Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Datalouhinnan avulla saatiin arvokasta tietoa terveyskeskusten toiminnasta

Sitran Soteuttamo-koulupilottia varten tehdyn datalouhinnan avulla saatiin tietoa terveyskeskusten toiminnasta sekä valinnanvapauskokeiluista Iisalmessa ja Kiuruvedellä.

Kirjoittaja

Johanna Perälä

Julkaistu

Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskukset olivat mukana Sitran Soteuttamo-koulupilotissa sekä sitä seuranneessa seurantavalmennuksessa marraskuusta 2017 maaliskuuhun 2018.

Pilotin aikana ja seurantavalmennuksessa havaittiin haasteet tiedolla johtamisessa, mikä johtui osittain käytössä olevan tiedon ja datan vähäisyydestä sekä sen hyödynnettävyydestä johtamisessa. Tähän haluttiin puuttua datalouhinta-projektilla. Datalouhinta-projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa ja tarjota työkaluja terveyskeskustoiminnan johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen sekä tuottaa lisää tietoa valinnanvapauskokeilusta.

Pääset lukemaan datalouhinta-projektin tulosten tiivistelmän tästä.

Projektissa tuotettiin konkreettisia ehdotuksia terveyskeskustoiminnan kehittämiseksi

Projektissa analysoitiin Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskusten asiakkaiden asiointipolkuja ja palveluiden käyttöä sekä tarkasteltiin palveluntuottajaa vaihtaneiden asiakkaiden asiointia ja palveluiden käyttöä ennen ja jälkeen palveluntuottajan vaihdon. Lisäksi arvioitiin erilaisten toiminnallisten kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia.

Projektiin tarvittavat tiedot kerättiin Ylä-Savon SOTE -kuntayhtymän tietojärjestelmistä ja saatu aineisto analysoitiin Synesa Solutions Oy:n toimesta. Projektin lopputuloksena syntyi Iisalmen ja Kiuruveden terveyskeskustoiminnan nykytilan analyysikuvaus sekä ehdotuksia terveyskeskustoiminnan kehittämistoimenpiteistä, joiden avulla terveyskeskusten kilpailukykyä voidaan parantaa.

Datalouhinta tuki Ylä-Savon Soteuttamo-koulupilotin valmennusta, jonka jatkoksi Sitran Huomisen terveyskeskus -valmennusliiga syntyi.

Lataa tästä Synesa Solutions Oy:n tiivistelmä datalouhinnan tuloksista

Lisätietoa

Johanna Perälä, +358 40 55 33 159, johanna.perala@sitra.fi

Sirpa Marjoniemi, +358 40 183 3507, sirpa.marjoniemi@ylasavonsote.fi

 

Mistä on kyse?