archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöteknologiaklusteri jatkovalmisteluun osaamiskeskusohjelmassa

Ympäristöteknologiaklusteri valittiin jatkovalmisteluun osaamiskeskusohjelmassa.

Julkaistu

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä hyväksyi 21.8.2006 uuteen osaamiskeskusohjelmaan jatkovalmisteltavaksi 13 ohjelmaehdotusta. Ympäristöteknologiaklusteri kuuluu valittujen joukkoon.

Klusterien valinnassa kiinnitettiin huomiota erityisesti osaamisklusterin eri toimijoiden uudenlaiseen yhteistyöhön sekä osaamisklusterin kansallisen merkittävyyden ja sen edustaman huippuosaamisen arviointiin.

Ohjelmien tarkemmat sisällöt (toimenpidekokonaisuudet, kärkihankkeet) valmistellaan nyt jatkoon valittujen ehdotusten osalta. Valtioneuvosto tulee syksyllä 2006 hyväksymään parhaat klusteriohjelmat ja niitä toteuttavat osaamiskeskukset kaudelle 2007–2013. Kaikkia jatkovalmisteluun valittuja klusteriohjelmaehdotuksia ei välttämättä hyväksytä mukaan ohjelmaan.

Ympäristöklusterin valmisteluvaiheen vetäjätahoiksi on nimetty Kuopio ja Lahti. Varsinaiset ohjelmien osaamisklustereiden koordinaattoritahot nimetään erikseen myöhemmin syksyllä.

Sitran Ympäristöohjelma osallistui Ympäristöteknologiaklusterin ohjelmaehdotuksen valmisteluun. Alueiden välisen yhteistyön lisäämistä pidetään tärkeänä.

Uuden ohjelmakauden (2007–2013) linjaukset, hakumenettely ja valintakriteerit sisäasiainministeriön Internet-sivuilla »

Lisätietoja Osaamiskeskusohjelmasta: www.oske.net »

Mistä on kyse?