artikkelit
Arvioitu lukuaika 5 min

Data tuo helpotusta laivaliikenteen ruuhkiin ja auttaa vähentämään päästöjä satamissa

Satamien ruuhkautuminen ja laivaliikenteen päästöt haastavat merenkulkua maailmanlaajuisesti. Rahtilaivojen liikkeistä syntyy jatkuvasti dataa, jota jakamalla voidaan ratkoa monia logistisia ongelmia.

Kirjoittaja

Jenna Kiljunen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Laituripaikan odottelu satamien läheisyydessä on rahtilaivoille ongelmallista, koska niiden käytössä ei ole tietojärjestelmää, jolla voisi jakaa liikennöintitietoja muiden toimijoiden, kuten satamien, varustamojen ja muiden laivojen kanssa. Ongelma on yleinen, Helsingissäkin laivat joutuvat kiirehtimään täydellä nopeudella mantereen läheisyyteen odottelemaan, kunnes paikka laiturissa varmistuu satamasta käsin. Sitran rahoittamissa kokeiluissa Awake AI ja Siili Solutions hakevat ratkaisuja laivaliikenteen ruuhkien helpottamiseen hyödyntämällä dataa. 

Liikenteen kulkua satamissa ei ole optimoitu 

Kiirehtimisestä syntyvän kaasuttelun ja toisaalta turhan odottelun takia palava polttoaine kuormittaa ympäristöä ja kasvattaa kuljetuksen kustannuksia. Samaan aikaan maissa rekkojen kuljettajat joutuvat pohtimaan, mikä laiva rantautuu ensimmäisenä, ja kenen rahtia päästään purkamaan mihinkin autoon. 

Liikenteen kulkua satamissa ei ole optimoitu polttoaineen ja sääolosuhteiden mukaan, koska varustamot ovat noudattaneet jo vuosikymmeniä rahtisopimuksia, joiden rikkomisesta seuraa sakkoja. Rahtilaivojen liikkeistä syntyy kuitenkin jatkuvasti dataa. Moni logistinen ongelma olisi ratkaistavissa jakamalla tätä tietoa satamien eri toimijoiden kesken. Tällöin laivat voisivat reagoida liikenteessä ja satamassa tapahtuviin muutoksiin reaaliajassa, sen sijaan että ne pyrkivät jatkuvasti pitämään kiinni sopimuksista, joita voidaan tehdä jopa vuosi ennen kuljetusten toteutumista. 

Satamalogistiikka on yksi esimerkki käytännön haasteesta, johon Sitra etsii ratkaisua datan avulla.

Sitran rahoittamilla kokeiluilla kerätään oppeja, joita voidaan hyödyntää eri toimialoilla ja ekosysteemeissä datan jakamisessa Datan jakaminen Kahden tai useamman osapuolen välinen tiedonsiirto. Avaa termisivu Datan jakaminen . Jos tiedot laivojen aikatauluista, rahdin laadusta ja kiireellisyydestä saataisiin liikkumaan eri varustamojen ja sataman välillä yhdessä järjestelmässä, satamien liikenne tehostuisi huomattavasti. Tämä alentaisi merkittävästi myös polttoaineen kulutusta ja laivaliikenteen aiheuttamaa ympäristökuormitusta (PDF). 

Miten laivojen satamakäyntejä voidaan tehostaa datan avulla?  

Luotettava ja oikea-aikainen tieto on ensisijaisen tärkeää tavaroiden ja ihmisten liikuttelussa. Tämä pätee myös rahtilaivaliikenteeseen. Datan jakaminen vaatii toimivan infrastruktuurin ja luottamusta eri toimijoiden kesken.

Awake AI:n kehittämällä ratkaisulla optimoidaan alusten käyttöä, saapumista satamaan sekä kääntöaikoja.

“Analytiikkapalvelut seuraavat jatkuvasti alusten matkojen etenemistä ja tarjoavat ennusteita sekä kustannusarvioita päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on nostaa sekä laivaston kustannustehokkuutta että kohdesatamien resurssien hyödyntämistä”, kertoo Karno Tenovuo, Awake AI:n toimitusjohtaja. 

Siili Solutions kehittää yhdessä Fintrafficin ja ESL Shippingin kanssa ratkaisua, joka helpottaisi laivojen saapumista satamaan. Jos tilanne satamassa muuttuu ja aluksen laituripaikka on varattuna, merellä olevaa alusta ohjeistetaan hidastamaan vauhtia ja vähentämään polttoaineenkulutusta.

