archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi opas tarjoaa tietoa palvelusetelin käyttöönotosta ja hinnoittelusta

Sitra on julkaissut palvelusetelin käyttöä ja hinnoittelua varten Palvelusetelioppaan, joka tarjoaa tietoa uusista toimintamalleista ja niiden käyttöönotosta kunnissa.

Kirjoittaja

Tuomo Melin

Johtava asiantuntija, sosiaali- ja terveysalan ekonomisti, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Sitra on julkaissut palvelusetelin käyttöä ja hinnoittelua varten Palvelusetelioppaan, joka tarjoaa tietoa uusista toimintamalleista ja niiden käyttöönotosta kunnissa. Kuntalaisille, kuntien luottamushenkilöille ja työntekijöille tarkoitettu opas on tuhti tietopaketti hyvistä käytännöistä ja kansalaisten valinnanvapautta lisäävistä toimintamalleista. Oppaassa suositellaan muun muassa hintakaton ja tulosidonnaisuuden käyttämistä palvelusetelijärjestelmässä. 

– Hintakaton käyttäminen lisää valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ja valinnanvapaus kuuluu palvelusetelijärjestelmässä kaikille kansalaisille – tuloista riippumatta, sanoo johtava asiantuntija ja oppaan kirjoittaja Tuomo Melin Sitrasta.

Tämä kansalaisten yhdenvertaisuusperiaate on Palvelusetelioppaan lähtökohta. Hintakaton ja tulosidonnaisuuden käyttäminen palvelusetelin hinnoittelussa ja arvonmäärityksessä takaa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja lisää kilpailua palvelun sisällöllä ja laadulla. Erityisen tärkeää tulosidonnaisuuden käyttö on Melinin mukaan sosiaalipalvelujen ja vanhuspalvelujen palvelusetelin arvonmäärityksessä.

Jos esimerkiksi hintakattoa ei käytetä, vaarana on palvelusetelijärjestelmän muotoutuminen ”Kunta-Kelaksi”, jossa vain varakkailla ja hyvätuloisilla on mahdollisuus valinnanvapauteen. Lisäksi palvelutuottajien nostaessa palvelujen hintoja, kunta on pakotettu nostamaan myös palvelusetelin arvoa, koska lainsäädäntö velvoittaa kuntaa huolehtimaan asiakkaan omavastuuosuuden pysymisestä kohtuullisena. 

Laki palvelusetelistä tuli voimaan elokuussa 2009, ja palveluseteli on nyt tarjolla yhä useammille kuntien rahoittamia palveluja tarvitseville kansalaisille. Tulevaisuudessa järjestelmän käyttö laajenee entisestään ja on yhtenä vaihtoehtona kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Oma sääntökirja ohjeistaa palvelusetelin käyttöä kunnissa

Kunnan tulisi laatia palvelusetelillä hankittaville palveluille oma lyhyt sääntökirja, jossa se ilmoittaa hankittavat palvelut, palvelukokonaisuudet ja asiakkaat, jotka voivat palvelusetelin saada ja sen, miten palvelusetelin arvo ja palvelun hinta muodostuvat. Sääntökirjan avulla kunta hallitsee sille koituvia kustannuksia ja kykenee entistä paremmin suunnittelemaan omaa palvelutuotantoaan. 

Melinin mukaan on tärkeää, että kunnat tekevät yhteistyötä sääntökirjojen laatimisessa.

– Näin kokemukset kasaantuvat ja hyvät toimintamallit yleistyvät. Kaikkea ei tarvitse keksiä jokaisessa kunnassa uudestaan.

Lisätietoja

Tuomo Melin, johtava asiantuntija, Sitra, puh. 040 183 4158
Sami Uotinen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto sami.uotinen@kuntaliitto.fi, puh. 050 341 3349

Julkaisujen tiedot

Palveluseteliopas – Käsikirja palvelusetelin käyttöönotolle ja hinnoittelulle (lataa PDF)

Tuomo Melin, Turo Koila, Minna Tuominen-Thuesen, Sami Uotinen

ISBN 978-951-98498-9-8 (painettu)
ISBN 978-951-563-849-6 (PDF)

Sitra ja KL-Kustannus Oy, 2012

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa – Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä (lataa PDF)

Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen, Eeva Juntunen

ISBN 978-951-98498-8-1 (painettu)
ISBN 978-951-563-801-4 (PDF)

Sitra ja KL-Kustannus Oy, 2012

Mistä on kyse?