uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Yli 100 Erätauko-keskustelua luvassa loppuvuonna

Keskusteluja järjestävien tahojen laaja kirjo kertoo voimakkaasta rakentavan keskustelun tarpeesta yhteiskunnassa.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Jo 23 organisaatiota on ilmoittanut järjestävänsä Erätauko-keskusteluja loppuvuoden aikana. Kiinnostus rakentavien keskustelujen järjestämiseen on ollut suurta läpi yhteiskunnan – mukana on tahoja tutkimusmaailmasta valtion- ja kunnanhallintoon, järjestöihin, mediaan, yrityksiin, järjestöihin ja kansalaisiin. Rakentavia yhteiskunnallisia Erätauko-keskusteluja tullaan yhteensä vetämään yli sata syyskaudella 2018 mentoroinnissa mukana olevien organisaatioiden toimesta.

Erätauon sisäistämiseen tähtäävään mentorointiin on hakenut jo 50 organisaatiota ja kyselyjen tahti kiihtyy jatkuvasti. Ensimmäisessä vaiheessa mentorointiin on valittu 23 sellaista organisaatiota, joilla on halu ja edellytykset järjestää merkittävä määrä yhteiskunnallisia keskusteluja Erätauon avulla:

  • Kunnat: Helsinki, Espoo, Lahti, Pori
  • Järjestöt: Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto, Kalliolan Setlementti, Kansalaisareena, Mielellään-verkosto (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL, Suomen Mielenterveysseura, Eläkeliitto), Lapin liitto
  • Media: YLE, Helsingin Sanomat, Lapin Kansa
  • Kulttuuri: Docpoint, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo
  • Sekä: Opetushallitus, Valtioneuvoston kanslian TOIMI-hanke, Koneen Säätiö

”Rakentava keskustelu on demokratian perusedellytys. Aktiivista kansalaiskeskustelua tarvitaan eri puolilla yhteiskuntaa, ja onkin ilahduttavaa, että monet tahot ovat ryhtyneet tarjoamaan tilaisuuksia käydä rakentavaa keskustelua”, kertoo Sitran asiantuntija Janne Kareinen.

Syksyn mittaan keskusteluissa on käsitelty ja tullaan käsittelemään laajasti erilaisia aihepiirejä: esimerkiksi perusturvan ja toimeliaisuuden uudistaminen, museoiden yhteiskunnallinen rooli, kunnan maine, alueellinen yhteistyö, Töölönlahden kehittäminen Helsingissä, organisaation toimintakulttuuri, eläkkeelle siirtymisen vaikutukset mielen hyvinvointiin, tekoäly arjessa sekä koulutuksen ja kasvatuksen kysymykset.

Tähän mennessä mentoroitavissa organisaatioissa on koulutettu yhteensä yli sata Erätauko-osaajaa. Jotta jatkossa yhä useammalla olisi mahdollisuus kouluttautua Erätauko-osaamiseen, Sitra järjestää Erätauko-koulutuksen lisäksi kaksi Erätauko-kouluttajien koulutusta, joihin haki 104 koulutustoimijaa. Lisäksi Erätauko-koulutusta pilotoivat syksyllä muiden muassa Opintokeskus Sivis ja Kriittinen Korkeakoulu.

Tavoitteena rakentavan keskustelun laajentaminen ja vakiinnuttaminen

Rakentava keskustelu tuo monia hyötyjä: paremman vuorovaikutuksen myötä osapuolten ymmärrys käsiteltävästä aiheesta sekä eri näkökulmista siihen kasvaa. Samalla kasvaa myös luottamus, jonka merkitys yhteiskuntamme toiminnalle ja demokraattiselle järjestelmälle on suuri.

”Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että yhä useampien Erätaukoa hyödyntävien organisaatioiden järjestämien keskustelujen kautta suomalainen keskustelukulttuuri kehittyy merkittävästi rakentavammaksi niin, että vaikutukset näkyvät myös ihmisten arjessa”, Kareinen painottaa.

Erätauko on Sitran yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017 paketoima tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua. Erätauko-työkalut rakentavan keskusteluun suunnitteluun ja vetämiseen ovat vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa www.eratauko.fi. Työkalut ja tukimateriaali on tuotettu siten, että sitä on mahdollista myös muokata monenlaisten organisaatioiden tarpeisiin – esimerkiksi Eläkeliitto on tehnyt omat versionsa keskustelun vetämisen tukena toimivista Erätauko-keskustelukorteista.

Keskusteluiden järjestämisestä kiinnostuneet tahot voivat käynnistää keskusteluja omatoimisesti sekä hakea Erätauko-mentorointiin tai -perehdytyksiin.

Erätauko-perehdytysten lisätiedot: Maikki Siuko, projektikoordinaattori, maikki.siuko@sitra.fi, +358 (294) 618 485.

Mistä on kyse?