys tehdään tutkimuspäällikkö Vesa-Matti Lahden johdolla.  Ohjelmat ympäristöteknologiasta ja ravitsemuksesta Suomen kansainvälisestikin tunnustetun ympäristöosaamisen pohjalta on valmisteltu suunnitelma ympäristöteknologiaohjelman toteuttamiseksi. Sen tarkoituksena on edistää Suomen ympäristöklusterin vahvistumista ja toisaalta ympäristöteknologian entistä tehokkaampaa soveltamista. Terveelliseen ravitsemukseen perustuvan klusteriohjelman tavoitteena on suurten kansanterveydellisten hyötyjen saavuttaminen ja merkittävän uuden liiketoiminnan kehittäminen. Näihin tavoitteisiin pyritään painonhallintateeman ympärille keskittyvillä kehityshankkeilla. Päämääränä on tehdä Suomesta terveellisen ravitsemuksen edelläkävijämaa. Ympäristöteknologian ja ravitsemuksen ohjelmien johtajavalinnat tehdään myöhemmin.

Lisätietoja

yliasiamies Esko Aho, (09) 6189 9432

asiamies Kari Tolvanen, (09) 6189 9270

tiedottaja Laura Niemi, (09) 6189 9421      

Mistä on kyse?