archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöala tarvitsee enemmän markkinoiden vetoa edistäviä toimenpiteitä

Ympäristöohjelma teetti selvityksen kotimarkkinoista.

Julkaistu

Sitran Ympäristöohjelman teettämä selvitys esittelee keinoja kotimarkkinoiden edistämiseksi

Uutinen 12.10.2006

Kotimarkkinoiden pienuus tai puute on keskeinen haaste monelle kansainvälistymisen kynnyksellä olevalle suomalaiselle ympäristöalan yritykselle. Ympäristö- ja energiateknologiaan liittyvien innovatiivisten ratkaisujen kaupallistaminen vientimarkkinoilla vaatii yrityksiltä referenssejä, joita olisi helpompi saada kotimaahan kuin suoraan vientimaihin. Suomessa innovatiivisia ratkaisuja on edistetty pitkälti teknologian kehittämiseen liittyvillä tukitoimilla, kun taas markkinoiden vetoa ja siten innovaatioiden kaupallistamista edistäviä toimenpiteitä on käytetty selvästi vähemmän.

Sitran Ympäristöohjelman teettämän selvityksen mukaan ympäristöteollisuuden kotimarkkinoita voitaisiin Suomessa kehittää mm.

  • suosimalla julkisissa hankinnoissa innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja
  • yksityistämällä ympäristöalan julkisia palveluja
  • kohdistamalla markkinoiden kehitystä edistäviä tukitoimia alalle, jonka maailmanmarkkinoiden kasvunäkymät ovat hyvät, mutta teknologia ei ole vielä kypsää.

Selvityksen toteuttivat Gaia Group Oy ja GreenStream Network Oy.

Selvityksessä kuvataan monipuolisesti kotimarkkinoiden edistämiskeinoja ja nykytilaa sekä markkinoiden toimintaan liittyviä esteitä. Lisäksi on esitelty kolme erityyppistä esimerkkitapausta (tuulivoima, ympäristömittaus ja -monitorointi sekä kemikaalien hallintapalvelut), joiden osalta esitetään konkreettisia kotimarkkinoiden kehitystoimenpiteitä. Selvityksessä on esitetty suosituksia mm. tukitoimenpiteiden ajoitukseen ja kohdistamiseen, julkisen ja yksityisen sektorin rajanvetoon, julkisiin hankintoihin sekä alan yritysten avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Oikea-aikaisten ja voimakkaiden edistämiskeinojen käyttöönotto kotimarkkinan luomiseksi voi saada aikaan vahvan teollisuudenalan. Esimerkkejä tästä ovat Tanskan tuulivoimateollisuus ja Ruotsin julkiset panostukset lämpöpumppuihin 90-luvulla. Toisaalta liian myöhään ajoitetuilla tukitoimilla ei saada aikaan riittävää vaikuttavuutta, ja samalla niillä voidaan häiritä liikaa markkinoiden toimivuutta. Tukitoimenpiteiden tulisikin ensisijaisesti kannustaa yrityksiä liiketoiminnan kasvattamiseen.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen
Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 587 4323
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Lataa raportti (pdf): Ympäristöteollisuuden kotimarkkinoiden kehittäminen Suomessa »

Mistä on kyse?