artikkelit
Arvioitu lukuaika 6 min

14 tärppiä opettajille: Näin opetat tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä etänä

Miten suhtautua positiivisesti tulevaisuuteen? Kokosimme joukon tulevaisuuden pohtimiseen ja tekemiseen kannustavia oppimateriaaleja, joita voit hyödyntää helposti eri aineiden ja eri koulutusasteiden etäopetuksessa.

Kirjoittaja

Noora Lindroos

Julkaistu

Poikkeustilanteessa on erityisen tärkeää ymmärtää tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, lieventää epävarmuudesta johtuvaa ahdistusta ja vahvistaa omaa kykyä vaikuttaa tulevaisuuteen. Samalla pikainen siirtyminen etäopetukseen on haastanut opettajat muuttamaan vauhdissa opetusmenetelmiään. 

Kokosimme 14 etäopetukseen soveltuvaa ilmaista verkkokurssia, oppimateriaalia ja tehtävää, jotka auttavat ennakoimaan tulevaisuutta sekä ymmärtämään erilaisia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, kiertotaloutta, datan käyttöä, elinikäistä oppimista sekä omaa osallisuutta demokratiassa. Varasta ja parasta!

Tulevaisuuden ennakointi

1. Heikkojen signaalien etsintä

 • Mitä? Heikko signaali on merkki mahdollisesti nousevasta teemasta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikkoja signaaleja voivat olla vaikkapa ilmassa kasvatettavat perunat ja 3D-tulostaminen. Niiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen auttavat hahmottamaan tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja. Tutustu heikkojen signaalien tehtävään. Voit soveltaa tehtävänantoa ja pyytää oppilaita työskentelemään esimerkiksi pareissa videopuhelun avulla. Heikkoja signaaleja voi käydä tutkailemassa esimerkiksi Kumu-tietokannassa, jonne Sitra on kerännyt inspiraatioksi signaaleja. 
 • Kenelle? Toiselle asteelle, korkeakouluun. Soveltuu minkä tahansa aineen tunnille. 
 • Kieli: suomeksi. 
 • Tekijä: Sitra

2. Megatrendit etänä 

 • Mitä? Megatrendikorttien arpojan ja työstöpohjan avulla voi ideoida ja visioida yhdessä muiden kanssa, mitä tulevaisuus voisi olla ja miten megatrendit vaikuttavat omaan arkeen. Esimerkiksi väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen on yksi megatrendi. Tutustu megatrenditehtävään.
 • Kenelle? Toiselle asteelle, korkeakouluun. Soveltuu minkä tahansa aineen tunnille. 
 • Kieli: suomeksi. 
 • Tekijä: Sitra

3. Tulevaisuuden sanomat

 • Mitä? Tulevaisuuden sanomat -harjoituksen avulla voi arkipäiväistää tulevaisuutta uutisotsikoiden avulla. Mitä lehdessä lukee vuonna 2048? Miten koronapandemia on muuttanut maailmaa? Tutustu Tulevaisuuden sanomat -tehtävään. 
 • Kenelle? Alakoulun luokille 4-6, yläkoululle ja toiselle asteelle. Soveltuu minkä tahansa aineen tunnille. 
 • Kieli: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 • Tekijä: Sitra 
Robotti kysyy "Vieläks ne on paperi?". Mies vastaa "Hmm" samalla kun lukee sanomalehteä vuodelta 2048.
Tulevaisuuden sanomiin liittyvä kuva.

Ilmastonmuutos ja kiertotalous

4. Bisneskurssit

 • Mitä? Verkkokurssit lisäävät ymmärrystä kiertotaloudesta, yrittäjyydestä, kaupallisesta osaamisesta ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Tutustu bisneskursseihin. TAT tarjoaa tällä hetkellä myös etäoppitunteja.
 • Kenelle? Toiselle asteelle. 
 • Kieli: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 • Tekijä: Talous ja nuoret TAT (Sitran rahoituksella) 

5. Circular Classroom 

 • Mitä? Videot, harjoituskirjat ja kotitehtävät auttavat jokaista ymmärtämään kiertotalouden ja sen merkityksen omassa arjessa. Opettajille on myös oma tukimoduuli, joka tarjoaa lisämateriaalia kiertotalouden käsittelyyn. Tutustu Circular Classroom -tehtäviin. 
 • Kenelle? Yläkouluun ja toiselle asteelle. Esimerkiksi biologian, kemian, yhteiskuntaopin, kielten tai filosofiantunneille. 
 • Kieli: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  
 • Tekijät: Walk sekä useat lukiot, yhteiskoulut ja Aalto-yliopisto. 

6. Elämäntapatesti 

 • Mitä? Ovatko elämäntapasi ympäristön puolella vai sitä vastaan? Pikatestin tuloksena saa räätälöityjä vinkkejä fiksummista arjen teoista. Tutustu elämäntapatestiin. 
 • Kenelle? Peruskoulun vuosiluokille 6-9, toiselle asteelle ja korkeakouluihinMuutamassa asumiseen liittyvässä kysymyksessä oppilas saattaa tarvita perheenjäsenen apua. Soveltuu minkä tahansa aineen tunnille herättelyksi ilmastonmuutoksesta, kiertotaloudesta ja omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa. 
 • Kieli: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 • Tekijä: Sitra 
Maapallo, jolla on kaksi kättä. Toisessa kädessä on kuokka ja toinen käsi näyttää peukkua.
Kuvassa elämäntapatestistä tuttu maapallo.

