GREEN TO SCALE

Päästöjen vähentämisessä päästään pitkälle jo hyödyntämällä olemassa olevia vähäpäästöisiä ratkaisuja.

AJANKOHTAISTA

Uutisia matkan varrelta.

julkaisut

Nordic Green to Scale for Cities and Communities

julkaisut

Nordic green to scale for cities and communities – esite

julkaisut

Nordic Green to Scale for countries (esite)

julkaisut

Nordic Green to Scale for countries: Europe (toimitettu raportti)

uutiset

Pohjoismaista löytyvät ratkaisut leikata maailman päästöjä EU:n verran

julkaisut

Nordic Green to Scale – esite

julkaisut

Nordic Green to Scale: Nordic climate solutions can help other countries cut emissions

julkaisut

Nordic Green to Scale: Technical report

aurinkopaneelit
uutiset

Ratkaisuja tarjoava Suomi voi olla kokoaan suurempi Pariisin ilmastoneuvotteluissa

julkaisut

Green to Scale -esite

julkaisut

Green to Scale

julkaisut

The potential of scaling up proven low-carbon solutions: Final report

MISTÄ ON KYSE?

Sitra käynnisti vuonna 2015 selvityksen ilmastonmuutoksen ratkaisemiseksi jo käytössä olevilla ja hyväksi havaituilla keinoilla. Etsimme vastausta yksinkertaiseen kysymykseen: paljonko pystymme vähentämään päästöjä ottamalla laajasti käyttöön jo toimivaksi todettuja vähäpäästöisiä ratkaisuja? Selvitys toteutettiin yhteistyössä johtavien kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Työtä on jatkettu vuodesta 2016 yhdessä pohjoismaisten kumppaneiden kanssa. Nyt käynnissä on Pohjoismaiden ministerineuvoston osin rahoittama selvitys, joka tarkastelee jo käytössä olevien ratkaisujen päästövähennyspotentiaalia Pohjoismaissa.

Mitä teemme?

Green to Scale tarkastelee jo käytössä olevia ja toimivaksi todennettuja ilmastoratkaisuja. Valitsemme parhaat ratkaisut, ja laskemme niiden päästövähennysvaikutukset. Yhdistämme innovatiivisilla analyyseillä saadut tulokset aktiiviseen viestintään. Tulokset osoittavat, että jo olemassa olevien ilmastoratkaisujen avulla pystytään tehokkaasti vähentämään päästöjä.

Kuka on mukana?

Green to Scale on toteutettu yhteistyössä arvostettujen kumppaniorganisaatioiden kanssa. Projektin ensimmäinen vaihe tarkasteli globaaleja ratkaisuja vuonna 2015. Työtä on sen jälkeen jatkettu pohjoismaisten kumppaneiden kanssa vuodesta 2016 eteenpäin.

Kaupunkien ja kuntien ratkaisut tarkastelussa 2019

Projektin viimeisin vaihe Green to Scale for Cities & Communities kohdentaa tarkastelun kaupunkien ja kuntien ratkaisuihin. Analyysissä arvioidaan päästövähennystä, joka voitaisiin saavuttaa ottamalla laajemmin käyttöön Pohjoismaissa sellaisia ratkaisuja, joita jotkin pohjoismaiset kaupungit ja kunnat jo käyttävät. Samalla tarkastellaan myös ratkaisujen käyttöönoton kustannuksia, säästöjä, muita hyötyjä sekä mahdollisia esteitä ja mahdollistajia ratkaisujen käyttöönotolle. Lisäksi analyysin pohjalta tuotetaan suosituksia päättäjille vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönoton edistämiseksi.

Green to Scale for Cities & Communities -projektin tavoite on havainnollistaa, kuinka kaupungit ja kunnat Pohjoismaissa sekä muualla voivat hyödyntää olemassa olevia ilmastoratkaisuja ja samalla saada aikaan muita positiivisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Sitra koordinoi projektia ja ohjausryhmässä ovat mukana seuraavat organisaatiot: CONCITO (Tanska), CICERO (Norja), Stockholm Environment Institute, Islannin yliopisto ja C40-kaupunkien verkosto.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on sisällyttänyt Green to Scalen pohjoismaiden pääministereiden yhteiseen Pohjoismaisia ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin -aloitteeseen ja rahoittaa projektia.

Kumppanit 2017-2018

Green to Scale Countries -projektissa tarkasteltiin valikoituja maita vuosina 2017 – 2018. Analyysi toi ehdotukset aiempia ratkaisuehdotuksia lähemmäs käytännön toteutusta. Sitra koordinoi projektia, ja ohjausryhmässä olivat mukana CONCITO Tanskasta, CICERO Norjasta ja Islannin yliopisto. Analyysin toteutti SEI Tallinna, tukenaan kohdemaiden paikalliset asiantuntijat, kuten SEI Africa.

Pohjoismaiset kumppanit 2016-2017

Nordic Green to Scale -projekti toteutettiin arvostettujen pohjoismaisten kumppaneiden kanssa, yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston ilmastoasioihin keskittyvän Climate and Air Pollution Groupin (KoL) kanssa:

Globaalit kumppanit 2015

Ensimmäinen Green to Scale -projekti toteutettiin yhteistyössä 11 johtavan kansainvälisen instituution kanssa:

Mitä on saatu aikaan?

Green to Scale -projekti osoittaa, että päästövähennyksiä voidaan jo olemassa olevilla ratkaisuilla saada tehokkaasti aikaan kaikilla sektoreilla: energia, teollisuus, liikenne, rakennukset ja kotitaloudet sekä maatalous ja metsät.

Maailmanlaajuisen selvityksen mukaan 17 jo toimivaksi todettua ratkaisua vähentäisivät maapallon ilmastopäästöjä laajamittaisesti hyödynnettynä neljänneksen. Vähennyksiä saavutettaisiin esimerkiksi ottamalla käyttöön Kiinan energiatehokkaampia ja puhtaampia keittoliesiä edistänyt ohjelma Etiopiassa, Suomen bioenergiaratkaisut Kanadassa tai Tanskan ruokahävikin minimointi Yhdysvalloissa.

Pohjoismaisen selvityksen tulosten perusteella maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla 2030 ottamalla käyttöön 15 pohjoismaista ilmastoratkaisua. Tämä on yhtä paljon kuin kaikkien EU-maiden yhteenlasketut päästöt. Kustannuksiltaan ratkaisujen käyttöönotto vastaisi summaa, jonka verran nyt tuetaan fossiilisia polttoaineita yhdeksässä päivässä. Suorien päästövähennysten lisäksi näiden 15 ratkaisun laaja käyttöönotto toisi myös muita huomattavia etuja. Ne parantaisivat muun muassa ilman ja veden puhtautta, lisäisivät paikallisten työpaikkojen määrää ja auttaisivat säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

 

RATKAISUT

Todennettuja vähähiilisiä ratkaisuja löydät projektin englanninkielisiltä sivuilta.

OTA YHTEYTTÄ

Lähetä meille kysymyksiä ja ehdotuksia. Keskustelemme mielellämme myös yhteistyömahdollisuuksista.

ihmiset
Janne Peljo
ihmiset
Oras Tynkkynen
ihmiset
Tuuli Hietaniemi
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Samuli Laita
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet
ihmiset
Lilli Poussa
Asiantuntija, Ennakointi

Mistä on kyse?