archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöteollisuus on nopeasti kasvava sijoituskohde myös Euroopassa

Julkaistu

15.5.2006

Puhtaisiin teknologioihin kohdistuvat sijoitukset ovat voimakkaassa kasvussa maailmanlaajuisesti, ja riskipääomien siirtyminen ympäristöteollisuuteen on muuttumassa megatrendiksi. Monet sijoittajat näkevät ympäristöteollisuuden tämän päivän ”kuumimpana” sijoittamisen alueena.

Selkeimmin kehitys on nähtävissä Pohjois-Amerikassa, jossa sijoitusmarkkinaa myös seurataan tarkimmin. Pääomasijoitukset puhtaisiin teknologioihin kasvoivat siellä vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä 18 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Koko vuonna 2005 sijoitettiin cleantech-kategorian yrityksiin 1,6 miljardia dollaria, mikä on noin 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Kasvu on jatkunut voimakkaana Pohjois-Amerikassa jo puolitoista vuotta. Myös ympäristön suhteellinen osuus sijoituksista on kasvanut; kaikista pääomasijoituksista jo noin 10 prosenttia suuntautuu puhtaisiin teknologioihin. Sama trendi on nähtävissä myös Euroopassa ja laajemminkin.

Suomi on ympäristöosaamisestaan arvostettu maa

– Olemme suhteellisen hyviä lähes kaikessa, mutta jos haluamme kansainvälistyä ja päästä mukaan nopeasti kasvaville markkinoille, hajanaisia voimavaroja tulee yhdistää ja fokusoida, Sitran Ympäristöohjelman johtaja Jukka Noponen sanoo. 

Innovatiivisilla pk-yrityksillä on kova paine nopeaan kansainvälistymiseen, mutta heikoin voimavaroin. Kotimarkkinat eivät anna riittävästi referenssipohjaa. Maailman parhaan ympäristömaan omien markkinoiden vetoapua kaivataan siis kovasti. Lisäksi tarvitaan huippuosaamiseen tukeutuvia osaamiskeskittymiä sekä strategia, jonka avulla kohdistetaan tutkimusta, kehitystä ja markkinointipanostuksia. 

Sitran ympäristöohjelma on lähtenyt hakemaan mahdollisuuksia ympäristöteollisuuden kehityksestä. Se pyrkii edistämään pääomien hakeutumista alalle, profiloimaan ympäristöteollisuutta sekä lisäämään ympäristöteknologian ja -markkinoiden ennakointia. Sitran tavoitteena on myös aikaansaada kansallinen toimintaohjelma ympäristötekniikan ja osaamisen vahvistamiseksi ja kansainvälistämiseksi. 

Sitra onkin mukana järjestämässä Suomessa ensimmäisen kerran pidettävää kansainvälistä sijoittamiseen ja ympäristöteknologian mahdollisuuksiin suuntautuvaa Cleantech Forum Lahti -tapahtumaa, joka pidetään 5.–6.6.2006 Lahdessa. 

Tapahtuma tuo kesäiseen Lahteen alan kansainvälisiä huippunimiä. Kiinnostavimpiin kuuluu tilaisuuden pääpuhuja, ympäristösijoittamisen guru Nicholas Parker, joka on amerikkalaisen Cleantech Venture Network LLC:n perustaja ja yksi alan näkyvimmistä henkilöistä. Hänen organisaationsa seuraa puhtaisiin teknologioihin tehtäviä sijoituksia maailmanlaajuisesti ja tuottaa tähän liittyvää tietoa alasta kiinnostuneille sijoittajille. 

– Lahdessa pidettävä tilaisuus tarjoaa näköalan ympäristöteollisuuden kehitykseen lähialueilla, Euroopassa ja laajemmin sekä yritysten että sijoittajien näkökulmasta, kertoo Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n projektipäällikkö Mika Sulkinoja. Tilaisuuden avaa varapääjohtaja Sauli Niinistö Euroopan investointipankista. 

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Sitra, Cleantech Venture Network LLC ja Cleantech Invest Oy.  

Lisätietoja  

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitra
Puh. 09 6189 9430, 040 587 4323

Projektipäällikkö Mika Sulkinoja, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Puh. 03 8114 259, 050 357 1723 

www.cleantechforumlahti.com »
www.sitra.fi/ymparisto »

Mistä on kyse?