archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

G8-mailta suosituksia vaikuttavuusinvestoimisen vauhdittamiseksi

Johtavat G8-teollisuusmaat haluavat rakentaa vaikuttavuusinvestoimiselle globaalit markkinat.

Kirjoittajat

Marja Karttunen

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Johtavien teollisuusmaiden G8-ryhmittymä perusti vuosi sitten kesällä vaikuttavuusinvestoimisen työryhmän (Social Impact Investement Taskforce). Sen tehtäväksi annettiin pohtia, miten vaikuttavuusinvestoimiselle saataisiin luotua globaalit markkinat.  

Työryhmä julkisti raporttinsa syyskuun puolivälissä. Se sisältää useita suosituksia vaikuttavuusinvestoimiseen tarvittavan ekosysteemin rakentamiseksi ja kattaa kaikki keskeiset osapuolet ja sidosryhmät. Erityishuomio kohdistuu kuitenkin hallintoon ja viranomaisiin, jotka voivat edistää markkinoiden syntyä rakenteita ja kannusteita luomalla. Näitä ovat esimerkiksi verohelpotukset vaikuttavuusinvestoijille, tukkupankkien perustaminen investointien rahoittamiseksi tai eläkesijoitusten allokoiminen vaikuttavuusinvestointeihin.

Vaikuttavuusinvestoimisen työryhmän syntysanat lausui G8-maiden puolesta Iso-Britannian pääministeri David Cameron ja työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin brittiläisen pääomasijoittamisen isänä tunnettu Sir Ronald Cohen. Ydinryhmä koostui 22 jäsenestä, mutta työhön osallistui yli 200 asiantuntijaa. He edustivat vaikuttavuussijoittamisen eri osapuolia: järjestöjä, yrittäjiä, hallintoa, säätiöitä, sijoittajia ja liike-elämää. Seuraavan vuoden ajan työryhmä seuraa sitä, miten sen suositukset etenevät käytännön tasolle.

Iso-Britannia, Yhdysvallat, Japani, Ranska, Australia, Italia, Kanada ja Saksa julkistivat samalla omat kansalliset asiantuntijaraporttinsa, joissa kuvataan vaikuttavuusinvestoimisen markkinoita ja kehitystarpeita kussakin maassa.

Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen välistä yhteistyötä kanavoimalla yksityistä pääomaa hyvinvointia edistäviin hankkeisiin. G8-maiden mukaan se on jo lyhyessä ajassa muovannut yleistä käsitystä siitä, miten yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä haasteita kannattaa lähestyä ja miten niitä voi ratkaista. 

Investointipankki J.P. Morgan on arvioinut, että vuonna 2013 vaikuttavuusinvestointeja tehtiin noin 10,6 miljardilla dollarilla (8,5 mrd. eurolla). Määrän uskotaan kasvavan tänä vuonna noin 20 prosenttia. 

Lisätietoja: 
Impact Investment: The Invisible Heart of Markets -raportin verkkosivusto
Katso myös havainnollinen video vaikuttavuusinvestoimisesta

 

 


Mistä on kyse?