archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöliiketoiminta tarvitsee tilastollista seurantaa

Ympäristöohjelman teettämien selvitysten pohjalta on tehty ehdotus ympäristöliiketoiminnan tilastoinnista ja seurannasta.

Julkaistu

Sitran Ympäristöohjelma on teettänyt kaksi selvitystä ympäristöliiketoiminnan tilastoinnista ja määrittelystä. Selvityksistä on nyt laadittu englanninkielinen tiivistelmä. Tiivistelmässä selvitetään ympäristöteknologian käsitteen muuttumista tällä hetkellä voimakkaan puhtaiden teknologioiden (cleantech) esiinmarssin johdosta.

Puhtaiden teknologioiden käsitteen tunnettuuden kasvaessa ympäristörasitusten vähentämisestä on tulossa varsin merkittävä liiketoiminta-alue. Kasvu alalla on hyvin nopeaa, ja siitä on tullut erityisesti USA:ssa merkittävä pääomasijoitustoiminnan kohde. Tilanne edellyttää koko ympäristöteknologia- käsitteen määrittelyn ajanmukaistamista ja alan tilastollisen seurannan aloittamista. Kansalliset ja kansainväliset tilastotutkimukset painottuvat yleensä perinteisiin ympäristöteknologioihin, eivätkä puhtaat teknologiat ole merkittävästi niissä mukana.

Raportissa ehdotetaan luokittelumallia ja tilastollisen seurannan käynnistämistä. Seurannan tehostaminen palvelee yhteiskunnallista päätöksentekoa, pääomasijoittajia sekä alalla toimivia tai alalle ryhtyviä yrittäjiä. Toimiva tilastointi on edellytys liiketoiminnan seuraamiselle ja ympäristöalan kehittämiselle. Systemaattinen tiedonkeruu auttaa myös ympäristöalan yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa.

Sitra tukee valtakunnallisen keskitetyn tilastojärjestelmän perustamista. Järjestelmä koostuisi ympäristöliiketoiminnan yritystietokannasta ja ympäristöliiketoiminnan tilastosta. Myös puhtaisiin teknologioihin tehtävien pääomasijoitusten seurantaa ollaan käynnistämässä niin Suomessa kuin Euroopan tasollakin.

Lataa raportti Rapidly growing environmental business needs monitoring (pdf) »

Lisätietoja

Noponen Jukka, ohjelmajohtaja, puh. (09) 6189 9430
Sundquist Heikki, liiketoimintajohtaja, puh. (09) 6189 9444

Mistä on kyse?