Arvioitu lukuaika 1 min

Vastuulla – uusi blogisarja nostaa sidosryhmien näkemykset esiin

Vastuulla-blogisarja pyrkii tuomaan esiin kiinnostavia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien yhteistyöstä.

Kuvaaja: Kalle Nieminen

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Kaivosala elää samassa haasteellisessa kentässä kuin muukin teollisuus. Resurssien niukkuus, väestönkasvu, ilmastonmuutos ja muut globaalit haasteet muuttavat yritysten toimintakenttää jatkuvasti. Tulevaisuudessa luonnonvarojen viisaampi käyttö on niin ihmisten kuin yritystenkin elinehto.

Kaivosala ja monet sen sidosryhmistä kohtaavat toisensa liian usein vain lupaprosessien, valitusten ja lausuntojen kautta tai median välityksellä. Toisinaan kohtaamiset kärjistyvät konflikteiksi ja hyvät aikeet yhteistyön rakentamiseksi karahtavat kiville. Tämä ei edistä kenenkään asiaa, varsinkaan pitkällä tähtäimellä. Yhteiselo vaatii näkemysten ja tarpeiden yhteensovittamista, keskustelua ja kohtaamisia.

Tänään julkaistiin ensimmäinen kirjoitus Vastuulla-blogisarjassa, joka pyrkii tuomaan esiin kiinnostavia näkökulmia ja käytännön esimerkkejä kaivosteollisuuden ja sen sidosryhmien yhteistyöstä. Kirjoitukset tarjoavat taustatietoja ja tuoreita näkemyksiä siitä, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia aitoon dialogiin pohjautuvan yhteistyön rakentamisessa on. Samalla peilataan myös suomalaisen kaivosteollisuuden tulevaisuudennäkymiä. Toivomme, että blogisarja palvelee kaivosten ja niiden sidosryhmien vastuullisuuden ja yhteistyön kehittämistä.

Löydät Vastuulla-blogisarjan kirjoitukset sivun oikeasta reunasta Suosittelemme-osiosta tai hakemistosta.

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?