archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Enston johtamismalli innostaa innovaatioihin

Enston johtamismalli kannustaa innovaatioihin, jotka lähtevät asiakkaan tarpeista. Niitä ovat nyt energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä korostavat ratkaisut.

Kirjoittaja

Matti Remes

Mangomedia Oy

Julkaistu

Enston johtamismalli kannustaa innovaatioihin, jotka lähtevät asiakkaan tarpeista. Niitä ovat nyt energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä korostavat ratkaisut.

Sähköjärjestelmiä ja -tarvikkeita valmistava Ensto kuuluu alansa edelläkävijöihin energiatehokkuutta, kestävää kehitystä ja älykkäitä sähköverkkoja koskevissa ratkaisuissa. Enston uusista teknologioista vastaava johtaja Matti Rae sanoo, että keskittyminen hiilineutraaliutta edistäviin tuotteisiin on ollut selkeä strateginen valinta.

”Ensto saves your Energy- asiakaslupaus suuntaa ajatteluamme energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen.”, Rae toteaa.

Rae korostaa, että kaikki lähtee asiakkaiden tarpeista. Asiakasyritykset eri toimialoilla haluavat kustannustehokkaita ratkaisuja. Myös sidosryhmien vaateet vastuullisuudesta kasvavat.

”Vaatimukset vaihtelevat tuoteryhmittäin, mutta kestävä kehitys tarkoittaa muun muassa tuotteiden toimintavarmuutta, pitkäikäisyyttä ja kierrätettävyyttä. Valaisimissa tärkeä asia on energiatehokkuus.”

Innovointia asiakkaan ehdoilla

Kovassa kilpailussa menestyminen edellyttää, että yrityksen kehittämät tuotteet ovat alansa huippua. Enston johtamismallissa korostetaan jatkuvaa innovointia.

”Meillä innovointi ei ole pelkästään vapaamuotoista ideointia, vaan kehittely lähtee asiakkaiden tarpeista. Tähän tarvitaan taitoa määritellä ja analysoida asiakkaan ongelmia, jotta niihin voidaan etsiä ratkaisuja.”

Rae painottaa, että johtaminen edellyttää aina valintojen tekemistä ja keskittymistä oleellisiin asioihin.

”Enston strategiassa innovaatioiden kehityksessä keskitytään muutamaan avainalueeseen, joissa haluamme olla maailman kärkeä. Valintoja on tehtävä, sillä Enston kokoinen yritys ei voi keskittyä samaan aikaan liian moneen asiaan.”

Kestävä johtaminen mukana kaikessa

Yhä useamman yrityksen johtamismallissa korostuvat vastuullisuus ja kestävyys. Se tarkoittaa yrityksen arvojen ja strategian mukaista toimintaa kaikissa teoissa. Enston kaltaisessa perheyhtiössä kestävyys tarkoittaa esimerkiksi päämäärätietoista johtamista ja yrityksen pitkäjänteistä kasvua.

”Kestävän kehityksen johtamista ei voi erottaa muusta johtamisesta. Se on sisäänrakennetusti mukana kaikessa toiminnassamme.”

Rae toteaa, että johtamisen perusasioihin kuuluvat henkilöstöresurssien optimaalinen suuntaaminen ja työntekijöiden osaamisen jatkuva kehittäminen.

”Esimiehen on luotava työskentelylle hyvät olosuhteet. Henkilöstöllä tulee olla myös mahdollisuus ja velvollisuuskin kouluttaa itseään ja kehittää taitojaan.”

Esimies saa alaisen loistamaan

Matti Rae huomauttaa, että johtajan oma esimerkki luo myönteistä ilmapiiriä. Päivittäisissä johtamistilanteissa tarvitaan kannustavaa asennetta ja kykyä antaa rakentavaa palautetta. Hän korostaa, että esimiehen tärkein tehtävä on saada alainen kukoistamaan ja luomaan uutta.

”Tämä edellyttää piilevien voimavarojen vapauttamista. Meissä jokaisessa on kykyjä ja ominaisuuksia, joista on hyötyä työtehtävissä. Luotamme vapaaehtoisuuden voimaan. Ihmiset haluavat panostaa itseään kiinnostaviin asioihin.”

Vertailukohdaksi Rae nostaa harrastukset. Intoa täynnä oleva harrastaja uppoutuu mielekkääseen tekemiseen täysillä ja pyrkii tulemaan siinä entistä paremmaksi.

”Jos työtehtävät koetaan yhtä innostaviksi, olemme onnistuneet johtamisessa.”

Rae sanoo, että innovointiin kannustavassa johtamisessa haasteellisinta on löytää työntekijöille sopivat tehtävät, jotka motivoivat ja vastaavat osaamisen kehitystä.

”Välillä tämä ei ole helppoa. Työntekijä on saattanut tehdä pitkään jotakin työtehtävää, jossa hän ei voi enää kehittyä. Seuraavalle tasolle siirtyminen vaatii, että talon sisältä löytyy sopivia tehtäviä.”

Ideakilpailu kannustaa innovoimaan

Omalta osaltaan innovointeihin kannustaa Ensto Innovation Award -kilpailu, jonka yritys järjestää vuosittain koko henkilöstölleen. Tavoitteena on etsiä uusia tuotteita ja palveluja, prosesseja kehittäviä ideoita sekä uusia oivalluksia. Kilpailussa mukana oleville ideoille annetaan pisteitä tiettyjen kriteerien mukaan. Pisteytysmallissa painotetaan muun muassa idean kaupallista arvoa, patentoitavuutta, ympäristömyönteisyyttä ja energiatehokkuutta.

Matti Rae sanoo, että neljän vuoden aikana järjestettyyn kilpailuun on jo osallistunut noin kymmenen prosenttia Enston henkilöstöstä.

”Innovation Award -kilpailu kannustaa omalta osaltaan kehittämään tuotteita ja palveluja, jotka tuovat asiakkaille lisäarvoa ja meille kaupallista menestystä ja liikevaihtoa.”

Teksti: Matti Remes

Mitä voit itse tehdä?

Sitra on tuottanut yritysten käyttöön työkalupakin, joka kattaa hiilineutraaliuden kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat sekä päästötehokkuus. Avaamme siinä yrityksille hiilineutraaliuden hyötyjä tarjoamalla ideoita, malleja ja esimerkkejä toimintatavoista, joilla jotkin yritykset ovat jo rakentaneet menestyviä ratkaisuja. Työkalujen avulla voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi, mikä pitää yllä kilpailukykyä.

Lataa pdf-muotoinen työkalupakki omalle koneellesi tai lue sitä suoraan verkkosivuillamme. Avaamalla PDF-version Adobe Acrobat Readerissä pystyt navigoimaan klikkaamalla sisältöjä ja osioita, joista haluat lukea lisää. Eteen- ja taaksepäin pääset myös nuolinäppäimillä, jos haluat tutustua koko sisältöön.

Mistä on kyse?