Siirry suoraan sisältöön

GREEN TO SCALE

Päästöjen vähentämisessä päästään pitkälle jo hyödyntämällä olemassa olevia vähäpäästöisiä ratkaisuja.

AJANKOHTAISTA

Uutisia matkan varrelta.

MISTÄ ON KYSE?

Sitra käynnisti vuonna 2015 selvityksen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi jo käytössä olevilla ja hyväksi havaituilla keinoilla. Etsimme vastausta yksinkertaiseen kysymykseen: paljonko pystymme vähentämään päästöjä ottamalla laajasti käyttöön jo toimivaksi todettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja? Selvitys toteutettiin yhteistyössä johtavien kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Työtä on jatkettu vuodesta 2016 yhdessä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa. Nyt käynnissä on Pohjoismaiden ministerineuvoston osin rahoittama selvitys, joka vie työn analyysistä lähemmäs politiikkasuosituksia ja tarkastelee ehdotettujen ratkaisujen toteuttamista valikoiduissa maissa. Kohdemaat sijaitsevat Itä- ja Keski-Euroopassa sekä Itä-Afrikassa.

Mitä teemme?

Green to Scale tarkastelee jo käytössä olevia ja toimivaksi todennettuja ilmastoratkaisuja. Valitsemme parhaat ratkaisut, ja laskemme niiden päästövähennysvaikutukset. Yhdistämme innovatiivisilla analyyseillä saadut tulokset aktiiviseen viestintään. Tulokset osoittavat, että jo olemassa olevien ilmastoratkaisujen avulla pystytään tehokkaasti vähentämään päästöjä.

Kuka on mukana?

Green to Scale on toteutettu yhteistyössä arvostettujen kumppaniorganisaatioiden kanssa. Projektin ensimmäinen vaihe tarkasteli globaaleja ratkaisuja vuonna 2015. Työtä on sen jälkeen jatkettu pohjoismaisten kumppaneiden kanssa vuodesta 2016 eteenpäin.

Kumppanit 2017-2018

Green to Scale -projektin uusin vaihe kohdentaa tarkastelun valikoituihin maihin. Analyysi tuo ehdotukset aiempia ratkaisuehdotuksia lähemmäs käytännön toteutusta. Sitra koordinoi projektia, ja ohjausryhmässä ovat mukana CONCITO Tanskasta, CICERO Norjasta ja Islannin yliopisto. Pohjoismaiden ministerineuvosto on sisällyttänyt Green to Scalen pohjoismaiden pääministereiden yhteiseen Pohjoismaisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin -aloitteeseen ja rahoittaa projektia. Analyysin toteuttaa SEI Tallinna, tukenaan kohdemaiden paikalliset asiantuntijat, kuten SEI Africa.

Pohjoismaiset kumppanit 2016-2017

Nordic Green to Scale -projekti toteutettiin arvostettujen pohjoismaisten kumppaneiden kanssa, yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmastoasioihin keskittyvän Climate and Air Pollution Groupin (KoL) kanssa:

Globaalit kumppanit 2015

Ensimmäinen Green to Scale -projekti toteutettiin yhteistyössä 11 johtavan kansainvälisen instituution kanssa:

Mitä on saatu aikaan?

Green to Scale -projekti osoittaa, että päästövähennyksiä voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla saada tehokkaasti aikaan kaikilla sektoreilla: energia, teollisuus, liikenne, rakennukset ja kotitaloudet sekä maatalous ja metsät.

Maailmanlaajuisen selvityksen mukaan 17 jo toimivaksi todettua ratkaisua vähentäisivät maapallon ilmastopäästöjä laajamittaisesti hyödynnettynä neljänneksen. Vähennyksiä saavutettaisiin esimerkiksi ottamalla käyttöön Kiinan energiatehokkaampia ja puhtaampia keittoliesiä edistänyt ohjelma Etiopiassa, Suomen bioenergiaratkaisut Kanadassa tai Tanskan ruokahävikin minimointi Yhdysvalloissa.

Pohjoismaisen selvityksen tulosten perusteella maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla 2030 ottamalla käyttöön 15 pohjoismaista ilmastoratkaisua. Tämä on yhtä paljon kuin kaikkien EU-maiden yhteenlasketut päästöt. Kustannuksiltaan ratkaisujen käyttöönotto vastaisi summaa, jonka verran nyt tuetaan fossiilisia polttoaineita yhdeksässä päivässä. Suorien päästövähennysten lisäksi näiden 15 ratkaisun laaja käyttöönotto toisi myös muita huomattavia etuja. Ne parantaisivat muun muassa ilman ja veden puhtautta, lisäisivät paikallisten työpaikkojen määrää ja auttaisivat säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavana selvitetään ehdotettujen ratkaisujen toteuttamista valikoiduissa maissa Itä- ja Keski-Euroopassa sekä Itä-Afrikassa. Tulokset julkistetaan kevään 2018 aikana.

RATKAISUT

Todennettuja vähähiilisiä ratkaisuja löydät projektin englanninkielisiltä sivuilta.

OTA YHTEYTTÄ

Laita tulemaan meille kysymyksiä ja ehdotuksia. Keskustelemme mielellään myös yhteistyömahdollisuuksista.

Mistä on kyse?