”Aikaisemmin tämä ei ollut mahdollista ilman, että alus kiirehtii satama-alueelle odottamaan laituripaikan vapautumista tai ilman sitä, että se poikkeaa rahdin omistajan kanssa tehdystä kuljetussopimuksesta”, huomauttaa palvelumuotoilija ja projektipäällikkö Eliisa Sarkkinen Siili Solutionsilta.

Miten Suomi saadaan mukaan eurooppalaiseen data-avaruuskehitykseen?

Sitra avasi syyskuussa 2022 rahoitushaun, jonka tavoitteena on kerätä kokemuksia ja oppeja datan jakamisesta yritysten välillä. Tiedämme jo nyt, että datan jakaminen kannattaa, koska sen avulla voidaan tehostaa liiketoimintaa sekä luoda uusia tuotteita ja palveluita. Olennaista on saada tieto liikkumaan organisaatioiden ja toimialojen välillä. Siihen tarvitaan eri toimijoiden ja palveluiden tietoja yhdistäviä tietoalueita eli data-avaruuksia Data-avaruus; tietoalue Yhteisesti sovittujen periaatteiden ja pelisääntöjen muodostama kokonaisuus, joka on tarkoitettu datan jakamiseen ja vaihtoon tietyllä toimialalla tai toimialojen välillä. Avaa termisivu Data-avaruus; tietoalue . 

Toimivia esimerkkejä datan hyödyntämisestä on silti vähän. Nyt tehtävien kokeilujen tavoitteena on kehittää palveluita ja toimijoita yhdistävä data-avaruus satamaliikenteen ruuhkien hillitsemiseksi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun merenkulun logistiikkaa yritetään kehittää jakamalla dataa eri toimijoiden välillä. Sitran rahoittamat hankkeet ovat poikkeuksellisia, sillä niissä rakentuva dataekosysteemi Dataekosysteemi Useista dataverkostoista koostuva verkosto, jossa toimijat tekevät yhteistyötä tavoitteenaan jakaa ja käyttää dataa verkoston sisällä sekä edistää innovointia ja uutta liiketoimintaa. Avaa termisivu Dataekosysteemi on avoin kaikille, ei pelkästään valikoiduille toimijoille.

Satamakokeilut toteutetaan Ruotsin Oxelösundin teollisuussatamassa. Jos haasteet selvitetään Oxelösundissa, ratkaisua voidaan soveltaa myös suomalaisten rahtilaivojen ja satamien käyttöön. Kokeiluista saatavia datan jakamisen oppeja halutaan myös jakaa laajemmin, jotta niistä voitaisiin hyötyä myös muilla toimialoilla. 

”Tavoitteenamme on rakentaa datan jakamisen kärkihanke, jolla saisimme suomalaisyritykset näkyvämmin mukaan eurooppalaiseen data-avaruuskehittämiseen”, kertoo Sitran Anssi Komulainen.

Data-avaruuksien kehittäminen lähtee liikkeelle käytännön ongelmien tunnistamisesta

Sitran näkemyksen mukaan datan jakamisen ja data-avaruuskehityksen ongelmat eivät ensisijaisesti ole teknologiaan tai sen puuttumiseen liittyviä haasteita.  
 
”Kyse on pohjimmiltaan siitä, kenelle datan jakamisesta syntyy arvoa”, Komulainen sanoo. 

”Datan jakamisen haasteet itsessään eivät ole niinkään teknologisia, vaan kyse on siitä, kenelle jakamisesta syntyy arvoa.”  

Anssi Komulainen projektijohtaja, Sitra  

Yhteinen data-avaruus luo arvoa sovittamalla erilaiset rajapinnat ja palvelut yhteen. Kyse on ns. pehmeän infrastruktuurin Pehmeä infrastruktuuri Ditaalisen infrastruktuurin osa-alue, jonka muodostavat muun muassa instituutiot, palvelut, standardisoidut määrittelyt ja sopimukset. Avaa termisivu Pehmeä infrastruktuuri rakentamisesta, joka perustuu luottamukseen, sopimuksiin ja yhteisiin pelisääntöihin. Tästä koko Sitran reiluun datatalouteen liittyvässä työssä on pohjimmiltaan kyse. 

Sitran rahoittamat Siili Solutionsin ja Awake AI:n toteuttamat pilottihankkeet käynnistyvät huhtikuussa 2023.

Mistä on kyse?