Photo: Jyri Laitinen

Julkaistu 18.10.2019

Elinvoimainen terveysalan innovaatioympäristö syntyy yhteistyöllä

Vaikuttava hoito on oikeaa hoitoa oikealle potilaalle, oikealla teknologialla ja oikeaan aikaan. Tämä edellyttää toimivan ekosysteemin rakentamista yhdessä.
Kirjoittaja
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Kirsi Suomalainen vastaa Hyvinvoinnin palveluoperaattorin, Kestävän talouspolitiikkakoulutuksen ja Työelämäpalkinnon viestinnästä. Työlistalla ovat myös Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön, digitaalinen palvelutori ja LATU-toimintamalli työyhteisön kehittämiseen.

Toimiva Smart Health -ekosysteemi voi luoda Eurooppaan lisää hyvinvointia, kestävästi ja vaikuttavasti toimivan terveydenhuoltojärjestelmän sekä kehittyvän terveysalan uusine investointeineen.

Miten tällainen toimiva ekosysteemi rakennetaan? Aihetta käsiteltiin Smart Health for Europe -seminaarissa Helsingissä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru korosti Suomen roolia terveysalan ja -datan edelläkävijänä. Suomen terveysrekisterit luovat ainutlaatuisen laadukkaan pohjan tutkimukselle ja ne ovat aiempaa sujuvammin hyödynnettävissä toisiolain ja pian aukeavan Findatan ansiosta.

Perusta Findatalle luotiin Sitran Isaacus-hankkeessa. Sitran hankkeessa onnistuttiin sektorirajat ylittävässä yhteistyössä, jota tarvitaan myös Smart Health -ekosysteemin rakentamisessa. Yhteistyötä tarvitaan viranomaisten, korkeakoulujen sekä terveydenhuollon yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välille.

Yhteistyötä tarvitaan myös kansainvälisillä areenoilla. Lisa Witte-Stremmel Saksan terveysministeriöstä totesikin, että EU-maiden tulee yhdistää voimansa yhteisen hyvän saavuttamiseksi.

”Tietosuoja-asetus vauhdittaa Euroopan taloutta ainoastaan silloin, kun käytänteet ovat yhtenäiset. Asetuksen tulkintoja tuleekin yhtenäistää EU-tasoisessa yhteistyössä”, sanoo Jaana Sinipuro Sitrasta. ”Suomen toisiolaki on mainio pohja tälle työlle. Sen avulla voidaan luoda luottamusta vahvistavat käytännön ohjeet henkilödatan käyttöön esimerkiksi innovaatiotoiminnassa”, summaa Sinipuro.

”Tiede, tutkimus ja avoimet innovaatiot ovat tärkeitä menestyksen edellytyksiä”, totesi VTT:n EU-asioiden johtaja Leena Sarvaranta.

Turun yliopiston, Novartis Finland Oy:n, Business Finlandin, Itä-Suomen yliopiston ja Sitran järjestämä Smart Health for Europe -seminaari kokosi Helsingin Musiikkitaloon 7.10.2019 Suomen ja Euroopan huiput terveydenhuollon, terveysdatan ja terveysteknologian aloilta. Tapahtumassa nostettiin esille tulevaisuuden kehittyvä terveysala Euroopassa ja Suomessa ja korostettiin alan merkitystä sekä potilaiden että Euroopan talouselämän kannalta.

Lisää aiheesta:

Smart Health for Europe -tapahtuman (7.10.2019) ohjelma ja tallenne.
Turun yliopiston kooste tilaisuuden annista.

Ota yhteyttä

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?