archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi sote-ratkaisu on askel oikeaan suuntaan

Julkaistu

Sitra uskoo tuoreen sote-ratkaisun lisäävän kansalaisten tasavertaisuutta.

Terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtäminen kunnista suuremmille erityisvastuualueille on Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran mielestä hyvä ratkaisu sosiaali- ja terveyspalveluiden tasa-arvoisuuden näkökulmasta.

”Nyt esitetty ratkaisu katsoo pitkälle tulevaisuuteen ja mahdollistaa tasavertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Vahva järjestäjä pystyy paremmin vastaamaan kehittyvän lääketieteen, lääkkeiden ja teknologian tuomiin hoitomahdollisuuksiin. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integroiminen ovat uudistuksen tärkeimpiä kulmakiviä kansantalouden näkökulmasta”, sanoo Sitran johtaja Antti Kivelä.

Terveydenhuollon uudistamisen parissa pitkään työskennellyt Sitra pitää erityisen tärkeänä terveydenhuollon kansallisen rahoitusmallin rakentamista. Rahoitusmallissa pitää huomioida terveydenhuoltolain ja EU-direktiivin henki asiakkaan valinnanvapaudesta ja vapaasta liikkumisesta. Sitra kannattaa myös avointa keskustelua palvelujen tuottajakunnan monipuolistamisesta.

”Perusterveydenhuollon palveluiden tuottajiksi tulisi ottaa mukaan yhtenäisin kriteerein sekä julkisia, yksityisiä että kolmannen sektorin palvelun tuottajia. Aito valinnanvapaus tuo mukanaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja tervettä laatukilpailua”, Kivelä sanoo.

Taatakseen kansalaisille laadukkaat ja vaikuttavat palvelut yksi järjestäjän tärkeimmistä tehtävistä on valvoa ja ohjata tuottajia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen on pidettävä erillään tasavertaisuuden takaamiseksi ja osa-optimoinnin välttämiseksi. Palveluiden järjestäjien rooli korostuu myös ICT-palveluiden osalta. Viisi tietohallintokeskittymää pystyy nykyistä paremmin tuottamaan kansallisesti ohjattuna yhtenäiset tiedot ja asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta tukemaan esimerkiksi terveydenhuollon monituottajamallia.

Kansalaisten hyvinvointi ja erityisesti tasavertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttäjinä on Sitran toiminnan keskiössä. Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamallissa palveluiden saatavuus ei ole ollut tasavertaista, josta kuvaavana esimerkkinä ovat perusterveydenhuollon lääkäripalvelut. THL:n viime vuonna julkaistun selvityksen mukaan kolmannes suomalaisista jonottaa terveyskeskuslääkärille jopa viisi viikkoa.

Mistä on kyse?