archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöalan vientiin tarvitaan uusia toimintamalleja ja rahoitusinstrumenttien kehittämistä

Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin ympäristöalan vientirahoituksen kehittämistarpeita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja Baltian, Venäjän ja Ukrainan alueilla.

Julkaistu

Tiedote 28.11.2007

Ympäristöalan viennin rahoitus ja uudet liiketoimintamallit -selvitys julkistettiin. Tutkimuksessa selvitettiin yhdessä yritysten kanssa ympäristöalan vientirahoituksen kehittämistarpeita, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja -malleja Baltian, Venäjän ja Ukrainan alueilla. Selvityksestä vastasi Green Net Finland ry. Hankkeen rahoittivat Sitran Ympäristöohjelma, Uudenmaan liitto, Tekes ja 10 yrityksen verkosto.

Selvitys esittelee uuden nk. FinRESCO4-toimintamallin, jossa energia-auditointi ja siinä tunnistetut tehostamistoimet lämmön tuotannossa, jakelussa ja loppukäytössä tarjotaan asiakkaalle räätälöitynä kokonaisuusratkaisuna. Erityisesti julkisten rakennusten saneeraushankkeita varten kehitetyssä FinRESCO-toimintamallissa edistetään bioenergian käyttöä ja puhtaiden teknologioiden hyödyntämistä sekä lämmön tuotannossa että putkistojen ja kiinteistöjen saneerauksessa kokonaispalveluna. Tämä edistää kannattavien hankkeiden rahoitusta. Tekijät tunnistivat uusia hankemahdollisuuksia. Niitä varten ensimmäisiä yrityskonsortioita ollaan rakentamassa.

Mallin kehitystyössä on ollut mukana sekä veturiyrityksiä, kuten YIT ja Vapo että pk-yrityksiä. Esitettyä toimintamallia pyritään viemään erityisesti uusiin EU-maihin, joissa sillä uskotaan olevaan kysyntää EU:n asettamien energiansäästö- ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteiden saavuttamisessa tulevina vuosikymmeninä.

Selvityksessä ja yritysten hankevalmisteluissa tulivat vahvasti esiin rahoitukseen liittyvät haasteet. Hankevalmistelun ja suomalaisten yritysten markkinoillepääsyn nopeuttamiseksi esitetään erityisen hankevalmistelurahaston perustamista. Se voisi keskittyä kannattavuusselvitysten ja energia-auditointien rahoittamiseen valituilla markkinoilla. Hankevalmistelussa voitaisiin hyödyntää myös hankkeista syntyviä CO2-päästövähenemiä eräänlaisena etumaksuna.
– Hankevalmistelurahasto on kiinnostava ajatus, ja sen tarve on tullut useasti eteen Sitran Ympäristöohjelman aikana, totesi ohjelmajohtaja Jukka Noponen Sitrasta.

Erityisen tarpeen uudelle rahoitusinstrumentille luo markkinoilla havaittavissa oleva asiakastarpeiden muutostrendi entistä suurempiin kokonaisratkaisuihin ja kokonaistoimituksiin, joita harva yksittäinen yritys pystyy tarjoamaan. Tämä vaatii tarjoajilta entistä tiiviimpää yhteistyötä ja kokonaisuuksien hallintaa sekä suurempia panostuksia hankevalmisteluun.

Hankkeen tuloksena syntyi uuden toimintamallin lisäksi seitsemän konkreettista tarjousta, kaksi jatkohanketta ja useita markkina- ja sektorikohtaisia selvitysraportteja. Mukana olleille yrityksille muodostui yhteinen näkemys kohdemaiden valittujen sektoreiden liiketoimintamahdollisuuksista ja parempi ymmärrys asiakastarpeista. Lisäksi yritykset solmivat uusia kontakteja kohdemaiden kunnallisiin ja yksityisten teollisuuslaitosten päättäjiin, mitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia voi syntyä myös jatkossa.

Hankkeen toteutuksessa Green Net Finland ry vastasi yritysverkostojen kokoamisesta sekä kohdemaiden yhteistyökumppanien ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta ja johti uusien toimintamallien kehitystyötä.

Mukana hankkeessa oli 10 yritystä: Onninen Oy, Vapo Oy, Gaia Consulting Oy, GreenStream Network Oy, Kemira Oy, Preseco Oy, Planora Oy, Metso Power Oy, Pöyry Energia ja Wärtsilä Biopower Oy. 

Julkaisun tiedot

Green Net Finland ry: Hassinen Anu, Hietaniemi Lauri, Lutfi Evilina
Ympäristöalan viennin rahoitus ja uudet liiketoimintamallit: Case-kohteina Baltian maat, Venäjä ja Ukraina
Tutkimusraportti
ISBN 978-951-563-611-9 (URL:http://www.sitra.fi)
Lataa raportti (pdf) »

Lisätietoja 

Jukka Noponen, ohjelmajohtaja, Sitran Ympäristöohjelma
puh. (09) 6189 9430, 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Lauri Hietaniemi, toimitusjohtaja, Green Net Finland ry
puh. (09) 8700 6331, 040 553 2764  

Mistä on kyse?