archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Why they, why not we?

Sitra on julkaissut tutkimusraportin Why they, why not we?, jossa vertaillaan ja analysoidaan Suomen ja Venäjän kilpailukykyä

Julkaistu

26.10.2005

Sitra on julkaissut tutkimusraportin Why they, why not we?, jossa vertaillaan ja analysoidaan Suomen ja Venäjän kilpailukykyä. Tutkimuksessa on laaja historiallinen katsaus, jossa kuvataan poliitttisten valintojen ja muiden olosuhteiden vaikutusta tämän hetken teollisuuden rakenteisiin ja kilpailukykyyn. Raportin tekijät ovat Antti Helanterä ja Simon-Erik Ollus, jotka raportin  tekoaikana työskentelivät Helsingin kauppakorkeakoulun Venäjän ja Baltian keskuksen tutkijoina.Vaikka maiden erot tänään ovat monilla mittareilla mitattuna erittäin suuret, on vertailu mielekästä, sillä lähtöasetelma teollistumisen alkaessa 1800-luvulla oli samantyyppinen. Suomen kilpailukyvyn taustalla ovat vakaat olot, avoin ja kansainvälinen kilpailutalous sekä läpinäkyvät ja tehokkaat julkisen vallat instituutiot koulutuksesta verotukseen. Joustavuus ja kyky sopeutua nopeasti ympristön muutoksiin ovat myös olleet Suomen vahvuuksia. Venäjästä keskusteltaessa kuulemme usein maan historian ja maantieteen jollain tavalla väistämättömästi vaikuttaneen ja vaikuttavan, siihen miksi Venäjä on sellainen kuin se on. Raportti pyrkii todistamaan tämän perinteisen näkökulman puutteelliseksi tuoden Suomen esimerkin Venäjän rinnalle. Suomi on kehittynyt köyhästä suuruhtinaskunnasta maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi. Maantiede ja historia eivät voi olla ainakaan ainoat syyt Venäjän heikkoon menestykseen.

Julkaisun tiedot

Why they, why not we? An analysis of the competitiveness of Finland and Russia. Antti Helanterä, Simon-Erik Ollus. Sitra Raportteja 46. ISBN 951-37-4326-8. ISSN 1457-571X. Sitra. Helsinki 2004. Raportteja voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti julkaisut@sitra.fi. Julkaisu löytyy myös pdf-tiedostona Sitran Internet-sivuilta kohdasta Julkaisut > Sitran raportteja -sarja. 

Mistä on kyse?