archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristömittaus ja -monitorointi kansalliseksi kehitystyöksi

Sitran raportissa ehdotetaan ympäristömittauksen ja -monitoroinnin alalle uudenlaista tiekarttaa liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi Suomessa.

Julkaistu

Tiedote 29.1.2007  

Sitra on selvittänyt ympäristömittauksen ja -monitoroinnin nykytilaa ja kehitystä Suomessa ja maailmalla. Se ehdottaa uudenlaista tiekarttaa alan liiketoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi Suomessa. Tavoitteena on olla markkinoiden edelläkävijä niin teknisissä ratkaisuissa kuin uusissa liiketoimintamalleissa. Tiekartta esiteltiin 29.1.2007 Vantaan Heurekassa alan yrityksille, tutkimuslaitoksille ja viranomaisille.

Uutuutena ehdotetaan alan yhteisen Ympäristömittauksen ja -monitoroinnin alustan rakentamista. Alustalla tarkoitetaan tiedon keruun, jalostuksen, jakamisen ja hyödyntämisen mahdollistavaa yhteistä toimintatapaa, teknistä tietovarantoa ja avointa markkinapaikkaa. Alusta toimisi uuden liiketoiminnan sekä liiketoimintakonseptien ja palvelujen mahdollistajana yrityksille. Tiekartta sisältää ehdotuksen alustan rakentamiseksi lähivuosina.

Huoli ympäristön tilasta ja erityisesti ilmastonmuutos lisäävät tarvetta seurata ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia. Myös lainsäädännön kasvavat vaatimukset luovat lisääntyvää tarvetta seurata ja raportoida erilaisia päästöjä ilmakehään, veteen ja maaperään. Mittauksen ja monitoroinnin tarvetta on aina maapallon laajuisesta mittakaavasta teollisiin prosesseihin ja pienimpiin luonnon ilmiöihin.

Sitran Ympäristöohjelma yhteistyökumppaneineen järjesti vajaa vuosi sitten seminaarin ympäristömittausalan yrityksille. Niiden yksimielisenä toiveena oli tiivistää yhteistyötä alan vahvistamiseksi. Suomalainen osaaminen ja markkinoiden kasvu nähtiin mahdollisuutena. Kehittämisen haasteina nähtiin yrityskentän hajanaisuus, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja tuotteistaminen. Yritysten viesti johti Ympäristömittauksen ja -monitoroinnin arvoketjujen tuotteistaminen -hankkeen käynnistämiseen. Sen tavoitteeksi asetettiin toimintasuunnitelman laatiminen suomalaisen ympäristömittauksen ja -monitoroinnin osaamisen tuotteistamiseksi.

Laajasta sovellusalueesta huolimatta ympäristömittaus ja -monitorointi on kapea ja huippuosaamista vaativa ympäristöteknologian alue. Suomessa on vahvaa alan osaamista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Lisäksi ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi julkaistaan 13.2.2007 kansallinen toimintaohjelma Cleantech Finland – ympäristöstä liiketoimintaa, joka on laadittu yhteistyössä elinkeinoelämän, järjestöjen, hallinnon ja tutkimuslaitosten kanssa.

Lisätietoja

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitran Ympäristöohjelma
Puh. 040 587 4323, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Toimitusjohtaja Lauri Hietaniemi, Green Net Finland
Puh. 040 553 2764

Ohjelmajohtaja Risto Oikari, Measurepolis
Puh. 044 710 0095

Heurekan seminaarin esitysmateriaalit löytyvät Green Net Finlandin omilta Internet-sivuilta. Lataa esitysmateriaalit »

Julkaisun tiedot

Ympäristömittauksen ja -monitoroinnin arvoketjujen tuotteistaminen
J. Vanhanen, P Mikkanen, J Nikula, J Hiltunen
ISBN 978-951-563-556-3.

Lataa julkaisu pdf-muodossa »

Mistä on kyse?