archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yritykset: hitaat lupakäytännöt teollisten symbioosien pullonkaula

Viranomaislupiin liittyvät monimutkaiset prosessit vaikeuttavat symbioosien syntyä ja hidastavat koko alan kehitystä.

Julkaistu

Yhä useammat suomalaisyritykset toimivat teollisissa symbiooseissa eli vaihtavat keskenään muun muassa tuotannon ylijäämämateriaaleja ja jätteitä. Yrityksille symbioosit tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Viranomaislupiin liittyvät monimutkaiset prosessit kuitenkin vaikeuttavat symbioosien syntyä ja hidastavat koko alan kehitystä. Ympäristöministeri Ville Niinistö lupaa karsia esteitä.

Yritysten mielestä viranomaislupiin liittyvät prosessit eivät tue uusien teollisten symbioosien syntyä. Tätä mieltä on 60 prosenttia Sitran selvitykseen vastanneista yli sadasta yrityksestä. Nykyisiä lupakäytäntöjä pidetään liian hitaina ja byrokratiaa raskaana. Suhteellisesti eniten lupaprosessien takkuaminen haittaa jätehuollon ja biotalouden yrityksiä.

Toinen yritysten nimeämä haaste liittyy kansallisen ohjauksen puutteeseen. Teollisia symbiooseja koskien eri puolilla Suomea on tehty erilaisia lupapäätöksiä, mikä vaikeuttaa päätösten ennakointia. Noin puolet yrityksistä kokee, että viranomaiset suhtautuvat uusiin prosesseihin ja teknologioihin liian varovaisesti, ja noin kolmasosa näkee puutteita tiedonkulussa viranomaisten välillä.

Noin joka kolmas vastaaja nimeää erityisesti jätelain ja sen jätemääritykset merkittäväksi pullonkaulaksi. Esimerkiksi erilaiset jätteiden ja tähdeaineiden luokitukset vaikeuttavat materiaalien jatkohyödyntämistä ja symbioosituotteiden valmistamista.

”Talous- ja ympäristönäkökulmat on täysin mahdollista yhdistää tässä asiassa siten, että kaikki hyötyvät. Lupaprosessit tullaan käymään kriittisesti läpi. Niiden tehtävänä on edistää – ei estää – uusien symbioosien syntyä. Suomalaisyritysten ympäristöosaaminen on huippuluokkaa ja sille on kysyntää myös maamme rajojen ulkopuolella”, toteaa ympäristöministeri Ville Niinistö.

Ympäristöministeriö on jo käynnistänyt Elinkeinoelämän Keskusliiton kanssa yhteistyöhankkeen, jossa yhdistetään ympäristönsuojelun korkeaa laatua ja tehokkaita lupakäytäntöjä.

”Teollisten symbioosien potentiaali tulee saada täyteen käyttöön mahdollisimman pian. Esteet tulee poistaa ja teollisuuspolitiikka sekä julkinen sektori valjastaa tässä asiassa yritysten avuksi”, painottaa myös Sitran johtava asiantuntija Jyri Arponen.

Sitra kartoitti yritysten näkemyksiä teollisten symbioosien toimintaedellytyksistä viime syksynä. Kyselyyn vastasi 113 yritystä, ja vastauksia täydennettiin vielä syventävin haastatteluin.

Näe symbioosit ja niiden hyödyt Suomen kartalla

Tämän vuoden helmi-maaliskuussa Sitra selvitti yritysten teollisista symbiooseista saamia hyötyjä. Kyselyyn vastasi 90 yritystä, jotka kattavat yli 200 symbioosia. Selvityksestä käy ilmi, että symbioosien ansiosta peräti 86 prosenttia yrityksistä on säästänyt kustannuksissa ja noin kolmannes on parantanut tulostaan. Yli kolmannes vastaajista ilmoitti raaka-aineiden tehokkaamman kierrättämisen myös säilyttävän tai luovan työpaikkoja. Lisäksi saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä, kun jätteen määrä ja tuotteiden koko elinkaaren aikainen ympäristökuormitus vähenee.

Kyselyn tiedot on viety yritysten luvalla Suomen karttaan, joka osoittaa symbioosien levinneisyyttä hyötyineen.

Kartta löytyy osoitteesta http://www.teollisetsymbioosit.fi/.

Sitran Teolliset symbioosit -avainalue auttaa kehittämään kestävään luonnonvarojen käyttöön perustuvaa liiketoimintaa teollisissa symbiooseissa. Resurssiviisas teollinen tuotanto vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja kansainvälistymistä sekä edistää kiertotaloutta Suomessa. Sitra etsii myös teollisia symbiooseja mahdollistavia läpimurtoyrityksiä.