7. Ilmasto.nyt-opintokokonaisuus

 • Mitä? Opintokokonaisuuden avulla kuka tahansa voi oppia, mitä ilmastonmuutos on luonnollisena ilmiönä sekä miten voimme hillitä sitä ja sopeutua siihen. Kokonaisuus sisältää kirjallisia materiaaleja, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. Tutustu Ilmasto.nyt-opintokokonaisuuteen. 
 • Kenelle? Korkeakouluun. 
 • Kieli: suomeksi ja englanniksi. 
 • Tekijä: Helsingin yliopisto, Metropolia ja Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (Sitran rahoituksella) 

8. Kiertotalousnetti

 • Mitä? Testejä, pelejä ja tehtäviä, jotka auttavat ymmärtämään, miten kiertotalous liittyy omaan arkeen ja minkä takia se on tärkeää ympäristön kannalta. Tutustu Kiertotalousnettiin. 
 • Kenelle? Yläkouluun. Oppimateriaali soveltuu useisiin eri oppiaineisiin. 
 • Kieli: suomeksi, osa tehtävistä myös englanniksi. 
 • Tekijä: Luonto-Liitto (Sitran rahoituksella) 

9. Kiertotalous.nyt-opintokokonaisuus

 • Mitä? Opintokokonaisuuden avulla voi oppia, mitä kiertotalous tarkoittaa sekä miten voimme siirtyä kestävämpään talousjärjestelmään. Kokonaisuus sisältää kirjallisia materiaaleja, videohaastatteluja ja -luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. Tutustu Kiertotalous.nyt-opintokokonaisuuteen. 
 • Kenelle? Korkeakouluun. 
 • Kieli: suomeksi ja englanniksi. 
 • Tekijä: Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Aalto-yliopisto (Sitran rahoituksella) 

10. Kiertotaloustesti

 • Mitä? Leikkimielisen testin tuloksena selviää sinulle luontevin tyyli toimia kiertotalouden mukaisesti. Tutustu kiertotaloustestiin. 
 • Kenelle? Ala- ja yläkouluun, toiselle asteelle ja korkeakouluun. Oppimateriaali soveltuu useisiin eri oppiaineisiin. 
 • Kieli: suomeksi. 
 • Tekijät: Sitra, Talous ja nuoret TAT, Suomen ympäristöopisto Sykli, Luonto-liitto ja Yle Oppiminen. 

11. Kierroksia!

 • Mitä? Oppimateriaali auttaa oppilaita oivaltamaan, että jokainen voi vaikuttaa tulevaisuuteensa ja kestävän yhteiskunnan kehittämiseen. Materiaalissa on yli 80 valmista tuntia kestävästä arjesta ja kiertotaloudesta ja se vastaa opetussuunnitelman mukaisiin kestävän elämäntavan tavoitteisiin. Tutustu Kierroksia!-oppimateriaaliin. 
 • Kenelle? Alakoulun vuosiluokille 3-6. Oppimateriaali ylittää oppiainerajat: samalla kun opiskellaan kiertotaloutta ja kestävää arkea, opitaan myös muun muassa äidinkielen ja kirjallisuuden, maantiedon, kuvataiteen ja käsityön oppisisältöjä. 
 • Kieli: suomeksi. 
 • Tekijät: Lyfta (Sitran ja Opetushallituksen rahoituksella) 

Data 

12. Digiprofiilitesti

 • Mitä? Tiedätkö, miten dataasi kerätään digitaalisten palvelujen kautta? Testi auttaa ymmärtämään omaa digitaalista käyttäytymistä sekä vaikutusmahdollisuuksiasi sinusta kertyneen datan käyttöön. Testin lopussa saat profiilisi sekä vinkkejä, joiden avulla voit suojata yksityisyyttäsi ja ymmärtää digitaalisen maailman lainalaisuuksia paremmin. Tutustu digiprofiilitestiin. Testin jälkeen voitte tutustua myös lyhyeen videoon, jossa kerrotaan, millaista dataa kertyy selfiestä. 
 • Kenelle? Yläkoulun luokalle 9, toiselle asteelle, korkeakouluun. 
 • Kieli: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
 • Tekijä: Sitra 
Dataprofiilitestin yksi eläinhahmoista, koira.
Kuvassa yksi digiprofiilitestin eläinhahmoista.

Oppiminen

13. Elinikäinen oppiminen Suomessa

 • Mitä? Milloin uuden oppiminen on kiinnostavinta? Pyydä opiskelijoita tutustumaan Sitran julkaisemaan Elinikäinen oppiminen Suomessa -selvitykseen ja kirjoittamaan essee, jossa oppilas pohtii omaa suhtautumistaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksiin ja esteisiin. 
 • Kieli: suomeksi. 
 • Kenelle? Toiselle asteelle, korkeakouluun. Soveltuu erityisesti äidinkielen tunnille. ja opotunneille. 

Osallisuus ja demokratia

14. Suomalaiset kansalaisvaikuttajina

 • Mitä? Mikä on sinun tapasi vaikuttaa yhteiskunnassa tai millä tavalla haluaisit vaikuttaa yhteiskuntaan? Pyydä opiskelijoita tutustumaan Sitran julkaisemaan Suomalaiset kansalaisvaikuttajina -selvitykseen ja pohtimaan pareittain tai yksin omia motivaatioitaan ja roolejaan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. 
 • Kenelle? Toiselle asteelle, korkeakouluun. Soveltuu erityisesti yhteiskuntaopin tunneille. 
 • Kieli: suomeksi. 

Tsemppiä opetukseen! Muista olla armollinen itsellesi ja muille.

Mistä on kyse?