archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Gasum rakentaa tulevaisuutta biokaasulle

Energiayhtiö Gasum nosti päästöttömän biokaasun strategiansa keskiöön LNG:n ja maakaasun rinnalle. Yhtiö rakentaa kaasuekosysteemiä, joka vie kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kirjoittaja

Matti Remes

Mangomedia Oy

Julkaistu

Energiayhtiö Gasum nosti päästöttömän biokaasun strategiansa keskiöön LNG:n ja maakaasun rinnalle. Visiona on rakentaa kaasuekosysteemiä, joka vie kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Vuonna 1994 perustettu Gasum Oy vastaa Suomessa maakaasun maahantuonnista, siirtoverkosta ja tukkumyynnistä. Viime vuosina valtio-omisteinen yhtiö on siirtänyt toimintansa painopistettä entistä enemmän biokaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen.

Gasumin viestintäjohtaja Olga Väisänen sanoo, että kyse on strategisesta suunnanmuutoksesta. Yhtiö aikoo kasvaa tulevaisuudessa tarjoamalla liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon käyttöön entistä puhtaampaa energiaa kilpailukykyiseen hintaan.

”Visiomme on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä kestävän kehityksen edistäjänä”, Väisänen linjaa.

Silta vähähiiliseen yhteiskuntaan

Gasumin strategiassa kaasu toimii pitkällä aikavälillä siltana vähähiiliseen yhteiskuntaan. Väisäsen mukaan ensimmäinen vaihe on korvata maakaasulla runsaspäästöisempiä fossiilisia polttoaineita.

”Maakaasu mahdollistaa jopa 40 prosentin hiilidioksidipäästövähennykset kivihiileen verrattuna.”

Samanaikaisesti Gasum panostaa vahvasti vähäpäästöisiin tai kokonaan päästöttömiin vaihtoehtoihin. Tavoitteena on myös lisätä kaasun käyttömahdollisuuksia kaasuverkon ulkopuolella.

Vuonna 2014 suomalaisyhtiöstä tuli Pohjoismaiden suurin LNG:n jakelija, kun se hankki omistukseensa enemmistön norjalaisesta Skangasista. Yrityksellä on LNG-tuotantolaitos Norjassa sekä LNG-terminaaleja Norjassa ja Ruotsissa. Suomen ensimmäinen LNG-tuontiterminaali valmistuu Poriin tänä kesänä. Skangas on myös Tornioon vuonna 2018 uuden terminaalin avaavan Manga LNG Oy:n osakas.

”LNG:tä käyttämällä esimerkiksi meriliikenteen hiilidioksidipäästöt alenevat noin 25 prosenttia raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Lisäksi LNG ei sisällä rikkiä tai raskasmetalleja, eikä sen käytöstä aiheudu pienhiukkaspäästöjä”, Väisänen toteaa.

Asiakkaat haluavat vähentää päästöjä

Myös biokaasussa Gasum on päässyt uuden strategiansa toteutuksessa hyvään vauhtiin. Viime vuosina tehtyjen investointien ja yrityskauppojen myötä yhtiö käsittelee nyt jätteitä ja tuottaa biokaasua kuudessa biokaasulaitoksessa. Ne sijaitsevat Turussa, Vehmaalla, Honkajoella, Huittisissa, Kuopiossa ja Oulussa. Seitsemäs tuotantolaitos valmistuu Riihimäelle tänä vuonna. Gasum tuottaa biokaasua myös yhteistyössä HSY:n kanssa Espoossa, Kouvolan veden kanssa Kouvolassa ja Labion kanssa Lahdessa.

Gasumin siirtyminen hiilineutraalien ratkaisujen tuottajaksi auttaa myös muita yrityksiä toteuttamaan omaa hiilineutraalia strategiaansa. Väisänen uskookin, että biokaasun kysyntä kasvaa tulevaisuudessa, kun sen tunnettuus kasvaa.

”Biokaasun kysynnän kasvu tulee asiakkaiden saaman lisäarvon kautta. Yhä useammat yritykset etsivät kustannustehokkaita energiavaihtoehtoja, joilla ne voivat vähentää päästöjään.”

Energia-ala hakee nyt kaikkialla maailmassa päästöttömiä vaihtoehtoja saastuttavien energiamuotojen tilalle. Gasum haluaa kuulua näissä asioissa alansa edelläkävijöihin.

”Viimeistään Pariisin ilmastokokouksen jälkeen on selvää, että kaikkien yritysten on pakko reagoida, mikäli ne aikovat menestyä tulevaisuudessa. Toiset pystyvät tekemään muutoksen nopeammin, toiset vähän jähmeämmin.”

Malliesimerkki kiertotaloudesta

Biokaasun tuotanto on mainio esimerkki toimivasta kiertotaloudesta. Gasum tekee kaasua biojätteestä, joka on päätynyt aiemmin kaatopaikalle tai jätteenpolttolaitokseen.

Viime vuonna Gasum aloitti Keskon kanssa yhteistyön, jossa Uudenmaan K-ruokakauppojen sekä Keslogin Vantaan varaston biojätteistä valmistetaan biokaasua. Gasum toimittaa biokaasun Keskon alihankkijoille, jotka käyttävät päästötöntä energiaa Pirkka-tuotteiden valmistuksessa ja tulevaisuudessa myös kuljetusautojen polttoaineena.

Hävikkiruoan hyödyntäminen energiantuotannossa on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Väisänen sanoo, että kaupan ja elintarviketeollisuuden jätteiden ohella myös esimerkiksi metsäteollisuuden jätepuuta voidaan hyödyntää biokaasun tuotannossa.

Biokaasu valmistetaan nykyisin mädättämällä eloperäisiä aineksia. Gasum on mukana tutkimushankkeissa, joissa kehitetään uudenlaisia tuotantomenetelmiä. Kehitystyön kohteena on muun muassa synteettinen biokaasu. Sitä saadaan kaasuttamalla esimerkiksi puuta tai muuta biomassaa.

”Tulevaisuudessa myös esimerkiksi aurinkoenergiaa voidaan muuntaa ja varastoida biokaasuksi”, Väisänen arvioi.

Teksti: Matti Remes

Mitä voit itse tehdä?

Sitra on tuottanut yritysten käyttöön työkalupakin, joka kattaa hiilineutraaliuden kannalta keskeiset yritystoiminnan osa-alueet: strategia, yritysjohtaminen, uudet liiketoiminnat sekä päästötehokkuus. Avaamme siinä yrityksille hiilineutraaliuden hyötyjä tarjoamalla ideoita, malleja ja esimerkkejä toimintatavoista, joilla jotkin yritykset ovat jo rakentaneet menestyviä ratkaisuja. Työkalujen avulla voit kehittää yrityksesi liiketoimintaa vähähiilisemmäksi ja puhtaammaksi, mikä pitää yllä kilpailukykyä.

Lataa pdf-muotoinen työkalupakki omalle koneellesi tai lue sitä suoraan verkkosivuillamme. Avaamalla PDF-version Adobe Acrobat Readerissä pystyt navigoimaan klikkaamalla sisältöjä ja osioita, joista haluat lukea lisää. Eteen- ja taaksepäin pääset myös nuolinäppäimillä, jos haluat tutustua koko sisältöön.

Mistä on kyse?