archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöteknologian ennakointi, taustoja ja puheenvuoroja -raportti ilmestyi

Julkaistu

Sitran uusin raportti tarjoaa tietoa ja taustoja ympäristöteknologioiden ja -liiketoimintojen kehitysodotuksista.

Ympäristöteknologioiden ja niihin perustuvien liiketoimintojen kehitys ovat mielenkiintoisessa vaiheessa. Markkinat ja sijoittaminen alueelle ovat maailmanlaajuisesti kasvamassa. Kehityksen vetureita ovat mm. ilmastonmuutos, huoli ympäristön tilasta ja luonnonvarojen riittävyydestä sekä energian ja raaka-aineiden hintakehitys. Markkinamekanismien rinnalla kansainväliset sopimukset ja kiristyvä lainsäädäntö ohjaavat alan kehitystä. Uusia ja paremmin sovellettuja teknologiaratkaisuja pidetään ympäristöongelmien keskeisinä ratkaisuina.  

Suomessa on edistyksellistä ympäristöteknologiaa ja -osaamista. Tarvitaan kuitenkin enemmän asiakas- ja markkinalähtöisiä vientipanostuksia, pirstaleisen yrityskentän vahvistamista ja tehokkaampaa verkottumista. Sitran Ympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaisen ympäristöteknologiaan pohjautuvan liiketoiminnan kasvua ja vauhdittaa alan kansainvälistymistä.  

Ympäristöasioista on lähestyttävä eri näkökulmista. On kyettävä ennakoimaan, miten teknologia, markkinat ja lainsäädäntö kehittyvät. Tämän lisäksi on osattava tunnistaa ympäristöön liittyvät mahdollisuudet. Sitran Ympäristöohjelman yhtenä osana on ympäristötekniikan ennakointi, jossa haetaan uusia avauksia ja kartoitetaan tulevaisuuden heikkoja signaaleja. Ympäristötekniikan ennakointi tapahtuu osana Sitran kansallista ennakointiverkostoa.  

Ympäristöteknologian ennakointi, taustoja ja puheenvuoroja -raportti julkistettiin kansallisen ennakointiverkoston työpajassa 24.4.2006. Raportti on taustaselvitys Sitran Ympäristöohjelman ennakointityölle. Raportissa on koottu yhteen ennakointitietoa ympäristöalan teknologioista ja liiketoiminnoista.
 
Raportin ensimmäisessä osassa tarkastellaan ympäristöalan yleisiä kehitysnäkymiä, ympäristöalan tilannetta Suomessa sekä ympäristöteknologiaa investointikohteena ja yrittäjyysnäkökulmasta. Kirjoittajina ovat Kari Larjava, Ulla-Maija Mroueh, Hidde Ronde ja Annele Eerola VTT:ltä, Juha Vanhanen ja Mikko Halonen Gaia Group Oy:stä sekä Tarja TeppoTeknillisestä korkeakoulusta. Raportin toiseen osaan on koottu Sitran Ympäristöohjelman ennakointityön aloittaneen Haikon seminaarin (1.–2.11.2005) alustukset ja yhteenveto innovatiivisesta ryhmätyöprosessista. 

Lisätietoja 

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen
Puh. 0294 618 430
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Projektipäällikkö Laura Järvinen
Puh. 0294 618 407
etunimi.sukunimi@sitra.fi

Julkaisun tiedot 

Ympäristöteknologian ennakointi – taustoja ja puheenvuoroja
Laura Järvinen (toim.)
Sitran raportteja 61. Edita Prima Oy.
Helsinki 2006  

Raportin voi tilata Sitrasta, puh. 0294 618 991 tai sähköposti julkaisut@sitra.fi. Julkaisun voi tilata tai ladata pdf-muodossa myös sivuilta Sitran raportteja -sarja »  

Mistä on kyse?