archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Are teki myyntivaltin energiapihistä talotekniikasta

Kiristyvät energiamääräykset avaavat yritykselle uusia markkinoita.

Kirjoittaja

Matti Remes

Mangomedia Oy

Julkaistu

Are kehittää taloteknisiä järjestelmiä, jotka vähentävät energiankulutusta lämmityksessä, ilmastoinnissa ja valaistuksessa. Kiristyvät energiamääräykset avaavat yritykselle uusia markkinoita.

Lämmitystä, jäähdytystä, ilmanvaihtoa ja valaistusta säätelevällä talotekniikalla on iso merkitys, kun rakennusten energiatehokkuutta halutaan parantaa. Talotekniikka- ja kiinteistöpalveluyritys Are on kehittänyt Are Sensus -talotekniikkajärjestelmän, jonka avulla rakennuksen kaikkia energiavirtoja voidaan hallita keskitetysti. Älykkään järjestelmän ansiosta energiaa kuluu vähemmän, sanoo Aren talotekniikkaurakoinnista vastaava liiketoimintajohtaja Vesa Hakkarainen.

”Perinteisessä järjestelmässä jäähdytys saattaa olla täysillä jossakin huoneessa, kun taas naapurihuonetta lämmitetään. Ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmät eivät keskustele keskenään”, Hakkarainen havainnollistaa.

Talotekniikan rooli korostuu jatkossa

Are Sensus on suomalaisyhtiön patentoima tuote. Sen kehitykseen on osallistunut useita tutkimus- ja oppilaitoksia, muun muassa VTT, Aalto-yliopisto ja Kungliga Tekniska Högskola Tukholmassa. Hakkaraisen mukaan uudentyyppisellä ratkaisulla kiinteistön ulkoa ostaman energian kulutusta voidaan vähentää 25–35 prosenttia perinteisiin järjestelmiin verrattuna.

”Energiansäästön lisäksi optimaaliset sisäolosuhteet lisäävät käyttäjien tyytyväisyyttä.”

Rakentamista koskevat energiatehokkuusmääräykset ovat kiristyneet vuosi vuodelta. Vuoden 2021 alusta tulee voimaan EU-direktiivi, joka edellyttää kaikkien uusien rakennusten olevan lähes nollaenergiataloja. Niiden lämmitykseen ei tarvita juuri lainkaan ulkoa ostettua energiaa.

Hakkarainen huomauttaa, että ikkunoiden, seinäelementtien ja muiden rakennusmateriaalien energiatehokkuutta on nykyisestään enää vaikea parantaa, eikä taloja voi tehdä paljon tiiviimmiksi sisäilman laadun kärsimättä.

”Siksi talotekniikan merkitys korostuu tulevina vuosina hiilineutraaliuden saavuttamisessa.”

Uusiutuvan energian käyttö kasvaa

Toinen nouseva trendi kiinteistöalalla on energian tuotantomuotojen monipuolistuminen. Perinteisesti kiinteistöt ovat hankkineet tarvitsemansa energian muualta, esimerkiksi kaukolämpönä tai kaukokylmänä. Jatkossa yhä useammat kiinteistöt tuottavat itse energiaa, ennen muuta uusiutuvasta aurinko- ja maalämmöstä.

”Talotekniikka-ammattilaisten tehtävänä on integroida eri energiamuodot, hallita energiavirtoja ja luoda toimiva kokonaispaketti. Tämä on haasteellisempaa verrattuna siihen, että energia tulee taloon vain yhdestä lähteestä.”

Referenssit ensin kotimarkkinoilta

Puhtaan teknologian eli cleantechin mahdollisuuksista suomalaisyrityksille on puhuttu jo vuosia. Vesa Hakkarainen sanoo, että innovaatioiden muuttaminen kansainvälisillä markkinoilla menestyviksi tuotteiksi ja palveluiksi ei ole helppoa.

”Tuotteiden pitää osoittaa toimivuutensa ensin kotimarkkinoilla. Suomen markkinat ovat kuitenkin rajalliset.”

Hakkarainen toivoo, että Suomessa kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat ottaisivat entistä rohkeammin käyttöön uusia innovaatioita, jotka parantavat energiatehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Monessa uudis- tai perusparannuskohteessa halutaan turvautua perinteisiin talotekniikkaratkaisuihin.

”Emme välttämättä pääse edes tarjoamaan energiatehokkuuden maksimoivaa kokonaisjärjestelmää, koska lämpö-, ilmastointi- ja vesijärjestelmät kilpailutetaan usein erikseen.”

Hakkaraisen mielestä olisi tärkeää, että talotekniikan valinnassa katsotaan aina energiankulutusta ja kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren aikana.

”Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa tuijotetaan edelleen liiaksi hankintahintaa. Muualla kiinteistön elinkaaren aikainen energiatehokkuus saa enemmän painoarvoa.”

Hakkarainen sanoo, että kunnilla ja valtiolla on iso rooli uusien energiaa säästävien rakentamisratkaisujen edistämisessä. Julkinen sektori on iso rakennuttaja.

”Julkisten rakennuskohteiden tarjouskilpailujen pisteytyksissä voitaisiin suosia uudenlaisia ratkaisuja. Se edistäisi puhtaiden ratkaisujen käyttöönottoa ja niitä kehittävien yritysten kasvua.”

Teksti: Matti Remes

Mitä voit itse tehdä?

Sitra on tuottanut yritysten käyttöön työkalupakin, joka kattaa hiilineutraaliuden kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat sekä päästötehokkuus. Avaamme siinä yrityksille hiilineutraaliuden hyötyjä tarjoamalla ideoita, malleja ja esimerkkejä toimintatavoista, joilla jotkin yritykset ovat jo rakentaneet menestyviä ratkaisuja. Työkalujen avulla voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi, mikä pitää yllä kilpailukykyä.

Lataa pdf-muotoinen työkalupakki omalle koneellesi tai lue sitä suoraan verkkosivuillamme. Avaamalla PDF-version Adobe Acrobat Readerissä pystyt navigoimaan klikkaamalla sisältöjä ja osioita, joista haluat lukea lisää. Eteen- ja taaksepäin pääset myös nuolinäppäimillä, jos haluat tutustua koko sisältöön.

Mistä on kyse?