archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ennakointiasiantuntijoiden terveiset hallitukselle

Miten uudessa hallitusohjelmassa huomioidaan tulevaisuuden ennakointi? Tästä keskusteltiin 5.6. Foresight Friday -tilaisuudessa.

Kirjoittaja

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Ennakointi

Julkaistu

Miten hallitusohjelmassa huomioidaan tulevaisuuden ennakointi? Mitkä ovat hallitusohjelman taustaolettamukset ja miten ennakointi liitetään osaksi politiikan käytännön toimeenpanoa? Näitä kysymyksiä pohdittiin Foresight Friday -tilaisuudessa Valtioneuvoston linnassa kesäkuun alussa.

5.6. Foresight Friday -tilaisuuden otsikkona oli Hallitusohjelman linjaukset ennakoinnin näkökulmasta. Otsikko on oikeastaan harhaanjohtava, kuten aamun ajatuksia herättävässä tilaisuudessa keskusteltiin, sillä ennakoinnin tulisi olla integroitu ja luonnollinen osa johtamista, ei erillinen harjoitus. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen totesi aloituspuheenvuorossaan että, ennakoinnin kulttuuria on vahvistettava, jotta ennakointia ei käsitettäisi kerran hallituskaudessa tehtäväksi harjoitukseksi.  

”On myös hyvin tärkeää, ettei ennakointia tehdä kansallisessa umpiossa. Meidän on tarkennettava tilannekuvaamme koko ajan ja ymmärrettävä mitä tarkoittaa olla osa globaalia maailmaa. Ennakointitoimintaa ei voi jaotella eri sektoreille, vaan meidän on jatkuvasti katsottava isoa kuvaa ja isoja tavoitteita”, Heinonen totesi.

Aloituspuheenvuoron jälkeen vauhtiin pääsi Ennakointiluotsin jäsenistä koostunut paneeli, johon kuului tohtori Päivi Lipponen, johtaja Petri Räsänen Pirkanmaan liitosta, Sitran strategiajohtaja Paula Laine, Aalto-yliopiston professori Ahti Salo, Jaana Tapanainen Capful Oy:sta ja Johannes Koponen Demos Helsingistä. Paneeli nosti esiin muun muassa yli vaalikausien ulottuvan ennakoinnin ja vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien luomisen ja niiden testaamisen tärkeyden.

Päivi Lipponen peräänkuulutti poliittisen kulttuurin muuttumista suuntaan, jossa toivotun tulevaisuuden rakentaminen mahdollistuu. Suurin riski on hänen mukaansa myös hallitusohjelmassa huomioitu alistuminen niukkuuden aikaan.

”Meidän jokaisen on tärkeää huomioida arjessamme hiljaisia signaaleja, joista mahdollisesti vahvistuu trendejä. Ennakoinnin keskiössä on ihminen”, Lipponen jatkoi.

Paula Laine pohti missä määrin ennakointi näkyy hallitusohjelman linjauksissa. Hänen mukaansa megatrendit oli huomioitu vahvasti, mutta hienojakoisempi tulevaisuusanalyysi ei ollut yhtä selkeästi nähtävissä. Laine pohti niin ikään hallituksen päättämien leikkausten ja sen vision yhteyttä. Leikkausten eli hallituksen strategisten valintojen yhteyttä visioon ei suoraan perusteltu hallitusohjelmassa.

”Hallitusohjelmassa positiivista olivat signaalit ennakoinnin valtavirtaistumisesta ja linkittämisestä osaksi johtamisen operatiivista toimintaa. Meidän on kuitenkin ratkaistava miten ennakointi kytketään toimeenpanoon, sillä hallitusohjelma on toimeenpanokeskeinen. Esimerkiksi koulutukseen kohdistuvat leikkaukset eivät tarkoita sitä että ennakointi voitaisiin kyseisellä alalla sivuuttaa. Päinvastoin”, Petri Räsänen painotti.

Ahti Salo pohti sitä mitkä ovat hallitusohjelman taustaoletukset ja kysyi: ”Miten onnistumme rakentamaan systeemisiä kokonaisuuksia ja kehittämään systeemistä ymmärrystä, jotta ymmärrämme esimerkiksi kirjastojen monisyiset roolit päätöksiä tehdessämme?”

Jaana Tapanainen huomautti, että vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia luomalla huomataan aina joitain välttämättömiä toimenpiteitä, jotka muuten voisivat jäädä pimentoon. Johannes Koponen kysyi, kulkevatko hallitusohjelman strategiset tavoitteet samaan suuntaan ja tukevatko kärkihankkeet strategisia tavoitteita.

Kansallisen ennakointiverkoston parissa työskentelevä, VNK:n Ulla Rosenström, toivoi voivansa välittää tilaisuuden ajatuksia pureskeltavaksi hallitukselle heidän avokonttoriinsa. Intensiivinen parituntinen jättikin jälkeensä positiivisena tunnelman. Ennakointiin ja tulevaisuusorientaation suhtaudutaan yhteiskunnassamme selkeästi yhä vakavammin. Ennakointiasiantuntijoiden terveiset hallitukselle olivat myös selvät: ennakointi on saatava tiiviiksi osaksi kaikkea johtamista.

5.6.-tilaisuuden tallenteen ja esitykset voi käydä katsomassa täältä.

Foresight Friday -tapahtumat ovat kansallisen ennakointiverkoston (KEV) järjestämiä säännöllisiä ja avoimia kohtaamistilaisuuksia. Tapahtumien teemat ja sisällöt vaihtelevat ja sisältävät mm. tulevaisuusaiheisia esityksiä, koulutusta ja verkostoitumista. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kaikki ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostuneet.  Lisätietoa kansallisesta ennakointiverkostosta löydät täältä: www.foresight.fi

Mistä on kyse?