artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Gaia-X rakentaa datamarkkinoiden kivijalkaa

Tulevaisuuden toimivassa datataloudessa avainasemassa ovat yhdessä sovitut standardit ja teknologiaratkaisut, avoimet rajapinnat sekä sääntökirjat. Muun muassa näitä rakennetaan GAIA-X-projektissa, joka on myös suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille, suurista teollisuusyrityksistä pk-yrityksiin ja startupeihin.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Tulevaisuuden talous perustuu entistä enemmän datan hyödyntämiseen ja yhteistyötä ylläpitävien ekosysteemien toimintaan. Datasta luodaan entistä enemmän arvoa yhdessä kumppanien kanssa.  

Tästä seuraa myös käytännön haasteita: uudet tavat hyötyä datasta edellyttävät pelisääntöjä, ja ekosysteemit pitävät sisällään erilaisia toimijoita, joilla on valtava tarve erilaisille sopimuksille. Lisäksi päänvaivaa aiheuttavat myös tekniset ratkaisut. Myös sopivan datan löytäminen voi olla vaikeaa ja luottamuksen puutekin saattaa vaivata.  

Vaikka data liikkuukin jo API-rajapintojen kautta, meiltä puuttuu vielä eurooppalaisen datamarkkinan kivijalka: luottamus ja toimiva infrastruktuuri.    

Tätä ongelmaa ratkaisemaan on perustettu yhteiseurooppalainen projekti nimeltä Gaia-X. Projektin ytimessä ovat avoimuus ja EU:n jäsenmaiden välinen yhteistyö. Gaia-X tekee myös tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Saksan ja Ranskan yhteistyöaloite on kasvanut nopeasti ja nyt mukana on jo seitsemän eri EU:n jäsenvaltiota, mukaan lukien Suomi 

Gaia-X ei ole luomassa kilpailevaa ekosysteemiä, vaan sen sijaan on tarkoitus rakentaa ratkaisu erilaisten ekosysteemien väliseen datan jakamiseen, datan löydettävyyteen ja skaalattavuuteen. 

Kun tekniset datan välitysratkaisut on määritelty ja luotettavat toimijat sertifioitu, voi yhdessä toimiminen ja uudenlaisten palveluiden tuottaminen olla tulevaisuudessa helppoa.  

Mahdollisuuksista kohti konkretiaa

5.2 pidetyssä Gaia-X – Lupauksista kohti konkretiaa -webinaarissa Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun Ilkka Lakaniemi tiivisti seuraavasti, miksi yritysten kannattaa jo alkuvaiheessa lähteä mukaan Gaia-X-yhteistyöhön: 

  1. Liiketoimintaympäristöön vaikuttaminen: Gaia-X tarjoaa näköalapaikan, verkoston ja vaikutusmahdollisuuksia EU:n sääntelyn ja hankkeiden myötä muovautuviin eurooppalaisiin datamarkkinoihin. 
  2. Kasvu: jo tehtyjen kansallisten ja pohjoismaisten ratkaisujen sekä parhaiden käytäntöjen skaalaus EU:n ja globaaleille markkinoille viitoittavat tietä yritysten uuden liiketoiminnan kasvattamiselle. 
  3. Rahoitus: Gaia-X-hankkeissa rakentuvat verkostot mahdollistavat toimialarajat ylittävän yhteistyön ja tarjoavat väylän uudelle kehitysrahoitukselle. 

Tarjolla on siis monenlaisia hyötyjä niille, jotka lähtevät mukaan kehitystyöhön.  Hanke on avoin kaikille kiinnostuneillesuurista teollisuusyrityksistä pk-yrityksiin ja startupeihin. Myös tutkimuksella on tärkeä rooli kehitystyössä.  

Miltä kehitys Suomessa näyttää?

Sitra koordinoi kevään aikana Suomen Gaia-X hubin valmisteluvaihetta. Hubin tarkoitus on tuoda yhteen tekijät projekteineen ja luoda suora vaikuttamisväylä Eurooppaan. Se on siis kuin liima erilaisten dataekosysteemien, politiikkatoimien ja käytännön kokeilujen välillä. 

Eurooppatasolla hubeille on jo ladattu paljon odotuksiaNiiden toiminta keskittyy erityisesti yhteistyöhön muiden eurooppalaisten hubien ja kehitystä koordinoivan Gaia-X-säätiön kanssa sekä seuraamaan ja huomioimaan Euroopan datastrategian toimeenpanoa käytännössä. 

Projektin valmisteluvaiheessa ensimmäiset konkreettiset tekemiset ovat jo alkaneet hahmottua Suomen Hubin ympärillä. Teollisuuden data-avaruustyö on jo käynnistynyt Aalto-yliopiston ja DIMECCin johdolla, ja tähän työhön etsitään mukaan lisää kiinnostuneita toimijoita. Lisäksi VTT:n koordinoima GAIAXPACE projekti koostuu Gaia-Xpalvelujen kokeiluympäristön toteuttamisestakahdeksaan eri toimialaan liittyvien data-avaruuksiin ja niihin perustuvien liiketoimintamallien ja kokeilujen tekemisestä, sekä niitä tukevasta tutkimuksesta. Mukana on VTT:n lisäksi yli 20 yritystä ja tutkimuslaitosta.  

Kuinka mukaan?

Mistä on kyse?