archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusiutuvien lähienergioiden käyttöä rakennuksissa lisättävä

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

RIL:n uusi julkaisu tuo uusiutuvan lähienergian hyödyntämiseen liittyvää tietoa suurten rakennusten suunnittelijoille. Uusiutuvaa lähienergiaa halutaan lisää käyttöön mm. Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, jonka taustalla ovat EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan keskeiset sitoumukset. Energiamääräykset ovat tiukentumassa: viimeistään vuonna 2021 tulee uusien talojen olla ”lähes nollaenergiataloja”. Lähitulevaisuuden suuren haasteen ratkaisemiseksi rakennus- ja aluekohtaisia uusiutuvia lähienergioita täytyy hyödyntää merkittävästi nykyistä enemmän.

”Kirja tuo tarpeellista tietoa lähienergiaratkaisujen käyttöönottoon ja vauhdittaa Suomen omaa energiakäännettä. Kirjan tarjoaman ajankohtaisen tietopohjan lisäksi tarvitaan vielä lupakäytäntöjen yhtenäistämistä ja yksinkertaisia kannusteita lähienergian käyttöönoton helpottamiseksi,” toteaa vanhempi neuvontantaja Jukka Noponen Sitrasta.

Uusien vaatimusten myötä tarvitaan kaikilta alan toimijoilta uutta asennetta ja oman osaamisensa päivittämistä. RILin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laatima uutuusjulkaisu RIL 265-2014 Uusiutuvien lähienergioiden käyttö rakennuksissa tarjoaa alan ammattilaisille uusiutuvan lähienergian hyödyntämiseen liittyvää suunnittelu- ja toteutustietoa erityisesti suurten rakennusten (kerrostalot, rivitalot, toimistorakennukset, liikerakennukset, jne.) tarpeita varten.

Ohje käsittelee käytössä olevia energiamuotoja sekä niiden teknisten ominaisuuksien ja mahdollisuuksien että hankeprosessiin liittyvien eri osapuolten tehtävien kannalta. Suurissa rakennuksissa tarvitaan pientaloihin verrattuna monipuolisempia järjestelmiä ja suurempia yksiköitä. Julkaisun tarkoitus on palvella sekä uudis- että korjausrakentamista.

”Lähienergian tuotannon rinnalla on kuitenkin aina syytä korostaa myös energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. Yksi uusi mahdollisuus on huoneistokohtaisen lämpöenergian mittaamisen ja laskutuksen käyttöönotto, joka tutkimusten mukaan säästää energiaa jopa 20 % ja olisi teknisesti mahdollista Suomessakin,” sanoo Noponen.

Lue lisää RILin tiedotteesta.

Mistä on kyse?