archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöteknologian viisi tietä Intiaan

Sitran raportti viitoittaa ympäristöalan yritysten menestymismahdollisuuksia.

Julkaistu

Sitran raportti viitoittaa ympäristöalan yritysten menestymismahdollisuuksia

Tiedote 5.6.2006

Sitran Ympäristö- ja Intia-ohjelmien yhteistyöprojektina syntynyt raportti Opportunities for Finnish Environmental Technology in India julkistettiin ympäristöalan Cleantech Forum Lahti -tapahtuman yhteydessä 5.6.2006. Raportti kartoittaa Intian ympäristömarkkinoita ja suomalaisten ympäristöteknologian alan yritysten menestymismahdollisuuksia maassa. Raportin mukaan Intian talouskasvu sekä suuret markkinat ovat luoneet kysyntää myös ympäristöteknologialle ja -osaamiselle. Tähän kysyntään olisi myös suomalaisyrityksillä mahdollisuuksia vastata. 

– Raportti kuvaa juuri sellaisia mahdollisuuksia, jotka olisivat selkeästi hyödyllisiä niin suomalaisille kuin intialaisille. Lisäksi raportissa on tietoa, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ja organisaatiota menestymään yhteistyössään intialaisten kanssa. Intiassa on sekä tarvetta että kysyntää hyvälle suomalaiselle ympäristöteknologialle, kertoo Sitran Intia-ohjelman vetäjä Vesa-Matti Lahti

Suomalaisen ympäristötekniikan parhaat mahdollisuudet Intian markkinoilla löytyvät Sitran tuottaman selvityksen mukaan seuraavilta viideltä alalta:  

Ympäristöseuranta  

Intiassa on lisääntyvä tarve vesistöjen ja ilman laadun seurannalle. Kysyntä kohdistuu seurantajärjestelmien kehittämiseen, rakentamiseen sekä niiden vaatimiin jatkuvatoimisiin asemiin ja mittalaitteisiin.  

Puhtaat teknologiat ja teollisuuden ympäristönsuojelu 

Intian nykyinen tiukka lainsäädäntö ohjaa teknologioiden modernisointiin. Intiassa toimivat teollisuusyritykset investoivat jo puhtaampaan teknologiaan. Liiketoimintamahdollisuuksia löytyy erityisesti prosessivesien käsittelyssä, energiatehokkuudessa ja materiaalien hyötykäytössä kemian-, paperi- ja terästeollisuudessa. Myös teollisuuden ongelmajätteiden ehkäisyssä, hyötykäytössä ja käsittelyssä on hyvät näkymät liiketoiminnalle.  

Ilmastonmuutos ja Clean Development -mekanismi (CDM)

Intia tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet päästökaupoille sekä sellaisten teknologioiden tuottajille, joiden avulla maassa voidaan tuottaa päästövähennyksiä.  

Jätehuolto  

Kysyntää löytyisi jätehuollon konsepti- ja teknologiaratkaisuille sekä sektorin taloutta ja tehokkuutta parantaville ratkaisuille. Intian suuret kaupungit tarvitsevat jätteen keräyksen ja kuljetuksen tehostamista, kaatopaikkateknologiaa, ongelmajätehuoltoa sekä konsultointia.

Uusiutuva energia

Intiassa on yksi maailman laajimpia uusiutuvien energialähteiden ohjelmia. Mahdollisuuksia suomalaisille toimittajille löytyy tuulivoimalaitoksissa ja biomassojen (esim. sokeriruokojäte) hyödyntämisessä sekä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Kysyntää olisi myös vesivoima- ja biokaasulaitoksille. 

Sitran Ympäristöohjelman keskeisenä tavoitteena on kehittää ympäristötekniikasta ja -osaamisesta merkittävää kansainvälistymisen kasvualaa ja vahvistaa Suomen asemaa ympäristöalan johtavana maana. Sitran Intia-ohjelmassa puolestaan pyritään keräämään lisää tietoa Intiasta ja luomaan pohjaa sekä Intiaa että Suomea hyödyttävälle yhteistyölle. 

Raportin ovat laatineet Sitralle Finpro ja Remburssi – Kansainvälisen liiketoiminnan yhdistys ry.  

Lisätietoja

Sitra
Jukka Noponen
Ympäristöohjelman johtaja
Puh. (09) 6189 9430, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Finpro
Jukka Loikala
Johtava konsultti
Puh. 040 3433 421, jukka.loikala@finpro.fi  

Remburssi – Kansainvälisen liiketoiminnan yhdistys ry
Jonas Alam
CDM-projektin vetäjä
Puh. 050 326 8227, jonas.alam@iki.fi    

Julkaisun tiedot

Opportunities for Finnish Environmental Technology in India
Jukka Loikala et al.
Sitra Reports 63, Edita Prima Ltd.
Helsinki 2006  

Raportin voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991, sähköposti: julkaisut@sitra.fi. Julkaisu pdf-muodossa ja painetun julkaisun tilauslomake myös verkossa »

Mistä on kyse?