archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöalan ennakointityö jatkuu ympäristöministeriön vetämänä

Ympäristöalan ennakointi on ollut keskeinen osa Sitran kolmivuotista Ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelman lähestyessä loppuaan vetovastuu ennakointityöstä on siirtymässä ympäristöministeriölle.

Julkaistu

Ympäristöalan ennakointi on ollut keskeinen osa Sitran kolmivuotista Ympäristöohjelmaa. Ympäristöohjelman lähestyessä loppuaan vetovastuu ympäristöalan ennakointityöstä on siirtymässä ympäristöministeriölle.  

Osana kansallista ennakointiverkostoa toteutettu ympäristöalan ennakointi pyrki tekemään uusia avauksia ja kartoittamaan tulevaisuuden heikkoja signaaleja. Ympäristöalalla ennakointitietoa tarvitaan niin teknologian, markkinoiden kuin lainsäädännönkin kehittymisestä. Ympäristöalan yrityksien oma strateginen ennakointi keskittyy yleensä niiden omiin erikoisalueisiin. Tämän vuoksi tarvitaan laaja-alaisempaa ennakointityötä, johon osallistuvat niin yritykset, tutkimuslaitokset kuin julkishallintokin. Tärkeää onkin edelleen kehittää ennakointitoimintaa, kytkeä eri sidosryhmät mukaan sekä tuottaa ja levittää ennakointia palvelevaa tietoa hallinnolle ja yrityksille.  

Sitran Ympäristöohjelma käynnisti ennakointitoiminnan syksyllä 2005 pidetyllä seminaarilla ja laatimalla selvitysraportin ympäristöteknologian ennakoinnista. Vuoden 2006 aikana ennakointi toteutettiin kartoittamalla megatrendejä ja heikkoja signaaleja sekä skenaarioita kehittämällä. Strategiatyötä hyödynnettiin kansallisen ympäristöliiketoiminnan toimintaohjelman laatimisessa. Vuonna 2007 keskityttiin ennakointitiedon hyödyntämiseen ja levittämiseen sidosryhmille.  

Kapulan siirtyessä ympäristöministeriölle kansallisen ennakointiverkoston ympäristö- ja energiateemaryhmän viesti ennakointityön suuntaamisesta on selvä. Kansainvälisen ympäristöpolitiikan kehitys ja kuluttajien käyttäytyminen ovat keskeisiä suunnan näyttäjiä. Niihin tulisi tulevassa ennakointitoiminnassa keskittyä entistä enemmän. Ympäristöministeriö onkin tarttunut aiheeseen nopeasti ja jo lokakuussa järjestetään ensimmäinen yhteistyöseminaari eri sidosryhmille.  

Lataa Sitran ympäristöalan ennakointitoiminnan raportteja ja julkaisuja:

Ennakoinnista toimenpidesuosituksiin – Kansallisen ennakointiverkoston ympäristö ja energia teemaryhmän yhteenvetoraportti keväältä 2007 (pdf) » 
Cleantech Finland – ympäristöstä liiketoimintaa (pdf) »  
Ympäristöteknologian ennakointi – Taustoja ja puheenvuoroja (pdf)»  

Lataa kansallisen ennakointiverkoston yhteenvetoraportti: 
Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa: Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta (pdf) »  

Lisätietoja

Jukka Noponen, Ohjelmajohtaja, puh. (09) 6189 9430    

Mistä on kyse?