archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristötekniikasta ja -osaamisesta kansainvälistymisen kasvualue

Sitran Ympäristöohjelman johtaja Jukka Noponen uskoo, että ympäristöalalla on paljon kehittymismahdollisuuksia.

Julkaistu

Lehdistötiedote 12.4.2005 Sitran Ympäristöohjelman johtaja Jukka Noponen uskoo, että ympäristöalalla on paljon kehittymismahdollisuuksia. – Suomella on kaikki mahdollisuudet vahvistaa asemaansa ympäristöalan johtavana maana, Noponen totesi tiistaina 12.4. Lahdessa pidetyssä Environment Venture Fair -tapahtumassa. Sitran ympäristöohjelma tähtää siihen, että ympäristötekniikasta ja -osaamisesta muodostuu pk-sektorin kansainvälistymisen kasvualue. Tämä edellyttää ympäristöklusterin rakentamista, kansainvälistymiseen pyrkivien pk-yritysten vahvistamista ja alalle tehtävien sijoitusten lisääntymistä. Ympäristöklusterin kehityksen aktivointi ja nopeuttaminen on ohjelman keskeisiä tavoitteita. Työkaluina ohjelmassa käytetään monipuolista Sitran osaamista, etenkin pääomasijoitusta, uuden liiketoiminnan kehittämistä ja tutkimusta. Ympäristöohjelma kokoaa alan osaajat yhteen laatimaan toimintaohjelmaa. Yhteistyö yritysten, rahoittajien, julkisten toimijoiden ja vastaavien kansainvälisten ohjelmien kanssa on edellytys työn onnistumiselle. Ympäristöosaaminen on Suomessa huipputasoa, mutta ala on hajanainen ja yhteinen näkyvyys maailmalla puuttuu. – Juuri tähän Sitran kaltaisella riippumattomalla organisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa, Noponen painottaa. Sitra on myös ollut aktiivinen toimija ympäristöalalla perustamisestaan lähtien. Suomen ympäristön tilan perusselvitys tehtiin jo vuosina 1968 – 1970. Ohjelma on vielä alkuvaiheessa, ja parhaillaan työn alla on toimintasuunnitelman laatiminen. Tämän vuoden tavoitteisiin kuuluu perusselvityksien ja yhteistyön käynnistäminen sidosryhmien kanssa. Ohjelman strategiset valinnat tehdään alan toimijoiden yhteisten näkemysten pohjalta vuoden aikana. Tähtäimessä on kansallinen toimintaohjelma. Päämäärät on asetettu korkealle. – Ohjelman päättyessä Sitralla on ympäristöalan kasvuyritysten sijoitussalkku vietävänä kansainvälisille markkinoille. Tarkoituksena on tehdä ensimmäiset pääomasijoitukset tämän vuoden aikana, Noponen kertoo. DI Jukka Noponen aloitti Sitrassa Ympäristöohjelman johtajana 14.3.2005. Aikaisemmin hän on toiminut Jaakko Pöyryn Infrastruktuuri & ympäristö -liiketoimintaryhmän kaupallisena johtajana sekä Maa ja Vesi Oy:n toimitusjohtajana.

Lisätietoja:

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitra, puh. 040 587 4323, jukka.noponen@sitra.fi.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jota eduskunta valvoo. Tehtävämme on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä. Haemme toimintaamme voimakasta yhteiskunnallista vaikuttavuutta keskittämällä osaamisemme valituille ohjelma-alueille. Nämä ovat innovaatiot, terveydenhuolto, ravitsemus, ympäristö, Venäjä ja Intia.

Mistä on kyse?