archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Globaali näkökulma mahdollistaa Sitran vaikuttavuuden Suomessa ja maailmalla

Maailma on muuttunut merkittävästi siitä, kun Sitra perustettiin 50 vuotta sitten. Aiempien ”kansallisten missioiden” sijaan nykyisessä, yhä verkottuneemmassa maailmassa on siirrytty työskentelemään enemmän myös omien rajojen ulkopuolella. Kansainvälinen asiantuntijapaneelimme auttaa meitä tässä työssä.

Kirjoittaja

Heidi Humala

Julkaistu

Sitran toiminnalla on kansallinen mandaatti ja sen työskentelyä määrittää erityinen kansallinen lainsäädäntö. Sen tavoitteena on parantaa Suomen talouden kilpailukykyä ja suomalaisten hyvinvointia.

Maailma on muuttunut merkittävästi siitä, kun Sitra perustettiin 50 vuotta sitten. Aiempien puhtaiden ”kansallisten missioiden” sijaan nykyisessä, yhä verkottuneemmassa maailmassa on siirrytty luontaisesti ja lähtökohtaisesti työskentelemään enemmän omien rajojen ulkopuolella.

Kansainvälinen yhteistyö (tai sen puute) vaikuttaa maamme menestykseen ja onnistumiseemme ihmisinä ja instituutioina sekä siihen, kuinka hyvin hallintomme toimii ja mikä on taloutemme tila.

Kansainväliset sitoumuksemme lisäävät toimintamme kokonaisvaikutusta.

Juuri tämän vuoksi tulevaisuustalo Sitra arvostaa suuresti moninaisia kansainvälisiä yhteyksiä. Tähän kuuluu esimerkiksi vertailuanalyysi (benchmarking), eri maiden ja organisaatioiden toiminnan seuraaminen ja ymmärtäminen eri sektoreilla sekä aktiivinen yhteistyö kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa erilaisten Sitran ohjelmien ja hankkeiden kautta. Työskentely pitää sisällään myös tutustumista erilaisiin kohteisiin eri puolilla maailmaa. Sitran kansainvälinen vuorovaikutus ja toiminta lisäävät näin työn kokonaisvaikuttavuutta ja auttavat suunnittelemaan ja toteuttamaan entistä parempia hankkeita Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeiden suunnittelussa Sitraa tukee myös kansainvälinen asiantuntijapaneeli. Paneeli koostuu maailmanluokan ajattelijoista eri aloilta, ja se toimii aktiivisesti kanssamme seuraavan kahden vuoden ajan tuoden suunnitteluumme globaaleja näkökulmia ja omaa asiantuntijuuttaan. Yhteistyö on molemminpuolista: paneelin jäsenet vievät vastaavasti tietotaitoa myös Suomesta muualle maailmaan.

Mitä asiantuntijapaneelin jäsenillä oli sanottavanaan heidän tullessaan Helsinkiin syyskuussa? Mitä samanmieliset organisaatiot ja ihmiset oppivat toisiltaan? Tapaamisessamme Sitra sai paneelilta sparrausapua uuteen yhteiskunnalliseen visiotyöhön, Seuraavaan erään, sekä tilaisuuden esitellä uusia hankkeita, joiden kautta avautuu mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia. Asiantuntijapaneelin jäsenten kommentit uudesta visiosta vahvistivat sen, että Sitran lähestymistapa yhteiskunnalliseen hyvinvointiin on holistinen. Näinkin monimutkaisen tehtävän edessä Sitra on onnistunut yhdessä eri sidosryhmiensä ja yhteistyökumppaneidensa kanssa määrittelemään konkreettisia teemoja ja laatimaan toimintasuosituksia, joiden avulla on mahdollista rakentaa Suomelle kestävää ja maailman mittakaavassa parempaa tulevaisuutta.

Ajatuksia pohjoismaisen hyvinvointimallin tulevaisuudesta eli hyvinvoinnin Seuraavasta erästä esitellään Sitran 50-vuotisgaalassa 16.11.2017.

Paneelin jäsen Mariana Mazzucato toteaa: ”Sitran uusi visio pureutuu suoraan pohjoismaisen mallin ytimeen… mielestäni pohjoismaisen mallin erottaa useista muista nimenomaan se, että se keskittyy sidosryhmien, ei osakkaiden [stakeholder vs. shareholder], kapitalismiin.”

Samoin Aart de Geusin mukaan Sitran visio on “tiivis esitys kolmesta areenasta, joilla Sitran tekemä työ tulee herättämään ja edistämään poliittista keskustelua”. Tämän lisäksi Aart painottaa, että on tärkeää tarkastella trendejä, joihin “emme voi vaikuttaa [suoraan]: teknologista murrosta, ilmastonmuutosta, demografista muutosta ja talouden globalisaatiota”.

Näitä samoja trendejä käsitellään osaltaan myös Sitran vuosittain julkaistavissa Megatrendeissä. Trendit linkittyvät uuteen päivitettyyn visioon ja määrittävät samalla tärkeitä reunaehtoja tulevaisuuden yhteiskunnalle.

Tapaamisessa asiantuntijapaneelin jäsenet esittivät Sitralle näkemyksiään myös muun muassa purpose-driven public policy -lähestymistavasta (ks. esim UCL Institute for Innovation and Public Purpose), globalisaation voittajista ja häviäjistä sekä edistyksellisistä ennakointikäytännöistä ja niiden soveltamisesta. Jäsenistä oli niin ikään tärkeää luoda katse hieman kauemmas ja tavata myös Sitran ulkopuolisia toimijoita. Ryhmä vierailikin Smart & Clean -säätiössä ja Maria 01:ssä tutustuen missiolähtöisiin kumppanuuksiin ja alustoihin, jotka yhdistävät julkisen ja yksityisen sektorin – mutta mikä tärkeintä – myös ihmiset.

Kuluva vuosi on tärkeä niin Suomelle kuin Sitrallekin. Mutta se, mitä teemme vuoden 2017 jälkeen, on vielä tärkeämpää. Sitran kansainvälinen asiantuntijapaneeli on arvokas sparraaja ja kumppani työllemme. Ydinhankkeet, joiden parissa paneelin jäsenten suunnitellaan työskentelevän tulevaisuudessa, liittyvät julkisen sektorin johtamisen uudistamiseen, kiertotalouteen ja ennakointiin. Seuraavien kahden vuoden ajan nämä hankkeet tulevat painottumaan yhteistyössämme. Pysy mukana ja seuraa päivityksiä, blogeja ja uutisia!

Tämän blogikirjoituksen alkuperäinen versio englanniksi löytyy täältä.

Mistä on kyse?