archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristövientiä lisättävä

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston seminaarissa pohdittiin ympäristövientiä

Julkaistu

Suomalaista ympäristöosaamista vietävä tehokkaammin maailmalle Lehdistötiedote 18.10.2005 Suomi on maailman johtava maa ympäristöasioissa, teknologiainnovaatioissa ja kilpailukyvyssä, mutta ympäristösektorin vienti kasvaa maailman markkinoita hitaammin. Suomessa eri sektoreiden hyvä yhteistyö on edistänyt ympäristövastuun kehittymistä. Suomen mallia pitäisi viedä tehokkaammin maailmalle. Ympäristöviennin lisäämiseksi alan yritysten verkostoitumista olisi vahvistettava ja tarjottava taloudellisia kannustimia vientiin. Ympäristövienti oli esillä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran järjestämässä Vientiä ympäristölle -seminaarissa tänään.  Ympäristöteknologian maailman markkinat ovat noin 550 miljardia euroa. Sijoitukset alalle ovat kasvaneet vuosittain merkittävästi useissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Ympäristöteknologian markkinoiden arvioidaan kasvavan lähivuosina noin 10 prosentin vuosivauhtia. Sijoitustoiminnan ja markkinoiden vetureina ovat sääntely, ilmastonmuutos ja energian hinta. Suomessa ympäristöalalla arvioidaan olevan noin 300 teknologiayritystä. Näiden kokonaisliikevaihto on noin 3,4 miljardia euroa. Alan yritysten kasvu ja uusien yritysten perustaminen on vuosituhannen alussa hidastunut.  Sitran yliasiamiehen Esko Ahon mukaan Suomessa on edistyksellistä ympäristöteknologiaa ja -osaamista. Tarvitaan kuitenkin enemmän asiakas- ja markkinalähtöisiä vientipanostuksia ja pirstaleisen yrityskentän vahvistamista ja tehokkaampaa verkottumista. Sitra näkee alalla toimivien alkuvaiheen- ja kasvuyritysten kasvun rahoittamisen ja pääomapohjan vahvistamisen tärkeänä työvälineenä kasvun toteuttamisessa. Ahon mielestä ympäristöteollisuus tarvitsee yhteisen kansainvälistymiseen tähtäävän toimintaohjelman.  Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi toteaa, että yksi Suomen vahvuuksista on hyvä vuoropuhelu ja yhteistyö julkisen vallan, elinkeinoelämän ja eri intressitahojen kesken. Suomen mallia pitäisi viedä tehokkaammin maailmalle. Ympäristökysymykset pitäisi nähdä mahdollisuutena, eikä rasitteena. Kaupin mukaan Suomessa teollisuus on usein kääntänyt uhat ja haasteet menestyviksi tuotteiksi, esimerkkejä löytyy niin metsäteollisuudesta kuin otsonikerroksen suojelusta. Kauppi haastaa teollisuuden pohtimaan, voisiko paljon keskustelua ja huolta aiheuttanut EU:n uusi kemikaaliasetus REACH poikia jo nyt innovaatioita.  Kauppi pitää kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan ehdottamaa materiaalipalvelukeskusta hyvänä esimerkkinä siitä, miten eri toimijoiden yhteistyöllä saadaan ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää tietopääomaa koottua ja tarjottua elinkeinoelämän käyttöön sekä oman maamme eduksi että vientitoimintaa edistämään. Keskus tuottaisi materiaalisäästöpalveluja teolliseen tuotantoon ja toiminnan tehostamismalleja. Se ylläpitäisi tietopankkeja parhaista käytännöistä, taloudellisista laskelmista, elinkaari-inventaarioista, materiaalitehokkaasta tuotesuunnittelusta ja raaka-aineiden ympäristövaikutuksista.  Kaupin mukaan Suomella on velvollisuus tukea kestävää kehitystä Lissabonin strategian mukaisesti. Kaupin mielestä on huolestuttavaa, että Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ympäristöhankkeille ovat vähentyneet usean vuoden ajan, vaikka ympäristö on yksi Suomen kehitysyhteistyöpolitiikan painopistealueista.  Kaupin mukaan ympäristöosaamista voi myydä myös tutkimushankkeiden kautta. Hyvä esimerkki on SYKEssä käynnissä oleva hanke, jossa on vertailtu palavalla kivellä ja hiilellä tuotetun sähkön ympäristövaikutuksia sekä arvioitu sähköntuotannon ympäristövaikutuksia tulevaisuuden Virossa. Lisäksi projektissa on laadittu elinkaariarviointi palavasta kivestä tuotetulle sähkölle. Hanke on toteutettu yhteistyössä Eesti Energian kanssa.  Vientiseminaarin järjestämisen taustalla ovat SYKEn kymmenvuotisjuhlavuosi ja Sitran juuri käynnistynyt ympäristöohjelma. Tilaisuudessa alan asiantuntijat pohtivat paneelissa ympäristöosaamisen vientiä. Paneelikeskustelun lisäksi tilaisuudessa puhuivat Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen ja Outokumpu Oyj:n toimitusjohtaja Juha Rantanen.  

Lisätietoja:

Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. (09) 4030 0701, 040 7401668, lea.kauppi@ymparisto.fi

Palvelujohtaja Jukka Malm, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. (09) 4030 0714, 040 740 2639, jukka.malm@ymparisto.fi

Yliasiamies Esko Aho, Sitra, p. (09) 618 991

Ohjelmajohtaja Jukka Noponen, Sitran ympäristöohjelma, p. (09) 6189 9430, 040 587 4323

Tiedottaja Mervi Ukkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. (09) 4030 0703, 040 558 1939, mervi.ukkonen@ymparisto.fi

Tiedottaja Kirsi Suomalainen, Sitra, p. (09) 6189 9243, 050 369 9975

Puheet: www.ymparisto.fi/kutsuseminaari 

Mistä on kyse?