artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Esittelyssä uudet Erätauko-mentorit!

Mentorit tukevat Erätauko-mentorointiin valittuja organisaatioita rakentavien keskusteluiden suunnittelussa ja dialogiosaamisen kasvattamisessa.

Kirjoittaja

Maikki Siuko

Julkaistu

Erätauko-mentoroinnin kautta tuetaan laajoja, verkostomaisia toimijoita hankkimaan dialogiosaamista organisaatioonsa ja järjestämään Erätauko-dialogeja. Tavoitteena on, että mentoroinnin kautta Erätauko- ja dialogiosaaminen jäävät pysyvästi mentoroitaviin organisaatioihin ja rakentavan keskustelun kulttuuri leviää laajasti Suomeen.

Dialogin tarve kasvaa maailmassa, jossa yhteiskunnalliset ongelmat ovat yhä kompleksisempia, sillä sen avulla avautuu mahdollisuus tehdä yhteistä tulkintaa monimutkaisista ilmiöistä. Dialogi mahdollistaa eri lähtökohdista tulevien ihmisten tuomisen tasavertaiseen kohtaamiseen. Lisäksi dialogissa syntyy osallisuutta ja luottamusta. Rakentavaa keskustelua tarvitaan myös kuplautumisen ehkäisyyn.

Erätauko on tapa käydä rakentavaa dialogia. Erätauon avulla saadaan mukaan myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Mentoroinnista räätälöityä tukea

Käytännössä mentorointi on räätälöityä tukea organisaatiokohtaisesti. Mentoroinnissa käydään läpi Erätauon vaiheet ja pohditaan yhdessä ratkaisuja ja haasteita.

Mentoreina toimivat Erätauko-tiimi ja täydentyvä mentoreiden ryhmä. Katso alta uusien mentoreiden esittelyt, vilkaise jo maaliskuussa esitellyt mentorit, ja lue mentoroinnista lisää täältä! Mentoreista ja Sitran mentorointiin mukaan valitsemista organisaatioista muodostetaan parit sen perusteella, millaista tukea organisaatio erityisesti toivoo.

Uudet mentorit

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kuka?

Merja on toisen kauden kansanedustaja Joensuusta. Hänellä on kymmenen vuoden työkokemus työyhteisökouluttajana ja – valmentajana sekä työnohjaajana.

Mitä?

Merjan vahvuudet mentorina ovat ihmisten ja vaikeidenkin tilanteiden kohtaamisessa, sanattomassa viestinnässä, eettisyydessä ja myönteisen kautta etenemisessä. Merja on kouluttanut ja kirjoittanut useita kirjoja vuorovaikutuksesta, sanattomasta viestinnästä, yhteisöllisyydestä, vertaistyöskentelystä, muutoksessa elämisestä sekä oman työn ja työyhteisön kehittämisestä.

 

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila

Kuka?

Marja-Liisa on liiketoiminnan filosofian emerita professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimusaiheenaan on dialogisen keskustelun erityispiirteet ja hän on innokas dialogitaitojen ja –käytäntöjen edistäjä. Marja-Liisa on tutkinut myös Aristoteleen dialektiikkaa, retoriikkaa sekä tieteiden metodia, ja hän on kirjoittanut kriittisen ajattelun oppikirjoja.

Mitä?

Marja-Liisan vahvuudet mentorina ovat kuuntelemisen taito, analysointi ja ratkaisujen kehittäminen yhdessä. Marja-Liisaa kiinnostaa ihmisten välisten ja organisaatioiden sisäisten kiemuroiden selvittäminen. Hänellä on kokemusta dialogisista opetusmenetelmistä.

 

Ulla Siimes

Kuka?

Ulla on järjestöalan ammattilainen, jolla on vahva osaaminen ja kokemus opetus- ja kasvatusalasta, vanhempaintoiminnasta sekä vaikuttamistyöstä. Ulla on toiminut esimiestehtävissä lähes 10 vuotta. Ulla on koulutukseltaan musiikin maisteri (musiikkikasvatus) ja hänellä on opettajan ja rehtorin kelpoisuus. Ullalle on tärkeää yhdessä tekeminen, rakentava vuorovaikutus ja hyvän tunnelman aikaan saaminen.

Mitä?

Ullan vahvuudet mentorina ovat rakentavan yhteistyön luominen ja vuorovaikutus, tilaisuuksien suunnittelu ja fasilitointi. Ulla on kiinnostunut erityisesti opetus- ja kasvatusalasta (päiväkodit, koulut, vanhempaintoiminta, vanhempainillat) sekä järjestötoiminnasta. Lisäksi kuntavaikuttaminen, kuntalaisten osallisuus sekä lapsen oikeudet ovat lähellä Ullan sydäntä. Sisäilmaongelmiin ja niiden ratkaisemiseen Ulla on uppoutunut sekä työn että vapaa-ajan puolella.

 

Antti Karjalainen

Kuka?

Antin koulutustausta on filosofiassa ja hän on käyttänyt dialogia sekä opetuksessa, että laajemminkin työssään. Työtaustansa puolesta Antti tuntee myös kulttuuriin liittyvää tematiikkaa ja yhteiskunnallisia aiheita erityisesti päihdetyössä ja laajemminkin eriarvoisuuteen liittyviä aihepiirejä. Antti on kiinnostunut myös politiikasta, paikallispolitiikasta ja kuntien haasteista.

Mitä?

Antti voi auttaa erilaisten kysymyksenasettelujen rakentamisessa, erityisesti yhteiskunnallisten aiheiden ja moraalisten tai eettisten kysymysten saralla. Dialogien käsikirjoittaminen ja suunnittelu ovat myös Antin alaa. Hän uskoo myös vahvasti hallittuun itsensä likoon laittamiseen dialogissa ja pitää fasilitaattorin osallistumista tärkeänä.

Mistä on kyse?